ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018
4.5 (89.23%) 13 votes

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

پیش از این فهرست مشاغل مورد نیاز کشور های کانادا و سوئد را که برگردان دقیقی از توضیحات وبسایت های دولتی در این زمینه بود در دسترس علاقمندان گرامی قرار دادیم. در اینجا لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا 2018 را در دسترس شما عزیزان قرار میدهیم که بدون شک راهنمای بسیاری از دوستان خواهد بود. در پایان این صفحه همچنین چندین لینک سودمند برای مطالعه و بدست آوردن اطلاعات بیشتر وجود دارد که میتوانید برای عزیزان سودمند باشد.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان (2018)

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

.

فهرست مشاغل مورد نیاز در سوئد 2018

.

دانلود 50 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود 30 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود بهترین دیکشنری انگلیسی به فارسی برای ویندوز و اندروید

.

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

فهرست زیر که بعنوان یک فهرست مرجع میتوان به آن استناد کرد و منبع آن هم در زیر آورده شده شامل STSOL و MLTSSL برای ویزاهای مهارتی و تخصص 189، 190، 489 و … می باشد.

ویزای 489 استرالیا – اقامت مناطق کم جمعیت استرالیا
ویزای کار 190 استرالیا – اقامت دائم با اسپانسر ایالتی، منطقه ای
ویزای کار و تخصص 189 استرالیا (اقامت دائم)

 

Australian Skilled Occupation List 2017 – 2018

عنوان شغل

Occupation 

سازمان ارزیابی کننده

Authority 

نوع ویزا

189/489

نوع ویزا

190/489

نوع ویزا

457/186DE

نوع ویزا

187

فهرست 

LISTS

مشروط

CAVEAT

111111 Chief Executive or Managing Director AIM 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
111211 Corporate General Manager AIM 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
121111 Aquaculture Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121211 Cotton Grower VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121212 Flower Grower VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Cavea
121213 Fruit or Nut Grower VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat

 

121215 Grape Grower VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121216 Mixed Crop Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121217 Sugar Cane Grower VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121221 Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121299 Crop Farmers nec VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121311 Apiarist VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121312 Beef Cattle Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121313 Dairy Cattle Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121316 Horse Breeder VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121317 Mixed Livestock Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121318 Pig Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121321 Poultry Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121322 Sheep Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121399 Livestock Farmers nec VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
121411 Mixed Crop and Livestock Farmer VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
131112 Sales and Marketing Manager AIM 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
131113 Advertising Manager AIM 190/489 457/186DE 187 STSOL
132111 Corporate Services Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
132211 Finance Manager CPAA/ICAA/IPA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
132311 Human Resource Manager AIM 190/489 457/186DE 187 STSOL
132511 Research and Development Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
133111 Construction Project Manager VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
133211 Engineering Manager Engineers Australia/AIM 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
133411 Manufacturer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
133511 Production Manager (Forestry) VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
133512 Production Manager (Manufacturing) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
133513 Production Manager (Mining) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
133611 Supply and Distribution Manager AIM 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
134111 Child Care Centre Manager TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
134212 Nursing Clinical Director ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
134213 Primary Health Organisation Manager VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
134214 Welfare Centre Manager ACWA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
134299 Health and Welfare Services Managers nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
134311 School Principal VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
134411 Faculty Head VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
134499 Education Managers nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
135111 Chief Information Officer ACS 457/186DE 187 MLTSSL
135112 ICT Project Manager ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
135199 ICT Managers nec ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
139911 Arts Administrator or Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
139912 Environmental Manager VETASSESS B 457/186DE 187 MLTSSL
139913 Laboratory Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
139914 Quality Assurance Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
139999 Specialist Managers nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
141111 Cafe or Restaurant Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
141311 Hotel or Motel Manager VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
142114 Hair or Beauty Salon Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
142115 Post Office Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149112 Fitness Centre Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149113 Sports Centre Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149212 Customer Service Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149311 Conference and Event Organiser VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149413 Transport Company Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
149913 Facilities Manager VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
211112 Dancer or Choreographer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
211212 Music Director VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
211213 Musician (Instrumental) VETASSESS B 457/186DE 187 MLTSSL
211299 Music Professionals nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
211311 Photographer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
211499 Visual Arts and Crafts Professionals nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212111 Artistic Director VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
212212 Book or Script Editor VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212314 Film and Video Editor VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212315 Program Director (Television or Radio) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212316 Stage Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212317 Technical Director VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212318 Video Producer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212411 Copywriter VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212412 Newspaper or Periodical Editor VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212413 Print Journalist VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212415 Technical Writer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212416 Television Journalist VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
212499 Journalists and Other Writers nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
221111 Accountant (General) CPA/ICAA/IPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
221112 Management Accountant CPA/ICAA/IPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
221113 Taxation Accountant CPA/ICAA/IPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
221211 Company Secretary VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
221213 External Auditor CPA/ICAA/IPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
221214 Internal Auditor VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
222111 Commodities Trader VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
222112 Finance Broker VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
222113 Insurance Broker VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
222199 Financial Brokers nec VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
222211 Financial Market Dealer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
222213 Stockbroking Dealer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
222299 Financial Dealers nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
222311 Financial Investment Adviser VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
222312 Financial Investment Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
223112 Recruitment Consultant VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
223211 ICT Trainer ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
224111 Actuary VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
224112 Mathematician VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
224113 Statistician VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
224212 Gallery or Museum Curator VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
224213 Health Information Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
224214 Records Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
224311 Economist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
224511 Land Economist VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
224512 Valuer VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
224611 Librarian VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
224711 Management Consultant VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
224712 Organisation and Methods Analyst VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
224914 Patents Examiner VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
224999 Information and Organisation Professionals nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
225111 Advertising Specialist VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
225113 Marketing Specialist VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
225211 ICT Account Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
225212 ICT Business Development Manager VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
225213 ICT Sales Representative VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
225311 Public Relations Professional VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
225499 Technical Sales Representatives nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
231111 Aeroplane Pilot CASA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
231113 Flying Instructor VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
231114 Helicopter Pilot CASA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
232111 Architect AACA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
232112 Landscape Architect VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
232212 Surveyor SSSI 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
232213 Cartographer VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
232214 Other Spatial Scientist VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
232311 Fashion Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232312 Industrial Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232313 Jewellery Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232411 Graphic Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
232412 Illustrator VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232414 Web Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232511 Interior Designer VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
232611 Urban and Regional Planner VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
233111 Chemical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233112 Materials Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233211 Civil Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233212 Geotechnical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233213 Quantity Surveyor AIQS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233214 Structural Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233215 Transport Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233311 Electrical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233411 Electronics Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233511 Industrial Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233512 Mechanical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233513 Production or Plant Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) Engineers Australia 457/186DE 187 MLTSSL
233612 Petroleum Engineer Engineers Australia 457/186DE 187 MLTSSL
233911 Aeronautical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233912 Agricultural Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233913 Biomedical Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233914 Engineering Technologist Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233915 Environmental Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233916 Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ) Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
233999 Engineering Professionals nec Engineers Australia 457/186DE 187 MLTSSL
234111 Agricultural Consultant VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234112 Agricultural Scientist VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234113 Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ) VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234211 Chemist VETASSESS 457/186DE 187 MLTSSL
234212 Food Technologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234213 Wine Maker VETASSESS B 457/186DE 187 STSOL Caveat
234312 Environmental Consultant VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234313 Environmental Research Scientist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234399 Environmental Scientists nec VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234411 Geologist VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
234412 Geophysicist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234413 Hydrogeologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234511 Life Scientist (General) VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234513 Biochemist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234514 Biotechnologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234515 Botanist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234516 Marine Biologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234517 Microbiologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234518 Zoologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234599 Life Scientists nec VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234611 Medical Laboratory Scientist AIMS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234711 Veterinarian AVBC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234911 Conservator VETASSESS B 457/186DE 187 MLTSSL
234912 Metallurgist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234913 Meteorologist VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
234914 Physicist VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
234999 Natural and Physical Science Professionals nec VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
241213 Primary School Teacher AITSL 190/489 457/186DE 187 STSOL
241311 Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ) AITSL 190/489 457/186DE 187 STSOL
241411 Secondary School Teacher AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
241511 Special Needs Teacher AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
241512 Teacher of the Hearing Impaired AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
241513 Teacher of the Sight Impaired AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
241599 Special Education Teachers nec AITSL 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
242111 University Lecturer VETASSESS A 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
249111 Education Adviser VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
249211 Art Teacher (Private Tuition) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
249212 Dance Teacher (Private Tuition) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
249214 Music Teacher (Private Tuition) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
249299 Private Tutors and Teachers nec VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL
251111 Dietitian DAA 190/489 457/186DE 187 STSOL
251112 Nutritionist VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
251211 Medical Diagnostic Radiographer AIR 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251212 Medical Radiation Therapist AIR 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251213 Nuclear Medicine Technologist ANZSNM 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251214 Sonographer AIR 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251312 Occupational Health and Safety Adviser VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
251411 Optometrist OCANZ 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251412 Orthoptist VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
251511 Hospital Pharmacist APharmC 190/489 457/186DE 187 STSOL
251512 Industrial Pharmacist VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
251513 Retail Pharmacist APharmC 190/489 457/186DE 187 STSOL
251911 Health Promotion Officer VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
251912 Orthotist or Prosthetist AOPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
252111 Chiropractor CCEA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252112 Osteopath ANZOC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252211 Acupuncturist Chinese Medicine Board of Australia 190/489 457/186DE 187 STSOL
252213 Naturopath VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner Chinese Medicine Board Of Australia 190/489 457/186DE 187 STSOL
252299 Complementary Health Therapists nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
252311 Dental Specialist ADC 190/489 457/186DE 187 STSOL
252312 Dentist ADC 190/489 457/186DE 187 STSOL
252411 Occupational Therapist OTC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252511 Physiotherapist APC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252611 Podiatrist APodC/ANZPAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252711 Audiologist VETASSESS A 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
252712 Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ) SPA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253111 General Practitioner Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253112 Resident Medical Officer Medical Board of Australia 190/489 457/186DE 187 STSOL
253211 Anaesthetist Medical Board of Australia 190/489 457/186DE 187 STSOL
253311 Specialist Physician (General Medicine) Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253312 Cardiologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253313 Clinical Haematologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253314 Medical Oncologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253315 Endocrinologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253316 Gastroenterologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253317 Intensive Care Specialist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253318 Neurologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253321 Paediatrician Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253322 Renal Medicine Specialist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253323 Rheumatologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253324 Thoracic Medicine Specialist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253399 Specialist Physicians nec Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253411 Psychiatrist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253511 Surgeon (General) Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253512 Cardiothoracic Surgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253513 Neurosurgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253514 Orthopaedic Surgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253515 Otorhinolaryngologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253516 Paediatric Surgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253518 Urologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253521 Vascular Surgeon Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253911 Dermatologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253912 Emergency Medicine Specialist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253913 Obstetrician and Gynaecologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253914 Ophthalmologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253915 Pathologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253918 Radiation Oncologist Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
253999 Medical Practitioners nec Medical Board of Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254111 Midwife ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254211 Nurse Educator ANMAC/VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL
254212 Nurse Researcher ANMAC/VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL
254311 Nurse Manager ANMAC/VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL
254411 Nurse Practitioner ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254412 Registered Nurse (Aged Care) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254414 Registered Nurse (Community Health) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254418 Registered Nurse (Medical) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254421 Registered Nurse (Medical Practice) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254422 Registered Nurse (Mental Health) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254423 Registered Nurse (Perioperative) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254424 Registered Nurse (Surgical) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254425 Registered Nurse (Paediatrics) ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
254499 Registered Nurses nec ANMAC 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261111 ICT Business Analyst ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261112 Systems Analyst ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261211 Multimedia Specialist ACS 457/186DE 187 MLTSSL
261212 Web Developer ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
261311 Analyst Programmer ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261312 Developer Programmer ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261313 Software Engineer ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
261314 Software Tester ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
261399 Software and Applications Programmers nec ACS 457/186DE 187 MLTSSL
262111 Database Administrator ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
262112 ICT Security Specialist ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
262113 Systems Administrator ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
263111 Computer Network and Systems Engineer ACS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
263112 Network Administrator ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
263113 Network Analyst ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
263211 ICT Quality Assurance Engineer ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
263212 ICT Support Engineer ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
263213 ICT Systems Test Engineer ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
263299 ICT Support and Test Engineers nec ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
263311 Telecommunications Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
263312 Telecommunications Network Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
271111 Barrister SLAA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
271299 Judicial and Other Legal Professionals nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
271311 Solicitor SLAA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272111 Careers Counsellor VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272112 Drug and Alcohol Counsellor VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272113 Family and Marriage Counsellor VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272114 Rehabilitation Counsellor VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272115 Student Counsellor VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272199 Counsellors nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272311 Clinical Psychologist APS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272312 Educational Psychologist APS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272313 Organisational Psychologist APS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272399 Psychologists nec APS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272412 Interpreter NAATI 190/489 457/186DE 187 STSOL
272499 Social Professionals nec VETASSESS A 190/489 457/186DE 187 STSOL
272511 Social Worker AASW 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
272612 Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ) VETASSESS B 190/489 457/186DE 187 STSOL
272613 Welfare Worker ACWA 190/489 457/186DE 187 STSOL
311111 Agricultural Technician VETASSESS C 457/186DE 187 STSOL Caveat
311211 Anaesthetic Technician VETASSESS E 190/489 457/186DE 187 STSOL
311212 Cardiac Technician VETASSESS E 190/489 457/186DE 187 STSOL
311213 Medical Laboratory Technician AIMS 190/489 457/186DE 187 STSOL
311215 Pharmacy Technician VETASSESS E 190/489 457/186DE 187 STSOL
311299 Medical Technicians nec VETASSESS E 190/489 457/186DE 187 STSOL
311312 Meat Inspector VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
311399 Primary Products Inspectors nec VETASSESS C 457/186DE 187 STSOL Caveat
311411 Chemistry Technician VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
311412 Earth Science Technician VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
311413 Life Science Technician VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
311499 Science Technicians nec VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312111 Architectural Draftsperson VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312112 Building Associate VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312113 Building Inspector VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312211 Civil Engineering Draftsperson Engineers Australia/ VETASSESS 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
312212 Civil Engineering Technician VETASSESS C 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
312311 Electrical Engineering Draftsperson Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
312312 Electrical Engineering Technician TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
312512 Mechanical Engineering Technician TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
312912 Metallurgical or Materials Technician VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
312913 Mine Deputy VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
313111 Hardware Technician TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
313112 ICT Customer Support Officer TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
313113 Web Administrator ACS 190/489 457/186DE 187 STSOL
313199 ICT Support Technicians nec TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
313211 Radiocommunications Technician TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
313212 Telecommunications Field Engineer Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist Engineers Australia 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
321111 Automotive Electrician TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
321211 Motor Mechanic (General) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
321212 Diesel Motor Mechanic TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
321213 Motorcycle Mechanic TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
321214 Small Engine Mechanic TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
322113 Farrier TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
322211 Sheetmetal Trades Worker TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
322311 Metal Fabricator TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
322313 Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323211 Fitter (General) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323212 Fitter and Turner TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323213 Fitter-Welder TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323214 Metal Machinist (First Class) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323215 Textile, Clothing and Footwear Mechanic TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323299 Metal Fitters and Machinists nec TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323313 Locksmith TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
323314 Precision Instrument Maker and Repairer TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323316 Watch and Clock Maker and Repairer TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
323412 Toolmaker TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
324111 Panelbeater TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
324211 Vehicle Body Builder TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
324212 Vehicle Trimmer TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
331111 Bricklayer TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
331112 Stonemason TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
331211 Carpenter and Joiner TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
331212 Carpenter TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
331213 Joiner TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
332211 Painting Trades Worker TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
333111 Glazier TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
333211 Fibrous Plasterer TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
333212 Solid Plasterer TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
333311 Roof Tiler TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
333411 Wall and Floor Tiler TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
334111 Plumber (General) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
334113 Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
334114 Gasfitter TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
334115 Roof Plumber TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
341111 Electrician (General) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
341112 Electrician (Special Class) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
341113 Lift Mechanic TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342212 Technical Cable Jointer TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342311 Business Machine Mechanic TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
342313 Electronic Equipment Trades Worker TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
342411 Cabler (Data and Telecommunications) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
342413 Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
351111 Baker TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
351112 Pastrycook TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
351211 Butcher or Smallgoods Maker TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
351311 Chef TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL Caveat
351411 Cook TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
361111 Dog Trainer or Handler VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
361112 Horse Trainer TRA 457/186DE 187 MLTSSL
361199 Animal Attendants and Trainers nec VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
361311 Veterinary Nurse VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
362111 Florist TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
362211 Gardener (General) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
362212 Arborist TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
362213 Landscape Gardener TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
362311 Greenkeeper TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
391111 Hairdresser TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
392111 Print Finisher TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
392311 Printing Machinist TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
393213 Dressmaker or Tailor TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
393311 Upholsterer TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
394111 Cabinetmaker TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
394211 Furniture Finisher TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
394213 Wood Machinist TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
394299 Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399111 Boat Builder and Repairer TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
399112 Shipwright TRA 189/489 190/489 457/186DE 187 MLTSSL
399211 Chemical Plant Operator TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399213 Power Generation Plant Operator TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399312 Library Technician VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
399411 Jeweller TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399512 Camera Operator (Film, Television or Video) TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399514 Make Up Artist TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399516 Sound Technician TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
399599 Performing Arts Technicians nec VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
399611 Signwriter TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
411111 Ambulance Officer VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ) VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
411213 Dental Technician TRA 190/489 457/186DE 187 STSOL
411311 Diversional Therapist VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
411411 Enrolled Nurse ANMAC 190/489 457/186DE 187 STSOL
411611 Massage Therapist VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
411711 Community Worker ACWA 190/489 457/186DE 187 STSOL
411712 Disabilities Services Officer VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
411713 Family Support Worker VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
411715 Residential Care Officer VETASSESS 190/489 457/186DE 187 STSOL
411716 Youth Worker ACWA 190/489 457/186DE 187 STSOL
452311 Diving Instructor (Open Water) VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452312 Gymnastics Coach or Instructor VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452313 Horse Riding Coach or Instructor VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452314 Snowsport Instructor VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452315 Swimming Coach or Instructor VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452316 Tennis Coach VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452317 Other Sports Coach or Instructor VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452321 Sports Development Officer VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
452411 Footballer VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
452499 Sportspersons nec VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
511111 Contract Administrator VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat
511112 Program or Project Administrator VETASSESS C 190/489 457/186DE 187 STSOL
599612 Insurance Loss Adjuster VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
611211 Insurance Agent VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL
639211 Retail Buyer VETASSESS D 190/489 457/186DE 187 STSOL Caveat

 .

جدول برگرفته از https://www.nwivisas .com/nwi-blog/australia/australian-skilled-occupation-list-2017-2018

لینک های سودمند: 

https://www.thepolyglotgroup .com.au/blog/what-you-need-to-know-about-the-457-186-187-visa-changes/

https://www.homeaffairs .gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists

.

 2018 بیشتر بخوانید – ليست مشاغل مورد نياز استراليا

لغات و اصطلاحات فوتبال در انگلیسی + ترجمه فارسی

.

100 وب سایت برتر ایران در سال 2018

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

ليست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

0 پاسخ های ایجاد شده:

- پاسخ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.