زبان توصیف نمودار آیلتس آکادمیک

زبان توصیف نمودار آیلتس آکادمیک

زبان توصیف نمودار آیلتس آکادمیک

زبان توصیف نمودار های تسک 1 آیلتس – دانلود جزوه

در یک رایتینگ نمره 7 تسک 1 آیلتس و در توصیف نمودارها، کلیدواژه های ضروری نقشی کلیدی را ایفا میکنند. بسیاری از عبارت های کاربردی برای توصیف نمودارهای آیلتس حالت کاملا تخصصی داشته و در زبان انگلیسی جنرال به چشم نمیخورند و گاهی برای زبان آموزان چالش آفرین میشوند. برای عملکرد هر چه بهتر، چکیده زبان توصیف انواع نمودار های آیلتس آکادمیک را در قابل یک فهرست و یک جزوه دانلودی در این صفحه در دسترس شما عزیزان قرار داده ایم. 

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.  

.

عبارت های کاربردی توصیف نمودارهای آیلتس

در ادامه 10 گروه از کاربردی ترین عبارت ها در توصیف نمودارهای میله ای، خطی و کلیدواژه های ضروری در این نمودارها دسته بندی شده است. این عبارت ها به صورت یکجا در این جزوه برای دانلود رایگان در یک فایل pdf در دسترس می باشند. 

Verbs to describe trends:

• Increase (rapid, gradual, steady, sharp, significant, marginal)
• Decrease (gradual, steady, sharp, significant, marginal)
• Fluctuate
• Remain stable/constant/static
• Reach a peak
• Hit a low
• Experience a slump
• Plateau

2. Adjectives to describe changes:

• Dramatic
• Substantial
• Slight
• Moderate
• Marked
• Considerable
• Minimal

3. Nouns to describe changes:

• Rise
• Fall
• Growth
• Decline
• Increase
• Decrease
• Fluctuation
• Stability
• Plateau

4. Collocations to describe changes:

• An upward/downward trend
• A sharp/gradual increase/decrease
• A significant/marginal rise/fall
• A steady/stable/constant trend
• A fluctuating pattern
• A marked/considerable growth/decline
• A minimal/slight change
• A peak/low point
• A slump/recovery
• A plateau period

5. Introducing the Graph and Overview:

• The graph provides an overview of…
• The line graph depicts…
• The chart illustrates…
• It is evident from the graph that…
• As can be seen from the graph…

6. Highlighting Trends:

• Over the given period…
• Throughout the time frame…
• During the specified years…
• Across the decades…
• From the beginning to the end…
• Over the course of…

7. Comparing and Contrasting:

• In contrast to…
• Conversely…
• On the other hand…
• Similarly…
• Likewise…
• In comparison with…
• In a similar vein…
• Unlike…
• In comparison to…

8. Describing Increases and Decreases:

• There was a notable increase in…
• The trend witnessed an upward trajectory…
• Witnessing a steady rise…
• Experiencing a gradual decline…
• Demonstrating a sharp decrease…
• Experiencing a decline throughout the period…
• Peaking at…
• Reaching a high point of…
• Bottoming out at…

9. Highlighting Specific Data Points:

• Specifically, in the year…
• Notably, during…
• At the outset…
• At its peak…
• By the end of…
• As the graph progresses…

10. Summarizing and Concluding:

• To sum up…
• In conclusion…
• Overall…
• To recap…
• Taking all factors into consideration…
• In summary…
• All things considered…
• To conclude…

.

عبارت های کاربردی توصیف نمودارهای آیلتس را همچنین میتوانید در کتاب های مرجع آموزشی رایتینگ آیلتس از انتشارات کمبریج دنبال کنید. یکی از این کتاب ها، کتاب مرجع New Insight into IELTS از انتشارات کمبریج میباشد که میتوانید در لینک مشخص شده به صورت مستقیم دانلود بفرمایید. تصویر بالای صفحه از همین کتاب گرفته شده و سمپل های خوبی هم برای زبان آموزان گرامی در دسترس می باشد. 

.

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان