جستجو

paraphrase در رایتینگ آیلتس

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس
تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

تکنیک های پارافریز(Paraphrase) یا بازگویی جمله ها و ایده ها با کلمات و ساختار گرامری متفاوت که به آن Rewording هم گفته میشود در هر 4 مهارت آیلتس(رایتینگ، اسپیکینگ، ریدینگ و لیسنینگ) بسیار ضروری هستند و تست های لیسنینگ و ریدینگ آیلتس دقیقا بر همین اصل استوار هست.

در این پست آموزشی کوشش میکنیم به 3 تکنیک اصلی پارافریز اشاره کنیم و به آموزش گام به گام انجام آن در رایتینگ آیلتس بپردازیم.

.

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

به استناد رفرنس های بین المللی، رویهمرفته 3 روش کلی برای پارافریز کردن یک جمله وجود دارد:

.

روش اول paraphrase رایتینگ آیلتس: جایگزین کردن کلید واژه ها با مترادف

در این روش که ساده ترین و معمول ترین روش هست باید کوشش کنیم کلیدواژه های متن را شناسایی کرده و با مترادف(Synonym) آن ها جایگزین کنیم. برای مثال:

Original Sentence: Introduction of modern mitigation techniques can reduce the emission of toxic gasses.

در اینجا 4 کلیدواژه یا عبارت اصلی که جمله بر روی آن ها استوار هست با رنگ های صورتی، قرمز، آبی و سبز نشان داده شده. بقیه لغات را تغییر نخواهیم داد.

جمله جدید را میتوان به این صورت بازنویسی کرد:

Paraphrased Sentence: With availability of modern techniques for reduction of pollutants, we can decrease the emission of harmful gasses.

.

بنابراین تک تک عبارت های مشخص شده با یک معادل جایگزین شده است اما معنای اصلی جمله بدون تغییر باقی مانده.  دقت داشته باشید که در اینجا گرامر جمله تقریبا بدون تغییر باقی مانده و بیشترین تمرکز همانطور که اشاره شد بر روی جایگزین کردن با مترادف ها بوده.

اما اجازه بدهید از این تکنیک در پارافریز کردن بخشی از یک سوال استاندارد رایتینگ آیلتس استفاده کنیم.

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس
تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

در اینجا قصد داریم ساختار to share as much as possible را با یک مترادف جایگزین کنیم.

Original Sentence: It is good to share as much information as possible.

Paraphrased Sentence: It is good to share information to the greatest extent

در اینجا بقیه جمله برای سادگی کار بدون تغییر باقی مانده. دقت بفرمایید که گرامر جمله تغییری نکرده و تنها معادل اسمی برای ساختار مد نظر ارایه شده. 

اما بدون شک در رایتینگ آیلتس اجازه کپی مستقیم هیچ عبارتی را از سوال نداریم بنابراین ساختار it is good to share هم باید تغییر یابد. بنابراین جمله نهایی را میتوان این گونه بازنویسی کرد(البته در این بازنویسی در روش های دوم و سوم هم استفاده شده):

Original Sentence: It is good to share as much information as possible.

Paraphrased Sentence: Sharing information to the greatest extent is probably in our best interest

.

این روش یک روش بسیار کاربردی و خوب برای رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس هست و به سادگی میتوان با تکیه بر دانش لغات و تمرین کافی آن را در آزمون به خوبی پیاده کرد.

.

روش دوم paraphrase رایتینگ آیلتس: تغییر ساختار های دستوری(مثلا معلوم به مجهول)

این تکنیک که به شکل های مخلتف مثلا تبدیل معلوم به مجهول یا تبدیل اسم به فعل هم بسیار متداول هست و در واقع ریدینگ و لیسنینگ های دشوار آیلتس دقیقا با همین مورد طراحی میشوند. با اینهمه شما هم به شکل موثر میتوانید در رایتینگ و اسپیکینگ از این روش استفاده کرده و ضمن نشان دادن توانایی خود در گرامر، نمره بالاتری کسب کنید.

اجازه بدهید به این سوال استاندارد رایتینگ تسک 1 آکادمیک که از جلد 9 کمبریج آورده شده نگاهی داشته باشیم.

.

مثال برای تبدیل معلوم به مجهول:

در سوال عبارت After the construction of some tourist facilities را میبینیم و قصد داریم در نوشتن رایتینگ این عبارت را پارافریز کنیم.

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس
تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

به تغییر جمله  از معلوم به مجهول دقت بفرمایید:

Original Sentence: It shows the island after the construction of some tourist facilities.

Paraphrased Sentence: It shows the island after some tourist facilities are constructed.

بنابراین قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده از ساختار معلوم به مجهول تغییر کرده. این تغییر به اگزمینر آیلتس نشان میدهد ما با ساختار مجهول آشنایی کامل داریم و میتوانیم یک جمله را بدون خطای دستوری از معلوم به مجهول تبدیل کنیم.

برای سادگی کار بخش های دیگر جمله را بدون تغییر باقی گذاشتیم. اما اگر قصد تغییر بیشتر داشته باشیم میتوانیم بنویسی:

Original Sentence: It shows the island after the construction of some tourist facilities.

Paraphrased Sentence: An island is shown at the time when some tourist facilities are constructed.

بنابراین در این نسخه پارافریز شده حرفه ای تر دو بخش از جمله از معلوم به مجهول تبدیل شده اند اما یک تغییر دیگر هم وجود دارد. آیا متوجه این تغییر شدید؟

.

نکته مهم در paraphrase رایتینگ آیلتس

در پارافریز کردن باید همیشه دقت زیادی داشته باشیم تقریبا همیشه نیاز هست بقیه اجزای جمله تغییراتی داشته باشند تا جمله نهایی بازنویسی شده ما از نظر دستوری درست و بی نقص باشد. مثلا در اینجا بدلیل عدم رعایت این اصل جمله نهایی نادرست است:

Original Sentence: It shows the island after the construction of some tourist facilities.

Incorrect Paraphrase: An island is shown after some tourist facilities are constructed.

این جمله معنای درستی ندارد چرا که با تغییر دو بخش دیگر(are constructed و an island is shown) واژه after دیگر پیوند دهنده مناسبی نخواهد بود. بنابراین باید حتما با ساختار at the time when جایگزین شود تا از نظر معنایی، منطقی و درست باشد.

.

مثال برای تبدیل اسم به فعل:

این مورد هم اصل پایه طراحی بسیاری از سوالات ریدینگ و لیسنیگ آیلتس هست. اما در رایتینگ هم به شکل موثر و حرفه ای میتواند مورد استفاده ما قرار گیرد. اجازه بدهید برای این مورد یک سوال رایتینگ تسک 2 از جلد 15 کمبریج را برای پارافریز استفاده کنیم:

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس

Original Sentence: Advertising is extremely successful at persuading us to buy things. 

Paraphrased Sentence: Advertisement’s success in our persuasion when it comes to buying things. 

در این تکنیک همانطور که اشاره شد تغییر نقش دستوری کلیدواژه ها مثلا در این مورد از صفت به اسم و فعل به اسم را شاهد هستیم. لغات تغییر یافته به رنگ قرمز، آبی و سبز مشخص شده اند. 

.

روش سوم paraphrase در رایتینگ آیلتس: جابجایی اجزای جمله(مثلا با جابجا کردن دلیل و نتیجه در متن)

معمولا دشوارترین تست های ریدینگ و لیسنینگ آیلتس از این تکنیک برای گمراه کردن شرکت کنندگان استفاده میکنند. با طولانی شدن جمله و نامشخص بودن معنی بعضی از واژگان عملا تعداد زیادی از شرکت کنندگان در آزمون از درک معنی درست جمله ها و مچ کردن آن ها باز میمانند اما از این تکنیک به خوبی میتوان در رایتینگ و اسپیکینگ به ویژه برای نمره بالای 7 استفاده کرد. 

Original Sentence: Conservation of rare species has been neglected because not enough incentives are available. 

Paraphrased Sentence: The fact that not enough incentives are available has resulted in a situation in which the conservation of rare species has been neglected. 

.

 همانطور که مشخص هست علت در جمله اول که بعد از because و با رنگ آبی نوشته شده در جمله پارافریز شده در ابتدای جمله ذکر شده و معلول یا نتیجه که در جمله اول در آغاز جمله و با رنگ قرمز مشخص شده در جمله پارافریز شده به آخر جمله تغییر مکان داده.

اما همانطور که در مثال های قبلی توضیح داده شد، در رایتینگ و اسپیکینگ اجازه کپی مستقیم هیچ عبارتی را نداریم بنابراین جمله ای که باید نوشته شود به این ترتیب خواهد بود(البته در این بازنویسی از تمامی 3 روش پارافریز استفاده شده).

Original Sentence: Conservation of rare species has been neglected because not enough incentives are available. 

Paraphrased Sentence: The lack of incentives has resulted in a neglect regrading rare species conservation .

.

مثال هایی از اعمال تمامی 3 تکنیک پارافریز بالا

مثال اول

IELTS 5: These two figures are about crime in Britain

IELTS 6: The two figures given concern criminality in Britain

IELTS +7: Given are two figures concerning criminality in Britain

✅ دانلود کتاب Write Right

.

مثال دوم

IELTS 5: There are many different opinions about whether or not men and women are equally good at all jobs.

IELTS 6: There are various different opinions on the question of whether men and women are equally good at all jobs.

IELTS +7: There are a variety of different perspective on the question of whether or not men and women are equally good at all jobs.

.

تکنیک های پارافریز کردن در آیلتس

دانلود مجموعه کامل ویدئوهای لیز

.

✅ دانلود pdf جزوه پارافریز تست های لیسنینگ کمبریج آیلتس 7 تا 11:

✅ Paraphrase_Listening_Cambridge_IELTS_7_(www.ielts2.com).pdf – 841 KB

✅ Paraphrase_Listening_Cambridge_IELTS_8_(www.ielts2.com).pdf – 839 KB

✅ Paraphrase_Listening_Cambridge_IELTS_9_(www.ielts2.com).pdf – 840 KB

✅ Paraphrase_Listening_Cambridge_IELTS_10_(www.ielts2.com).pdf – 841 KB

✅ Paraphrase_Listening_Cambridge_IELTS_11_(www.ielts2.com).pdf – 837 KB

.

تکنیک های paraphrase در رایتینگ آیلتس همراه باشید

کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official) و گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما راهنمای شما عزیزان و پاسخگوی سوالات در مسیر آیلتس خواهد بود.

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.