جستجو

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9
نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

در اینجا یک نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 از نوع Discussion را همراه با یک پاسخ استاندارد نمره 9 برای شما عزیزان در دسترس قرار داده ایم. این رایتینگ از جلد 8 کتاب های کمبریج آیلتس انتخاب شده که دربرگیرنده سوالات اصلی آیلتس دوره های قبلی هستند. آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس نوع Discuss both views را میتوانید در صفحه جداگانه بررسی بفرمایید.

همچنین برای دانلود بهترین منابع رایتینگ آیلتس از سطح مقدماتی تا آیلتس بالای 7 از فهرست مربوطه در همین سایت استفاده بفرمایید.

.

سمپل نمره 9 نوشته شده توسط اگزمینر آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

.

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9 – نوشته شده توسط هوش مصنوعی

In today’s society, the role of parents in shaping the values and behaviors of their children is often debated. While some argue that parents should be primarily responsible for teaching their children how to be good members of society, others believe that schools play a crucial role in instilling these values. This essay will discuss both perspectives before presenting my own opinion.

On the one hand, proponents of the view that parents should be the primary educators of societal values argue that parents have a unique and irreplaceable influence on their children. From a young age, children look up to their parents as role models and often mimic their behavior. Therefore, parents have a significant impact on shaping their children’s moral compass and instilling in them the importance of empathy, respect, and responsibility. In this sense, parents are best positioned to teach their children how to be good members of society.

On the other hand, supporters of the idea that schools are the ideal place for teaching children societal values contend that schools provide a structured environment where children can learn from a diverse range of experiences and interactions. Schools offer a curriculum that includes lessons on citizenship, ethics, and social responsibility, which can help students develop a broader understanding of their role in society. Additionally, schools often promote values such as teamwork, tolerance, and community service through extracurricular activities and initiatives. Therefore, schools play a vital role in complementing the lessons taught at home and reinforcing the importance of being a good member of society.

In my opinion, both parents and schools have a crucial role to play in teaching children how to be good members of society. While parents provide the foundation for moral development and serve as primary role models, schools offer a structured environment where children can further develop their understanding of societal values. By working together, parents and schools can create a holistic approach to instilling in children the importance of empathy, respect, and responsibility towards others.

In conclusion, the debate over whether parents or schools should be responsible for teaching children how to be good members of society is complex and multifaceted. Both parents and schools have unique strengths in shaping children’s values and behaviors, and a collaborative approach that involves both parties is likely to be most effective in preparing children to become responsible members of society.

.

سمپل نمره 6 نوشته شده توسط فاطمه ح – پاییز 1401

Writing Topic
Decisions made by educationalists can have an important role in social development of children. While some people believe that parents should teach children to have appropriate behavior in society, others think teachers should be responsible for educating children. Personally I agree with both of views somehow.(46)
Some individuals think children should learn social behavior at home. First of all, parents are closer to children. Children spend most of their time with their family. So, there are more opportunities for children to face different social situations and events with parents, family is able to monitor children’s behavior easily and give them some feedback on their performance. Secondly, parents are the first model for offspring. Parents are the first people who children know, and see their behavior. Children simply follow a pattern of parents’ behavior because they have no background in their mind. Also, having a natural sense of curiosity about the world can help children form their behavior.(111)
Some argue that children should be taught how effectively to behave in society. First of all, the environment of school is more formal than home. It brings students under a strict control which enables teachers to enforce some restrictions on children, for instance, being on time, and treating others with respect. The limitations can become a habit for a long time which may prepare children for social situations. Secondly, a school is the place where pupils can have more chances to experience different social circumstances. They can easily make numerous friends, and meet their peers with different socio-economic backgrounds. Also, they have to share their information and ideas with their classmate. So, children have more complex interactions and different situations monitored by teachers in schools compared to home.(127)
In conclusion, there are two point of views about preparing children to have an effective role in society. While some believe that families are responsible, others think schools can have more efficiency. I think two opinions can be acceptable somehow.(40)

✅ فرمت کلی رایتینگ مناسب هست و توضیحات هم متمرکز تر و منطقی تر از رایتینگ های قلبی پیش رفته.
✅ تعداد خطاهای دستوری هم کمتر هست و در این مرحله باید کوشش کنید معادل های قوی تری را از منابع معرفی شده برای جمله ها و ساختارهای کنونی گزینش کنید.
❌ زمانی که دیدگاه شما جداگانه درخواست شده باید در پاراگراف نتیجه گیری یا یک پاراگراف جداگانه پیش از نتیجه گیری 50 کلمه مشخصا درباره نظر خودتان توضیح دهید. یک اشاره ساده کافی نیست.
🔴 نمره 6 برای این رایتینگ براورد میشود.

.

جمع بندی و سخن پایانی

در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) و همچنین برای انجام تمرین های روزانه در گروه تست زنی آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید. 

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.