نمره زبان آموزان دوره های پیشین

کارنامه آیلتس و تافل زبان آموزان دوره های پیشین

 

نتیجه تمامی زبان آموزانی که در آزمون شرکت کرده و نمره خود را گزارش نموده اند یا اجازه منتشر کردن کارنامه و نام آن ها وجود داشته بی کم و کاست آورده شده است. برای دریافت دانسته های بیشتر روی هر پیوند کلیک کنید:

 

همچنین دیدگاه این زبان آموزان را میتوانید در پیوند زیر دنبال فرمایید:

 

دیدگاه زبان آموزان دوره های پیشین آیلتس و تافل مهندس ابوالقاسمی

نمره 7 آیلتس آکادمیک پیروز توحیدی (زمستان 1395)

نمره 6 آیلتس آکادمیک خانم نیایش(زمستان 1395)…در دست تکمیل

نمره 93 تافل ibt خانم سحر مقیمیان (زمستان 1395)

نمره 6.5 آیلتس آکادمی خانم منطقی(پاییز 1395)…در دست تکمیل

نمره ۷ آیلتس آکادمیک آقای سینا الماسی (اسفند۹۴)

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال آقای آ. ضیایی (زمستان ۱۳۹۴)

نمره ۶ آیلتس آکادمیک خانم بختیاری (زمستان ۱۳۹۴)

نمره ۸۴ تافل ibt آقای راوش کریمی زمستان ۱۳۹۴

نمره ۶٫۵ اسپیکینگ و ۶ رایتینگ آیلتس آکادمیک آقای م. افتخاری

نمره ۶٫۵ آیلتس آکادمیک آقای غ. ش. ۳۰ جلسه فشرده(زمستان ۹۴)

نمره ۶ آیلتس آکادمیک خانم ثابتی – ۴ ماه آموزش (زمستان ۹۴)

نمره ۸۳ تافل ibt سرکار خانم نگین م. (تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۷۸ تافل ibt آقای شاهرخی – سال 1394

نمره ۵٫۵ آیلتس آکادمیک آقای م. ابراهیمی (تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۶ آیلتس جنرال در 30 جلسه فشرده – خانم صالح پور(بهار ۱۳۹۴)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال در ۱۲ جلسه فشرده – آقای اسماعیلیان(تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال در 35 جلسه فشرده – خانم ر. محمدی (تابستان ۹۴)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال خانم ا. ولی نیا – تابستان ۱۳۹۴

دریافت نمره ۷ آیلتس جنرال توسط بهناز حبیب خدا

نمره ۹۶ تافل iBT دریافت شده توسط مهکام ز. در سال ۱۳۹۲

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال فرانک فدایی ۱۲ جلسه فشرده پاییز ۱۳۹۳

نمره ۶ آیلتس جنرال محمد فدایی ۱۲ جلسه فشرده پاییز ۱۳۹۳

نمره ۶٫۵ رایتینگ آیلتس آکادمیک بهناز ه. آزمون نخست بهار ۹۳

نمره ۷ اسپیکینگ آزمون آیلتس منصور خ. زمستان ۹۲

اخذ نمره ۷ آیلتس آکادمیک محمد اکبری در سال ۱۳۹۲

نمره ۶ اسپیکینگ آیلتس توسط مهندس د. تابستان ۱۳۹۲

نمره ۶ آیلتس جنرال توسط پرهام آقاسید در سال ۱۳۹۲

دریافت نمره ۵٫۵ آیلتس آکادمیک توسط پارمیدا م. در بهار۱۳۹۲

نمره (۵٫۵) آیلتس آکادمیک آتوسا س. (۱۰ جلسه فشرده)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال دکتر الف. در ۱۰ جلسه فشرده (اسفند ۱۳۹۲)

تافل ۸۰ امیر ع. (افزایش ۱۴ نمره تافل در ۱۰ جلسه فشرده)

نمره (۵٫۵) آیلتس آکادمیک آتوسا س. (۱۰ جلسه فشرده)

نمره ۷ آیلتس جنرال پریسا ب. در هر ۴ مهارت (تابستان ۱۳۹۳)

دربافت نمره ۶ آیلتس آکادمیک مهرنوش ک در پاییز ۱۳۹۳

فهرست کامل در اینجا

General IELTS Overall 7 by Mrs.Bakhtiyari

pirouzreportcard-fromielts2-com

نمونه مدرک آیلتس زبان آموزان پیشین

IELTS-2014-General 7.Sina Almasi IELTS Bandscore 7IELTS ExamNegin TOEFL Score

Ravash Karimi TOEFL Score

IELTS Parham Aghaseyedabolghasem

Academic IELTS Band 7 Muhammad Akbari

.
[/av_textblock]

[/av_two_third][av_one_third]
[av_sidebar widget_area=’Displayed Everywhere’]
[/av_one_third]