دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم – (ویدئو ۴۱ تا ۵۰)

۱۶۲۹بازدید

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم – (ویدئو ۴۱ تا ۵۰)
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan)

.

تغییر چیدمان جمله ها در رایتینگ Task 2 آیلتس


.

تمرین لغات مورد نیاز در رایتینگ آیلتس جنرال Task 1


.

نگاهی به نمونه رایتینگ های نوشته شده زبان آموزان


.

نحوه درست پاسخگویی به سوالات درخواست کننده Personal Examples/Experience


.

تمرین استفاده درست حرف اضافه در رایتینگ آیلتس


.

تمرین تازه افزایش دایره لغات برای آیلتس


.

تمرین با نمونه سوالات پر کردن جای خالی


.

تمرین تازه برای افزایش دایره لغات برای آیلتس


.

آموزش صفت های مناسب برای رایتینگ های آیلتس


.

گزینش حرف اضافه مناسب در رایتینگ های آیلتس Task 2

 

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan)

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم (ویدئو ۱ تا ۱۰)

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم (ویدئو ۱۱ تا ۲۰)

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم (ویدئو ۲۱ تا ۳۰)

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم (ویدئو ۳۱ تا ۴۰)

دانلود ویدئوهای آموزش رایتینگ آیلتس رایان (Ryan) – پارت سوم (ویدئو ۴۱ تا ۵۰)

 

۱۶۲۹بازدید

دیدگاه ها