جستجو

انواع سوالات ریدینگ آیلتس – 14 فرم ممکن

انواع سوالات ریدینگ آیلتس – 14 نوع

برای به دست آوردن یک تصویر روشن از مهارت ریدینگ آیلتس در این صفحه کوشش کرده ایم اطلاعاتی دقیق درباره تمامی 14 نوع سوال ریدینگ آیلتس و نکته هایی کلیدی درباره هر یک به شما عزیزان ارایه کنیم. برای تست زنی میتوانید از صفحه نمونه سوالات ریدینگ آیلتس با جواب pdf بازدید بفرمایید. همچنین استراتژی پاسخ به سوالات ریدینگ آیلتس برای تک تک این سوالات به صورت کامل در صفحات جداگانه در www.ielts2.com ارایه شده است.

در پایان برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر در این خصوص و تمرین تست زنی پیشنهاد میکنیم از فهرست بهترین منابع خودخوان آیلتس سال 2024 ما در بخش ریدینگ بازدید بفرمایید.

.

آشنایی با 14 نوع سوال ریدینگ آیلتس

.

مجموعا چند نوع سوال در ریدینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد؟

به استناد سایت رسمی idp و سایت Liz از اگزمینر های پیشین آیلتس، مجموعا 14 نوع سوال را میتوان برای ریدینگ آیلتس در نظر گرفت که البته هرگز با تمامی این سوالات در یک آزمون روبرو نخواهید شد اما احتمال وجود هر یک از آن ها در هر آزمون وجود دارد. در زیر فهرست کاملی از این 14 گونه سوال آورده شده است. با کلیک بر روی هر یک وارد صفحه جدیدی میشوید و آموزش دقیق تر به همراه یک تست زنی و تمامی نکات سوال مربوطه را مشاهده خواهید کرد.

فهرست کامل 14 نوع سوال در ریدینگ آیلتس در یک نگاه. با کلیک بر روی نام هر نوع سوال (1) آموزش کامل، (2) بررسی یک سمپل استاندارد از کتاب های کمبریج، (3) نکات مربوط به سوال و (4) آموزش تست زنی گام به گام آن را در صفحه جداگانه در همین سایت در دسترس شما خواهد بود:

(1) Matching Headings

(2) True / False / Not Given یا Yes / No / Not Given

(3) Matching Paragraph information

(4) Summary Completion 

(5) Sentence Completion یا Note Completion

(6) Multiple Choice Questions

(7) List Selection or List of Options

(8) Choosing a Title

(9) Matching Sentence Ending

(10) Table Completion

(11) Flow Chart Completion

(12) Diagram Completion or Labeling a Diagram

(13) Short Answer Questions

(14) Matching Features

.

نوع اول: سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

نمونه سوالات هدینگ را در این تصویر مشاهده میفرمایید که از کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده. همانطور که از شماره صفحه مشخص هست این سوال ها پیش از متن اصلی ظاهر میشوند. دقت داشته باشید سوالات هدینگ تنها سوالاتی هستند که پیش از خود متن ظاهر میشوند و تمامی سوالات دیگر بعد از متن جای میگیرند. ضمنا پاسخ این سوالات هیچ ترتیبی در متن ندارند و با پاسخ دادن یک سوال همچنان باید تمامی متن را برای سوالات دیگر در نظر داشت. با مشخص شدن هر پاراگراف، در سوال های بعدی آن پاراگراف را نباید در نظر گرفت و باید آن پاراگراف را حذف کرد مگر سوال مشخص کرده باشد که یک پاراگراف میتواند پاسخ بیش از یک سوال باشد که این حالت معمولا اسئثناء هست و در بیشتر سوالات Matching Headings ها هر پاراگراف فقط پاسخ یکی از سوال ها هست.

.

نوع دوم: سوالات True / False / Not Given و Yes / No / Not Given

در تصویر زیر سوالات 21 تا 26 از نوع سوالات Yes No Not Given هستند که پاسخ آن ها در متن به ترتیب هست. این نوع سوالات از نظر درجه سختی در سطح متوسط هستند اما بسیار متداول هستند و حتما در آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال با این مدل سوال ها برخورد خواهید داشت. این سوال ها از نظر تکنیک و پاسخدهی کاملا مشابه سوالات True False Not Given هستندانواع سوالات ریدینگ آیلتس - 14 فرم ممکن

.

نوع سوم: سوالات Matching Paragraphs ریدینگ آیلتس

در تصویر زیر که مربوط به Passage اول تست دوم از کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده، سوالات 1 تا 6 از نوع سوالات مچ کردن پاراگراف یا Paragraph Matching هستند. در پاسخ دادن این سوالات باید دقت داشت که پاسخ ها در متن هیچ ترتیبی ندارند و برای هر سوال عملا باید تمامی متن را در نظر گرفت. در سوالی که در اینجا مشاهده میکنیم با پاسخ دادن هر سوال پاراگراف مربوطه حذف میشود و نباید برای پاسخ های دیگر آن پاراگراف را در نظر گرفت که معمولا هم همینطور هست. در موارد استثناء سوال مشخص میکند که حتی میتوان یک پاراگراف را بیش از یک بار بعنوان پاسخ صحیح انتخاب کرد که عملا کار دشوار تر خواهد بود.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس - 14 فرم ممکن

.

نوع چهارم: سوالات Summary Completion ریدینگ آیلتس

در این نوع سوالات یک خلاصه از متن ارایه شده که در آن چندین جای خالی وجود دارد. این جای خالی ها باید (1) از مجموعه گزینه های ارایه شده در یک کادر یا (2) مستقیما از متن انتخاب شوند:

.

Summary Completion نوع اول : پر کردن جای خالی از باکس

این نوع سوال هم معمولا(نه همیشه!) در پایان متن سوم ریدینگ آیلتس دیده میشوند.  نمونه استاندارد زیر از تست 3 کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده است. دقت داشته باشید که واژگانی که در این کادر دیده میشوند مستقیما در متن وجود ندارند و باید برای آن ها معادل هایی در متن پیدا شود اما پاسخ سوالات در متن به ترتیب هستند.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس - 14 فرم ممکن

Summary Completion نوع دوم: پر کردن جای خالی از متن

در این نمونه که از کمبریج آیلتس جلد 13 جنرال انتخاب شده، خلاصه ای را  میبینیم که سوالات 37 تا 40 مربوط به Passage سوم در آن جای دارند. دقت داشته باشید که در این نوع سوال جای خالی ها باید مستقیما از متن انتخاب شوند. در این سوال مشابه تمامی سوالات پر کردن جای خالی یا Gap-fill باید به گرامر و پارافریز ها توجه زیادی داشت.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس - 14 فرم ممکن

.

نوع پنجم: سوالات Sentence Completion ریدینگ آیلتس

در این سوالات که از سوالات نسبتا ساده تر ریدینگ آیلتس هستند در هر جمله یک یا دو جای خالی وجود دارد که برای پر کردن آن واژه مورد نظر باید مستقیما از متن کپی شود. پاسخ این سوالات در متن به ترتیب هستند. دقت بفرمایید کلمه ای که از متن بعنوان جواب انتخاب میکنید باید از نظر گرامری و ترکیب واژگان با کلمات قبل و بعد جمله ارایه شده در سوال هماهنگی کامل داشته باشد.

نمونه ای از این سوال در زیر از کمبریج آیلتس 9 تست جنرال انتخاب شده است.

.

نوع ششم: سوالات Multiple Choice Questions ریدینگ آیلتس

سوالات چند گزینه ای یا Multiple Choice جزء سوالات دشوار ریدینگ آیلتس به شمار می آیند. سوالات چند گزینه ای خود به 2 گروه تقسیم میشوند. در گروه اول شرکت کننده  باید از بین 4 گزینه تنها یک گزینه را برگزیند اما در گروه دوم از بین 5 گزینه باید 2 گزینه انتخاب شود. خوشبختانه پاسخ این سوالات در متن به ترتیب هستند اما برای پاسخگویی به سطح بالاتری از لغت و درک مطلب نیاز هست و معمولا 2 گزینه بسیار نزدیک به پاسخ صحیح به نظر میرسند که در نهایت یکی از آن ها پاسخ صحیح خواهد بود.

نمونه سوالات چند گزینه ای زیر مربوط به نوع اول هست از کمبریج آیلتس 9 و پسج سوم تست دوم انتخاب شده است.

این نمونه هم نوع دوم و از کمبریج آیلتس 9 تست اول هست:

.

نوع هفتم : سوالات List Selection یا List of Options ریدینگ آیلتس

در این نوع تست که شباهت زیادی به سوالات چند گزینه ای یا Multiple Choice دارد، فهرستی از گزینه ها در برابر شما قرار میگیرد که میتواند شامل جمله ها، اعداد یا نام افراد باشد و شما با توجه به دستور العمل باید گزینه های درست را انتخاب نمایید.

در سوال زیر از کمبریج آیلتس جلد 9، سوال درخواست کرده مواردی که “توسط نویسنده در متن درباره Tidal Power” اشاره شده را مشخص کنید. نکته مهم در مورد این تست این است که نباید به صورت پیش فرض مواردی که خودمان تصویر میکنیم درباره “انرژی های نو/تجدید پذیر” درست هستند را ناخودآگاه بعنوان جواب درست انتخاب کنیم. گزینه درست باید حتما در متن به صورت مشخص اشاره شده باشد. ضمنا گزینه ها الزاما به ترتیب نیستند اما احتمال زیادی وجود دارد که در چند پاراگراف پشت سر هم باشند.

.

نوع هشتم: سوالات Choosing a Title

در این نوع سوال ها در ریدینگ آیلتس در خود Passage هیچ عنوان یا Title وجود ندارد و از شرکت کننده خواسته میشود با توجه به درک خود از کل ریدینگ یک عنوان مناسب انتخاب کند. این سوال ها معمولا زیاد دشوار نیستند اما (1) پاسخ دادن به آن را به آخر کار موکول کنید تا درک بهتری از کل متن داشته باشید و (2) دقت کنید با پیش فرض های نادرست یا تکیه بر تنها تکرار یک واژه خاص در متن پاسخ های نادرست انتخاب نکنید.  در این سوالات اطلاعات خاصی از متن در رد کردن گزینه میتواند سودمند باشد.

.

نوع نهم: سوالات Matching Sentence Ending

این نوع سوال معمولا در پایان متن سوم ریدینگ دیده میشود و جزء سوالات متداول ریدینگ آیلتس به شمار نمی آید اما سطح دشواری آن معمولا بالاست. در این نوع سوال فهرستی از چند جمله ناقص و ناتمام ارایه شده و در ادامه فهرستی از گزینه های تکمیل کننده این جمله ها وجود دارد. با توجه به مطالب ارایه شده در متن باید برای هر جمله ناقص یک پایان یا Ending صحیح انتخاب کنیم. دقت بفرمایید تعداد جمله های تکمیل کننده ممکن است برابر جمله های ناقص یا بیشتر از آن ها باشد.

بعضی منابع اعلام میکنند پاسخ این سوالات در متن به ترتیب هست و بعضی اعلام میکنند که به ترتیب نیست. اما هر هر حال اطلاعات مربوط به جمله ها و پاسخ ها معمولا در یک نقطه از متن متمرکز هست گرچه ممکن است پاسخ یک سوال پس و پیش باشد.

.

نوع دهم: سوالات Table Completion

در این نوع سوال خلاصه ای از بخشی از ریدینگ که معمولا شامل 2 یا 3 پاراگراف از کل متن هست مشابه تصویر زیر(کمبریج آیلتس آکادمیک جلد 10) ارایه میشود و از شرکت کننده در آزمون آیلتس خواسته میشود بخش های ناقص را با اطلاعات مرتبط از متن پر کند. این نوع سوالات نسبتا دشوار هستند اما پاسخ ها در متن به ترتیب ظاهر میشوند و همانطور که اشاره شد تنها مربوط به بخش کوتاهی از کل متن هستند و بنابراین با یک حدس هوشمندانه و تکنیک اسکیمینگ و پیدا کردن محل کلی و سپس بررسی دقیق تر اطلاعات برای یافتن کلمات مناسب برای جای خالی ها میتوان در زمانی معقول به پاسخ های درست دست یافت.

.

نوع یازدهم: سوالات Flow Chart Completion

در این نوع سوال که در ریدینگ های آیلتس آکادمیک در متن سوم به خصوص متداول هست عملا همه چیز شبیه به سوالات تکمیل جدول یا Table Completion هست که در بخش قبلی توضیح داده شد. به این معنا که پاسخ ها در متن به ترتیب هستند و چارت جریانی یا Flow Chart خلاصه ای از بخش نسبتا کوچکی از متن شامل 2 تا 3 پاراگراف را نشان میدهد که با تکنیک های اسکیمینگ در آغاز کار و سپس اسکنینگ میتوان به پاسخ های درست دست یافت. نمونه ای از این نوع سوال را در زیر از کمبریج آیلتس جلد نهم مشاهده میفرمایید.

.

نوع دوازدهم: سوالات Diagram Completion

در این نوع سوال هم درست همانند دو نوع سوال قبل یعنی تکمیل جدول و تکمیل چارت جریانی، پاسخ ها در متن به ترتیب هستند و عملا یک فرایند، انجام یک تحقیق یا مواردی اینچنینی که توصیف گام به گام روی دادن موضوع مورد بحث می باشند تشریح شده است. سطح دشواری معمولا پایین تر از دو مدل قبلی هست و اطلاعات دیاگرام به تکه کوچکتری از متن محدود هست. دقیقا تکنیک های اشاره شده در مورد سوالات قبل در اینجا هم به همان شکل مورد استفاده خواهد بود.

.

نوع سیزدهم: سوالات Short Answer Questions

این سوال از متداول ترین انواع سوالات ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال به شمار میروند و در آزمون رسمی آیلتس بدون شک با این نوع روبرو خواهید شد. پاسخ ها در متن به ترتیب هستند و همیشه 1، 2 یا 3 واژه و/یا یک عدد را باید از متن گزینش نمایید. برای پاسخدهی به این نوع سوالات نیازی به خواندن همه متن نیست و با پیدا کردن تنها یکی از سوالات به سادگی میتوان جای بقیه را در متن پیدا کرد.

.

نوع چهاردهم: سوالات Matching Features

این نوع سوال بدنبال تست کردن توانایی شما در درک مفاهیم و ارتباط بین آن ها از یک سو و شناسایی ایده ها و دیدگاه هست. برای مثال شما باید این توانایی را داشته باشید تا با خواندن پاراگراف مربوطه بتوانید مشخص کنید کدام دانشمند صاحب کدام دیدگاه یا مخترع چه چیزی هست یا کدام کار را انجام داده است.

در انجام این تست ها نیازی به خواندن حجم زیادی از متن نیست بلکه باید بر روی کلیدواژه یا اسم و اعداد مشخصی تمرکز کرد و بدنبال ایجاد ارتباط بین آن ها و اطلاعات ارایه شده داشت. سوالات Matching Features جزء سوالات دشوار ریدینگ آیلتس به شمار می آیند و پاسخ های آن ها هم به ترتیب نیست.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس - 14 فرم ممکن.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس – سایت های مرجع خارجی

چندین سایت مرجع خارجی آیلتس در زمینه دسته بندی سوالات ریدینگ و ارایه اطلاعات مربوطه عملکرد بسیار خوبی داشتند برای همین تصمیم گرفتیم فهرستی از آن ها برای مطالعه بیشتر به شما عزیزان ارایه کنیم:

سایت مرجع IDP آیلتس: 14 Question Types of IELTS Reading Test

سایت لیز مدرس و اگزمینر سابق آیلتس: IELTS Reading Questions: Information & Tips

سایت آیلتس پادکست: The 10 types of IELTS reading questions

.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس – سخن پایانی

انواع سوالات ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال در این صفحه به صورت کامل فهرست شد و هیچ سوالی در روز آزمون آیلتس شما وجود نخواهد داشت که در این صفحه فهرست نشده باشد. با اینهمه باید برای رسیدن به سطح مناسب با تک تک این انواع به خوبی تمرین کنید و با تقویت لغات و حرفه ای عمل کردن در شناخت پارافریز ها شانس خود را برای پیدا کردن پاسخ درست افزایش دهید.

کوشش کنید معنی درست کلمات را در دیکشنری های استاندارد پیدا کنید و از فارسی حفظ کردن معادل کلمات خودداری کنید. آخرین عامل مهم در عملکرد قوی در ریدینگ، تمرین بر روی سرعت خواندن و مهارت Skimming هست که این مورد هم مثل دایره لغات هیچ راه حل فوری ندارد و مهارتی است که در طول زمان به  دست می آید اما بدون شک با تمرین و تلاش آن را به دست خواهید آورد.

کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official) و گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما راهنمای تمامی زبان آموزانی آیلتسی در مسیر موفقیت

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.