IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information
4.4 (87.37%) 19 votes

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

در اینجا یک نمونه پاسخ در سطح نمره ۷٫۵ برای اولین سوال رایتینگ تسک ۲ آکادمیک از کمبریج ۱۲ آورده شده است. این پاسخ برای استفاده زبان آموزان تنظیم شده و کوشش شده از جمله ها یا واژگان بسیار دشوار در آن استفاده نشود.

یک پاسخ ساده در سطح نمره ۶ هم برای زبان آموزانی که در سطح پایین تری قرار دارند اضافه خواهد شد.