رایتینگ آیلتس Multiple Graphs

رایتینگ آیلتس Multiple Graphs

رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1

رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1

رویهمرفته در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک 7 نوع سوال وجود دارد که آموزش و سمپل های تمامی آن ها را به صورت کامل و گام به گام در سایت www.ielts2.com خدمت شما عزیزان ارایه کردیم. در این پست آموزشی به طور مشخص در مورد یک نوع خاص و نسبتا نادرتر از پرسش های تسک 1 صحبت خواهیم کرد که به نوع Mixed یا ترکیبی معروف هستند. وبسایت های مرجع این نوع سوال ها را با نام Multiple Graph و Multiple Chart یا Mixed Charts و Mixed Graphs دسته بندی میکنند.

همچنین برای دریافت فیدبک و تصحیح رایگان رایتینگ آیلتس در گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید.


نگاهی به رایتینگ های چند نموداری

سوال های رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1 در سال های گذشته به یکی از انواع رایج تبدیل شده اند. بعضی زبان آموزان با دیدن این نوع سوال ها تصور میکنند پاسخ به این انواع باید بسیار دشوار باشد و دچار استرس زیادی میشوند. در نگاه اول شرکت کننده در آزمون این پیش فرض را دارد که هم باید دو نوع ویژوال یا گرافیک (نمودار، گراف، جدول، چارت و ….) با تفسیر کند و هم باید این اطلاعات را به هم پیوند دهد.

اما در واقعیت تفسیر و گزارش این دو نمودار یا جدول و نمودار یا دیگر ترکیب ویژوال ها به صورت جداگانه انجام میشود و کار دشوارتر از دیگر سوالات تسک 1 نیست.

رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs ممکن است ترکیبی از هر یک از موارد زیر باشد:

آموزش جداگانه هر یک از این نوع رایتینگ های تسک 1 آکادمیک را در لینک مربوطه ارایه کردیم که میتوانید بررسی بفرمایید. اما روند کلی برنامه ریزی و نوشتن سوالات رایتینگ Multiple Graphs هم مشابه دیگر انواع است که در 5 مرحله انجا میشود و در زیر آن را میبینیم:

 • 1. تحلیل سوال
 • 2. شناسایی اطلاعات اصلی
 • 3. نوشتن مقدمه
 • 4. نوشتن پاراگراف Overview
 • 5. نوشتن پاراگراف های اصلی

فرمت استاندارد رایتینگ تسک 1 آکادمیک

در ادامه مطلب به تک تک این موارد به صورت دقیق و گام به گام خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز کار باید نگاهی به فرمت استاندارد رایتینگ های تسک 1 آکادمیک به طور کلی داشته باشیم:

 • پاراگراف اول – مقدمه
 • پاراگراف دوم – overview یا جمع بندی
 • پاراگراف سوم – توضیح بخش اول جزئیات گراف یا چارت
 • پاراگراف چهارم – توضیحات بخش دوم جزئیات گراف یا چارت
در اینجا همه چیز برای آغاز کار آماده است و میتوانیم نوشتن رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs را آغاز کنیم. سوال زیر را از کتاب کمبریج آیلتس 17 آکادمیک برای پاسخدهی انتخاب کرده ایم و همانطور که مشخص است شامل یک جدول و یک نمودار دایره ای است:


گام اول – تحلیل سوال

فرمت تمامی سوالات تسک 1 آیلتس آکادمیک مشابه است و جمله مربوط به دستوالعمل که آن را در زیر با رنگ سبز مشخص کردیم دقیقا یکسان است. یک بار دیگر به سوال بالا نگاهی می اندازیم:

The table and charts below give information on the police budget for 2017 and 2018 in one area of Britain. The table illustrates where the money came from and the charts show how it was distributed.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

.

با کمی دقت متوجه میشویم هر سوال از 5 بخش تشکیل شده است:

 • جمله اول – توصیف کوتاهی از گرافیک یا ویژوال(نمودار، چارت، جدول، نقشه و….)
 • جمله دوم – دستورالعمل سوال
 • بخش دیداری یا بصری (گرافیک یا ویژوال)

بنابراین در اینجا جمله برای ما مشخص میکند چه کاری باید انجام شود. در واقع در سوالات تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک باید 3 کار را انجام دهیم:

1. انتخاب اطلاعات اصلی

2. نوشتن درباره اطلاعات اصلی یا Main Features

3. مقایسه اطلاعات اصلی یا Main Features

هر 3 مورد بالا درباره “اطلاعات اصلی” داخل ویژوال هستند. بنابراین نیازی به نوشتن درباره همه چیز نیست. تنها لازم است 2 یا 3 مورد از اطلاعات اصلی را انتخاب کنیم و درباره آن ها توضیحات کاملی ارایه کنیم.


گام دوم – شناسایی اطلاعات اصلی (Main Features)

باید دقت داشته باشیم گرافیک یا ویژوال ها در رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1 یا Multiple Graphs معمولا به گونه ای طراحی میشوند که تفسیر آن ها دشوار نباشد. این گرافیک ها برای سنجش توانایی زبان انگلیسی ما طرح میشوند نه مهارت ما در ریاضیات.

نباید اجازه دهیم جزئیات یا شلوغ بودن ظاهر سوال ما را سردرگم کند و باید فقط بدنبال شناسایی “اطلاعات اصلی” یا Main Features باشیم. البته پیدا کردن این اطلاعات نباید دشوار باشد. در بیشتر سوالات تسک 1 بدنبال 2 مورد از این اطلاعات اصلی در یک گراف، چارت، یا جدول خواهیم بود.  اما در سوالات رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs باید بدنبال یک مورد از اطلاعات اصلی در هر یک از گرافیک ها(یک جدول و یک نمودار دایره ای یا مثلا یک نمودار خطی و یک جدول) باشیم.

سوال های کلیدی برای شناسایی اطلاعات اصلی

اطلاعات زیادی در گرافیک ها وجود دارد که به ما کمک میکند Main Features را شناسایی کنیم. برای مثال میتوانیم سوال های زیر را از خودمان بپرسیم. سوال اول فقط به نمودارهای میله ای یا Bar Chart ها و نمودارهای خطی یا Line Graph ها مربوط است اما بقیه به تمامی انواع گراف و چارت مربوط میشوند:

 • محور عمودی و افقی هر یک چه اطلاعاتی را نشان میدهند؟
 • واحد اندازی گیری در نمودار چیست؟
 • چه دوره های زمانی را میتوان مشاهده کرد؟
 • از عنوان و زیرعنوان یا برچسب های داخل ویژوال چه چیزی میفهمیم؟
 • چه شباهت هایی جلب توجه میکند؟

در آموزش هایی جداگانه در همین سایت به طور دقیق تر درباره نحوه شناسایی اطلاعات اصلی و چک لیستی در این زمینه صحبت کرده ایم. اما در اینجا با استفاده از سوالات بالا کوشش میکنیم اطلاعات اصلی را شناسایی کنیم:

نمودار دایره ای: در هر دو سال حدود 2/3 کل بودجه صرف salaries شده و بودجه تکنولوژی بیشترین تغییر را نشان میدهد.

 • اطلاعات اصلی نمودار دایره ای: تخصیص بودجه به هر 3 گروه در هر دو سال 2017 و 2018 بسیار شبیه هستند.
 • اطلاعات اصلی جدول: بیش از نیمی از کل بودجه از محل National Government به دست می آید و سهم منابع مالی در هر دو سال تقریبا یکسان است.

در اینجا میتوانیم نوشتن رایتینگ را آغاز کنیم. اما پیش از آن نگاهی به ساختار 4 پاراگرافی رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs داریم:

 • پاراگراف 1 – مقدمه
 • پاراگراف 2 – جمع بندی یا Overview
 • پاراگراف 3 – جزئیات اولین ویژوال یا گرافیک
 • پاراگراف 4 – جزئیات دومین ویژوال یا گرافیک

گام سوم – نوشتن پاراگراف مقدمه

در مقدمه رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs تنها کافی است سوال را بازنویسی با پارافریز کنیم. پارافریز کردن یعنی بازنویسی یک جمله با کلمات و ساختارهای دستوری متفاوت اما بدون تغییر در معنا و مفهوم کلی است که شامل تکنیک های پارافریزینگ میشود. این تکنیک های شامل استفاده از هم معنی ها و تغییر در ساختار گرامری جمله هستند که در آموزش جداگانه در همین سایت به طور کامل تر آن ها را بررسی کرده ایم.

در اینجا سوال را میتوانیم به صورت زیر بازنویسی کرده و مقدمه را بنویسیم:

Question:

The table and charts below give information on the police budget for 2017 and 2018 in one area of Britain. The table illustrates where the money came from and the charts show how it was distributed.

.

Introduction (Paragraph 1): 

The set of visuals including the table and pie charts illustrate how the budget for a given police department in the UK was provided by three different sources (national government, local taxes and other sources) and how it was allocated to same number of categories (technology, salaries, and finally building and transport) in two consecutive years of 2017 and 2018. (60 words)

این بازنویسی تنها کاری است که باید برای نوشتن مقدمه انجام دهیم و کار در همینجا تمام هست.


گام چهارم – نوشتن پاراگراف جمع بندی یا Overview

در پاراگراف دوم یا پاراگراف overview باید مهم ترین اطلاعات یا Main Feature هایی که شناسایی کرده ایم را به صورت کوتاه و کلی گزارش کنیم. اطلاعات و توضیحات دقیق تر در ادامه رایتینگ ما ارایه میشوند. با توجه به اینکه تنها 20 دقیقه زمان برای کل این تسک در اختیار داریم و تنها 150 کلمه باید بنویسیم، نیازی به نوشتن جزئیات زیاد وجود ندارد.

Here are the features we picked out above.

از رایتینگ تسک 1 Multiple Graphs بالا این موارد را بعنوان “اطلاعات اصلی” انتخاب کردیم:

 • جدول: بودجه در این دو سال افزایشی بوده، در هر دو سال بیش از نیمی از بودجه دریافتی از National Government و بیشترین تغییر مربوط به Local Taxes بوده است.
 • نمودار دایره ای: در هر دو سال حدود 2/3 کل بودجه صرف salaries شده و بودجه تکنولوژی بیشترین تغییر را نشان میدهد.
بنابراین با اشاره به این موارد پاراگراف جمع بندی را به صورت زیر مینویسیم:

Overview (Paragraph 2): 

Overall, while the budget showed some increase, in both years national government was the single biggest contributor to the police budget and almost the same share was spent on a single category of “salaries”. Little changed in the way this roughly £ 300 million budget was prepared and dedicated in these two years. (53 words)


گام پنجم – نوشتن پاراگراف اصلی اول

پاراگراف اصلی اول در واقع سومین پاراگراف ما در رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1 می باشد. پاراگراف های سوم و چهارم محلی هستند که جزییات بیشتری در خصوص اطلاعات گرافیک ها ارایه میکنیم. در پاراگراف سوم به ارایه اطلاعات بیشتر و جزئیات در خصوص key feature یا اطلاعات اصلی اول که در بالا به آن اشاره کردیم می پردازیم.

جدول: بودجه در این دو سال افزایشی بوده؛ در هر دو سال بیش از نیمی از بودجه دریافتی از National Government و بیشترین تغییر مربوط به Local Taxes بوده است.

بنابراین این اطلاعات را به صورت زیر با ارایه جزیات بیشتر به صورت یک پاراگراف اصلی مینویسیم:

Paragraph 3:

As the table shows, the total police budget in 2017 was just above £ 304 million and in the following year it showed a moderate increase of £ 14 million. In both years, National Government had by far the largest contribution of over half of the whole budget with a negligible increase. Although over the same time all three categories experienced a rise, the most noticeable one belonged to Local Taxes with over £ 10 Million increase to a high of £ 102 million. (84 Words)


گام ششم – نوشتن پاراگراف اصلی دوم

در این پاراگراف هم درست مثل پاراگراف قبلی، توضیحات بیشتری در خصوص اطلاعات اصلی دوم که مربوط به نمودار دایره ای هست ارایه میکنیم. در بالا اشاره کردیم که اطلاعات اصلی نمودار دایره ای به صورت زیر است:

 • نمودار دایره ای: در هر دو سال حدود 2/3 کل بودجه صرف salaries شده و بودجه تکنولوژی بیشترین تغییر را نشان میدهد.

همین موارد را با توضیح بیشتر در قالب یک پاراگراف مینویسیم:

Paragraph 4:

The pie charts show in both years about two third of the whole budget was spent on staff payments with a moderate fall in the second year. While the money dedicated to Buildings and Transport remained unchanged, that of technology almost doubled from 8 to 14 percent of the total budget. This was the biggest change and the only increase among all three categories shown. (65 Words)


در اینجا با پیوند این 4 پاراگراف، نسخه نهایی را در 262 کلمه داریم. اگر نسخه نهایی ما کمتر از 250 کلمه باشد باید با اضافه کردن توضیحات در هر یک از پاراگراف این مقدار را به بالاتر از حداقل 250 کلمه اشاره شده در سوال برسانیم تا بابت این مورد نمره از دست ندهیم.

نسخه نهایی:


مطالعه بیشتر در سایت های مرجع

در اینجا به طور مشخص درباره رایتینگ آیلتس Multiple Graphs در تسک اول آکادمیک صحبت کردیم. برای مطالعه بیشتر و دیدن نمونه های این نوع رایتینگ آیلتس آکادمیک میتوانید از معتبرترین وبسایت های انگلیسی زبان در حوزه آیلتس که برای شما فهرست کردیم بازدید بفرمایید:


دانلود منابع رایتینگ آیلتس

بهترین منابع آیلتس در مهارت رایتینگ در صفحه ای جداگانه همراه با آموزش کامل و لینک های دانلود رایگان در دسترس می باشد. این مجموعه به صورت سالانه بازبینی میشود و از سال 1395 راهنمای صدها هزار زبان آموز علاقمند به آیلتس بوده است. این مجموعه هر 4 مهارت آیلتس و هر دو ماژول آکادمیک و جنرال را کاور میکند. این منابع شامل کتاب ها، مجموعه های ویدیویی و اپلیکیشن های آیلتس هستند.

همچنین بیش از 1000 نمونه سوال رایتینگ تسک 1 آکادمیک برای دانلود رایگان در دسترس می باشد. این مجموعه دربرگیرنده تمامی این 7 نوع سوال منجمله رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1 آکادمیک هستند و یک تصویر کامل از انواع ممکن را به شما عزیزان ارایه میکنند.

.

جمع بندی و سخن پایانی

در این پست آموزشی در خصوص رایتینگ آیلتس Multiple Graphs تسک 1 صحیت کردیم و یک نمونه کامل از این نوع سوال ها خدمت شما عزیزان ارایه شد. در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) همراه باشید.