نقشه رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

نقشه رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

نقشه رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

نقشه رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

مجموعا 7 نوع سوال در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد. باید بدانیم در این تسک با انواعی از نمودارها، گراف ها، جدول ها، نقشه ها و به طور کلی گرافیک و ویژوال سر و کار داریم. سوال از ما میخواهد یک گزارش کوتاه 150 تا 200 کلمه ای در 20 دقیقه زمان برای یکی از این موارد در جلسه آزمون آیلتس بنویسیم.

تسک اول رایتینگ یک سوم از کل نمره کارنامه رایتینگ ما را تشکیل میدهد که برابر 3 نمره از 9 نمره است. تسک دوم دو برابر این مقدار یعنی دو سوم نمره را تشکیل میدهد که برابر با 6 نمره از 9 نمره می باشد. برای دانلود 1000 نمونه استاندارد تسک 1 آکادمیک را میتوانید در صفحه ای جداگانه دانلود بفرمایید. در این صفحه اختصاصا درباره سوالات نقشه رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک صحبت خواهیم کرد.

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس – Process Diagram

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس

نمودار فرایند رایتینگ آیلتس آکادمیک – Process Diagram

یکی از 7 نوع سوال رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک نوع نمودار فرایند رایتینگ آیلتس یا Process Diagram هست. در این صفحه به طور کامل درباره نحوه نوشتن این نوع رایتینگ ها صحبت خواهیم کرد. پیش از آغاز کار باید توجه داشته باشیم که تسک 1 در آیلتس آکادمیک 1/3 کل نمره رایتینگ کارنامه ما را تشکیل میدهد. همچنین برای نوشتن این رایتینگ تنها 20 دقیقه زمان داریم. 

پیشنهاد میکنیم برای تصحیح رایگان رایتینگ تسک 1 آیلتس در گروه تلگرامی ما (https://t.me/ielts2Group) همراه باشید.

نمودار دایره ای رایتینگ آیلتس

نمودار دایره ای رایتینگ آیلتس

نمودار دایره ای رایتینگ آیلتس

نمودار دایره ای رایتینگ آیلتس – Pie Chart

نمودارهای دایره ای رایتینگ آیلتس تسک 1 آکادمیک که Pie Chart یا نمودار کلوچه ای هم نامیده میشوند یکی از 7 نوع سوال بخش رایتینگ آزمون آیلتس در ماژول آکادمیک هستند. در آزمون برای تسک اول رایتینگ آیلتس 20 دقیقه زمان در اختیار داریم و باید دست کم 150 کلمه از یک گرافیک یا ویژوال مثل نمودار، نقشه یا جدول گزارش بنویسیم. تسک اول تنها 1/3 کل نمره کارنامه ما در این مهارت را شامل میشود و 2/3 دیگر نمره مربوط به تسک دوم هست.

در این پست آموزشی به صورت کامل و گام به گام در خصوص نمودارهای دایره ای رایتینگ آیلتس یا Pie Chart ها صحبت خواهیم کرد.

تبدیل درصد به کلمه در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

تبدیل درصد به کلمه در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

تبدیل درصد به کلمه در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

تبدیل درصد به کلمه در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

تیدبل درصدهای ارایه شده در پرسش های تسک 1 آکادمیک به عدد یا کسر(fraction) برای رسیدن به نمره بالاتر کاملا ضروری بوده و گزارش بدون تغییر این درصدها نشان از ضعف و ناتوانی شرکت کننده در این آزمون است. در اینجا چند جدول و نمونه برای آموزش تبدیل درصد به عدد در رایتینگ تقدیم زبان آموزان گرامی میشود.

جدول رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

جدول رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

جدول رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

جدول رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

7 نوع سوال در تسک اول رایتینگ آیلتس در ماژول آکادمیک وجود دارد که یکی از آن ها را در روز آزمون خواهیم داشت. در این صفحه به طور کامل درباره جدول رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 صحبت خواهیم کرد. استراتژی تحلیل سوال و نوشتن Table های تسک اول به صورت کامل و گام به گام توضیح میدهیم. تسک اول به طور کلی 1/3 یا 33% نمره کل رایتینگ ما در کارنامه آیلتس را تشکیل میدهد.

تنها 20 دقیقه زمان برای نوشتن یک گزارش 150 کلمه ای از یک ویژوال یا یک گرافیک خواهیم داشت. در اینجا به صورت گام به گام درباره نحوه نوشتن یک پاسخ استاندارد و بی نقص برای نمره کامل صحبت خواهیم کرد.