نمودار فرایند رایتینگ آیلتس – Process Diagram

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس آکادمیک – Process Diagram

یکی از 7 نوع سوال رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک نوع نمودار فرایند رایتینگ آیلتس یا Process Diagram هست. در این صفحه به طور کامل درباره نحوه نوشتن این نوع رایتینگ ها صحبت خواهیم کرد. پیش از آغاز کار باید توجه داشته باشیم که تسک 1 در آیلتس آکادمیک 1/3 کل نمره رایتینگ کارنامه ما را تشکیل میدهد. همچنین برای نوشتن این رایتینگ تنها 20 دقیقه زمان داریم. 

پیشنهاد میکنیم برای تصحیح رایگان رایتینگ تسک 1 آیلتس در گروه تلگرامی ما (https://t.me/ielts2Group) همراه باشید.


آشنایی کلی با سوالات نمودار فرایند رایتینگ آیلتس

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس آکادمیک یا process diagram ها ممکن است به شکل های گوناگونی در آزمون ظاهر شوند. این فرایند ها ممکن است یک فرایند طبیعی مثل چرخه آب در طبیعت، فرایند تولید یک محصول یا دیاگرام یک مجموعه سیستمی باشد. اما صرفنظر از شکل ظاهری این سوال ها با طی کردن گام به گام این 5 مرحله میتوانیم یک پاسخ مناسب برای دریافت نمره بالا در رایتینگ آیلتس ارایه کنیم:

 1. تحلیل سوال
 2. شناسایی اطلاعات اصلی(Main Features)
 3. نوشتن مقدمه
 4. نوشته پاراگراف جمع بندی یا Overview
 5. نوشتن پاراگراف های اصلی

در این صفحه به صورت گام به گام به تمامی این مراحل برای یک نمودار فرایند رایتینگ آیلتس خواهیم پرداخت. الگوی ساختار مناسبی که راهنمای نوشتن تمامی سوالات تسک 1 آیلتس آکادمیک هست را با هم میبینیم. این ساختار در بهترین حالت خود شامل تنها 4 پاراگراف می باشد:

 • پاراگراف اول – مقدمه
 • پاراگراف دوم – جمع بندی یا Overview
 • پاراگراف سوم – توضیح اطلاعات اصلی(Main features) اول
 • پاراگراف چهارم – توضیح اطلاعات اصلی(Main features) دوم
.

در ادامه با استفاده از یک نمونه سوال استاندارد نمودار فرایند(Process Diagram) که از سری کتاب های استاندارد کمبریج آیلتس انتخاب شده کار را آغاز میکنیم:

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس تسک 1 آکادمیک


گام اول – تحلیل سوال

فرمت سوالات تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک کاملا یکسان است. همچنین بخش دستورالعمل که در ادامه با رنگ سبز نشان داده شده در تمامی 7 نوع سوال تسک 1 کلمه به کلمه تکرار میشود و ارتباطی به نوع سوال (نمودار، نقشه، جدول، گراف و ….) ندارد. بار دیگر به سوال نمودار فرایند رایتینگ آیلتس بالا نگاهی میندازیم و آن را از این نظر بررسی میکنیم:

The diagram below shows how instant noodles are manufactured.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

هر سوال شامل بخش های زیر است:
 • جمله اول – خلاصه کوتاهی از گرافیک یا ویژوال (= بخش دیداری سوال شامل نمودار، نقشه و….)
 • جمله دوم – دستورالعمل سوال
 • بخش گرافیک یا دیداری
جمله دوم مشخص میکند چه کاری باید انجام شود. در تسک اول رایتینگ ایلتس آکادمیک باید 3 کار انجام شود:
 • 1. گزینش اطلاعات اصلی(Main Features) در نمودار
 • 2. نوشتن درباره اطلاعات اصلی
 • 3. مقایسه اطلاعات اصلی
تمامی این موارد مربوط به “اطلاعات اصلی” داخل نمودار هستند. به یاد داشته باشیم که نباید درباره همه چیز بنویسیم بلکه باید تنها 2 یا 3 مورد اصلی از اطلاعات داخل نمودار را انتخاب کنیم و اطلاعات کاملی درباره همان موارد ارایه کنیم.

گام دوم – شناسایی اطلاعات اصلی(Main Features)

درک بخش گرافیک در سوالات نمودار فرایند رایتینگ آیلتس آنچنان دشوار نیست. معمولا مشابه با سوال بالا، اعداد زیادی در این نوع سوال ها وجود ندارد و فقط یک یا دو دیاگرام برای تفسیر در اختیار داریم.

در نمودار فرایند رایتینگ آیلتس مثل تمامی دیگر انواع گرافیک تسک 1 تنها چیزی که بدنبال آن هستیم اطلاعات اصلی یا Main features هست. اطلاعات زیادی ممکن است در داخل نمودار، و همچنین در عنوان، زیر عنوان ها و توضیحات زیر نمودار وجود داشته باشد اما تشخیص اطلاعات اصلی آنچنان دشوار نیست. 

برای انتخاب هر چه بهتر این اطلاعات اصلی سوالات کلیدی زیر را در نظر داشته باشد:

 • سوال اول – آیا فرایند یک فرایند خطی(Linear) است یا یک فرایند چرخه ای(Cyclical)

فرایند های خطی یا Linear processes در نقاط متفاوتی آغاز شده و به پایان میرسند. این فرایند ها معمولا مربوط به تولید یا ساخت یک محصول است که با ماده خام اولیه آغاز شده و در حالت محصول پایانی قابل عرضه به پایان میرسد. برای مثال نمونه زیر که از یکی از نمودارهای فرایندی تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک دوره های قبل هست تولید آجر را نشان میدهد.

فرایند خطی – Linear Process

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس تسک 1 آکادمیک

.
اما در نمودارهای فرایند چرخه ای یا Cyclical Process نقطه پایان به آغاز باز میگردد و چرخه بارها و بارها تکرار میشود. نمونه این نوع چرخه ها، چرخه زندگی قورباغه یا پروانه هست که در دوره های قبلی آیلتس در آزمون های رسمی آن ها را دیده ایم. نمونه زیر از سری کتاب های کمبریج آیلتس یک نمودار فرایند چرخه ای مربوط به زندگی ماهی Salmon هست.

فرایند چرخه ای – Cyclical Process

 • سوال دوم – نقطه آغاز و پایان فرایند کجاست؟

در نمودارهای فرایند نوع خطی پاسخ این سوال معمولا واضح و مشخص است. اما در نمودارهای فرایند چرخه ای باید نمودار را با دقت بررسی کنیم تا پاسخ را پیدا کنیم.

 • سوال سوم – چند مرحله ای این فرایند وجود دارد؟

اگر تعداد مراحل زیاد هست شاید بد نباشد تک تک مراحل را با شماره مشخص کنیم.

 • سوال چهارم – آیا میتوان فرایند را به سادگی به چند مرحله تقسیم کرد؟

برای مثال در نمودار فرایند خطی ساخت آجر در بالا 3 مرحله اصلی به چشم میخورد.

 • اول – تولید آجر از خاک رس
 • دوم – تولید محصول پایانی با خشک کردن و حرارت دادن
 • سوم – بسته بندی و ارسال
در فرایند مربوط به زندگی ماهی سالمون در بالا هم چند مرحله اصلی قابل شناسایی است: تخم، مرحله fry، مرحله smolt و مرحله adult
 • سوال پنجم – ماده خام در نمودار چیست؟ چه چیزی در پایان فرایند تولید شده است؟

همانطور که مشخص است این سوال فقط به فرایند های تولیدی مربوط میشود. برای دیگر انواع فرایند ها سوال زیر را خواهیم داشت:

 • سوال ششم – نتیجه پایانی فرایند چیست؟

در سوال زیر که برای نوشتن پاسخ انتخاب کردیم نتیجه پایانی فرایند ما محصول نودل بسته بندی شده آماده عرضه به فروشگاه است.

گاهی اطلاعات داخل نمودار فرایند پیچیده است و باید از بین تمامی موارد تنها 2 یا 3 مورد را انتخاب کنیم و درباره همین موارد بنویسیم. اما گاهی کار بسیار ساده است و چیز زیادی برای انتخاب و نوشتن نیست. در این موارد هم باید تمرکز ما بر پیدا کردن مهم ترین موارد و ارایه یک توضیح منطقی باشد. در مثال بالا هم اطلاعات ساده اما نسبتا زیادی به چشم میخورد و همانطور که گفتیم باید تنها 2 یا 3 مورد آن ها را انتخاب کنیم.

گزینش این اطلاعات اصلی نقطه آغازین نوشتن رایتینگ ما خواهد بود. در ادامه کوشش میکنیم درباره جزئیات اطلاعاتی ارایه کنیم. اما باید توجه داشت برای این رایتینگ تنها 20 دقیقه زمان داریم. همچنین تنها 150 کلمه به عنوان حداقل تسک 1 مشخص شده که با همین میزان هم میتوان نمره خوبی دریافت کرد. پس نباید کوشش کنیم جزئیات زیادی را در رایتینگ تسک 1 بنویسیم.

در اینجا همه چیز برای نوشتن رایتینگ نمودار فرایند تسک 1 ما آماده است. یک بار دیگر به فرمت استاندارد این رایتینگ ها نگاهی داریم:

 • پاراگراف اول – مقدمه
 • پاراگراف دوم – جمع بندی یا Overview
 • پاراگراف سوم – توضیح اطلاعات اصلی(Main features) اول
 • پاراگراف چهارم – توضیح اطلاعات اصلی(Main features) دوم

گام سوم – نوشتن پاراگراف مقدمه

در مقدمه نمودار فرایند رایتینگ آیلتس فقط باید سوال را بازنویسی یا پارافریز کنیم. این کار معمولا با استفاده از هم معنی ها و تغییر در ساختار جمله انجام میشود. تکنیک های مختلفی برای پارافریز در آیلتس وجود دارد که در آموزشی جداگانه صحبت کرده ایم. در اینجا بازنویسی سوال و تبدیل آن به مقدمه را با هم میبینیم:

Question:

The diagram below shows how instant noodles are manufactured.

.

Introduction (Paragraph 1): 

The diagram shows several steps through which packaged noodles are made from basic ingredients to the final product using an industrial machinery. (22 words)

این تنها کاری است که باید برای نوشتن مقدمه انجام دهیم و کار در همینجا تمام است.


.

گام چهارم – نوشتن پاراگراف چمع بندی یا Overview

در دومین پاراگراف اصلی نمودارهای فرایند رایتینگ آیلتس باید یک توصیف کلی از فرایند یا نمودار ارایه کنیم. همانطور که قبلا هم اشاره شد این توضیح حالت کلی دارد و فقط به اطلاعات اصلی یا Main Features اشاره میکنیم. توضیحات کامل تر در پاراگراف های اصلی در بخش بعدی نوشته میشوند.

پیش از نوشتن این پاراگراف باید اطلاعات اصلی را شناسایی و دسته بندی کنیم تا به صورت کوتاه در این پاراگراف بنویسیم. برخلاف نمودارها و گراف ها، در این تسک تغییرات و روند وجود ندارد بنابراین مهم ترین اطلاعات شامل اشاره به نقطه آغاز و پایان، و همچنین تعداد مراحل است. محصول نهایی میتواند یکی دیگر از main feature ها در پاراگراف overview باشد. این اطلاعات باید به صورت 2 یا 3 جمله نوشته شود. برای مثال برای سوال بالا میتوانیم بنویسیم:

 • اطلاعات اصلی(Main Features) اول: فرایند تولید نودل شامل 8 مرحله است.
 • اطلاعات اصلی(Main Features) دوم: این فرایند از چندین ماده اولیه، نیروی مکانیکی و گرما استفاده میشود.
 • اطلاعات اصلی(Main Features) سوم: آغاز فرایند یا جابجایی آرد از سیلوها و پایانی آن با بسته بندی محصول نهایی است.

در اینجا باید در حال امکان اطلاعات را با استفاده از هم معنی ها به شکل بسیار ساده عنوان کرد. هیچ گرامر یا لغات دشوار و پیچیده ای نیاز نیست. فقط باید به زمان صحیح فعل و درست بودن لغت ها توجه داشته باشیم. همچنین بهتر است آغاز این پاراگراف با کلمه overall باشد تا اگزمینر هر چه بهتر بتواند محتوای این بند را پیشبینی کند. در پاراگراف overview برای process diagram ها نیاز نیست همه main feature ها را بنویسیم. در نمونه زیر مورد اول و سوم نوشته شده است.

یک ساختار خوب ثابت برای پاراگراف overview نمودار فرایند در تسک 1 ظاهری مشابه جمله زیر دارد:

 • The diagram shows the production of …………….., with x number of steps starting with ……….. and ending with …………delivery/storage. 

برای مثال برای سوال بالا میتوانیم چنین پاراگراف overview ای داشته باشیم:

Overview (Paragraph 2): 

Overall, the diagram shows the production of instant noodle, with 8 steps starting with moving flour from silos and ending with storing labeled and sealed noodles. (26 words)


گام پنجم – نوشتن پاراگراف اصلی اول

در پاراگراف های 3 و 4 نمودار فرایند رایتینگ آیلتس به ارایه اطلاعات بیشتر می پردازیم. برای مثال در پاراگراف سوم کوشش میکنیم اطلاعات اصلی یا main features اول که قبلا آن را شناسایی کردیم را بیشتر توضیح دهیم. در نمودار بالا این مورد مربوط به بخش اول از فرایند تولید نودل می باشد. پاراگراف 3 را میتوانیم به این صورت بنویسیم:

Paragraph 3:

The process starts with transporting flour, the main ingredient, from silos. In the noodle factory, flour is mixed with water and oil. This happens in a large mixer and the resulting product is called dough, which moves from the mixer on a conveyor belt. It forces the dough under a spinning roller. The mechanical force turns the dough into a thin sheet called dough sheet, which is sent by the same conveyor belt to the next part of the noodle manufacturing machine. (82 words)

.

گام ششم – نوشتن پاراگراف اصلی دوم

در پاراگراف اصلی دوم که در واقع پاراگراف چهارم و پایانی رایتینگ نمودار فرایند تسک 1 ما به شمار میرود، اطلاعات اصلی باقیمانده فرایند را توضیح میدهیم.

Paragraph 4:

In this part, a special cylinder equipped with several parallel rotating blades, cut the moving dough sheet into thin strips and send them into several noodle discs. Noodles inside discs are then fried in oil and after drying up, they are used to fill several cups. This is where some vegetable and spices are mixed with them for extra taste. Cups are finally labeled and sealed to be stored for distribution. (71 words)

و با ترکیب تمامی این پاراگراف ها، نسخه کامل پاسخ 4 پاراگرافی این نمودار فرایندی را به صورت زیر در 218 کلمه خواهیم داشت:

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس - Process Diagram

.

همانطور که مشخص هست حتی یک اشاره ساده به هر یک از مراحل در نهایت گزارشی به اندازه بالای 200 کلمه را برای ما به همراه داشت. بنابراین هرگز امکان توضیح بسیار زیاد درباره جزئیات وجود ندارد و پاسخ باید محدود به اشاره و توضیح چند ویژگی اصلی یا Main Feature باشد.

در آغاز تمرین نباید کوشش کنیم کار را در 20 دقیقه استاندارد روز آزمون تمام کنیم. این یک اشتباه هست و در آغاز کار تلاش ما باید بر روی حفظ کیفیت و به پایان رسیدن کار با بالاترین کیفیت در بازه زمانی 2 یا حتی 3 برابر حد استاندارد باشد. در طول تمرین ها این بازه زمانی رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد. 

.

مطالعه بیشتر در سایت های مرجع انگلیسی

امیدواریم آموزش ما در خصوص نمودار فرایند رایتینگ آیلتس برای شما عزیزان سودمند بوده باشد. برای مطالعه بیشتر همچنین پیشنهاد میکنیم از وبسایت های مرجع انگلیسی زبان در این زمینه بازدید بفرمایید:

https://www.ieltsjacky.com/ielts-process-diagram.html

https://howtodoielts.com/ielts-task-1-processes-diagrams

https://www.ieltsbuddy.com/ielts-process.html

.

جمع بندی و سخن پایانی

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس در این پست آموزش به طور کامل صحبت کشد. در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) همراه باشید.