حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

حروف ربط علت و معلول و تضاد در انگلیسی

در اینجا نگاهی به حروف ربط نشان دهنده رابطه علت و معلول، و تضاد در زبان انگلیسی خواهیم داشت. اطلاعات این صفحه از کتاب آبی بتی آذر صفحه 404 گرفته شده است.

.

کلمات ربط نشان دهنده رابطه علت و معلول (Cause and Effect)

از کلماتی مثل Because، Since، So، ،Therefore، Consequently، Because of و Due to میتوان برای نشان دادن رابطه علت و معمولی بین دو چیز استفاده کرد:

 

Because

Because there are more facilities in big cities, many people choose to live there.

.

Because of

Because of more facilities in big cities, many people choose to live there.

.

Since

Since there are more facilities in big cities, many people choose to live there.

.

Due to

Due to more facilities in big cities, many people choose to live there.

.

Due to the fact that

Due to the fact that there are more facilities in big cities, many people choose to live there.

.

So

There are more facilities in big cities, so many people choose to live there.

.

Therefore

There are more facilities in big cities. Therefore, many people choose to live there.

.

As a result

There are more facilities in big cities. As a result, many people choose to live there.

.

Consequently

There are more facilities in big cities. Consequently, many people choose to live there.

.

.

کلمات ربط نشان دهنده تضاد (Contrast)

از کلماتی مثل Even though، Although، Though، Nevertheless، Nonetheless، Despite، In spite of، Despite the fact that، While، But، However، On the other hand، برای نشان دادن تضاد استفاده میکنیم:

Although

Although there are more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

While

While there are more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

Though

Though there are more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

Even though

Even though there are more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

Despite

Despite more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

Despite the fact that

Despite the fact that there are more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

In spite of

In Spite of more facilities in big cities, some people choose to live in small towns.

.

However

There are more facilities in big cities. However, some people choose to live in small towns.

.

But

There are more facilities in big cities. But, some people choose to live in small towns.

.

Nevertheless

There are more facilities in big cities. Nevertheless, some people choose to live in small towns.

.

Nonetheless

There are more facilities in big cities. Nonetheless, some people choose to live in small towns.

.

On the other hand

There are more facilities in big cities. Some other people, on the other hand, choose to live in small towns.

 

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از