نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

رویهمرفته 7 نوع سوال در رایتینگ تسک 2 آیلتس آکادمیک و جنرال وجود دارد که تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند. در این صفحه سمپل های استاندارد رایتینگ های آیلتس در سطح نمره 9 که توسط اگزمینر های رسمی آیلتس نوشته شده اند را در دسترس علاقمندان عزیز قرار میدهیم. این سمپل ها همگی از سری کتاب های کمبریج آیلتس هستند و هیچ سمپل غیر استانداردی در این مجموعه وجود ندارد. 

برای دانلود بهترین منابع رایتینگ آیلتس آموزش به روز رسانی شده برای سال 2024 به همراه لینک های رایگان دانلودی ما را دنبال بفرمایید.

.

7 نوع سوال در رایتینگ آیلتس تسک 2

در مجموع میتوانیم تمامی سوالات ممکن در تسک دوم رایتینگ آیلتس را به 7 گروه دسته بندی کنیم. در اینجا تمامی این انواع را میبینیم. با کلیک بر روی هر کدام، آموزش دقیق و کامل گام به گام هر نوع به همراه یک سمپل نمره 7+ در دسترس شما عزیزان می باشد.

1) Opinion Essays

2) Discussion Essays

3) Problem Solution Essays / Cause and Solution Essay 

4) Advantages & Disadvantages Essays

5) Double Question Essays / Multipart Essay

6) Multipart and Opinion Essay 

7) Positive or Negative Development Essay 

.

 • نمونه اول – Talent & learning

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

.

 • نمونه دوم – Job Satisfaction

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

.

 • نمونه سوم – Change or Doing the Same Thing

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

.

 • نمونه چهارم – Mixed or Separate Schools Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

.

 • نمونه پنجم – Good Members of Society

.

 • نمونه ششم – Sports Professionals High Salary

.

 • نمونه هفتم – Entertainers High Salary

.

 • نمونه هشتم – Increase Fuel Price

.

 • نمونه نهم – House or Apartment

.

 • نمونه دهم – Advertising or Real Needs

.

 • نمونه یازدهم

 .

 • نمونه دوازدهم – Large Number of Toys
  Cambridge 10 General, Writing Task 2, Question

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال تسک 2 نمره 9

.

 • نمونه سیزدهم – Main Environmental Problem Loss Species

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

 • نمونه چهاردهم – Technology and Traditional Skills

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

 • نمونه پانزدهم – Teenage Years Adult Life Happiness

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

 • نمونه شانزدهم – Self Employed

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9.

4 معیار تعیین نمره رایتینگ آیلتس

برای اطلاع از 4 معیار اصلی تاثیرگذار بر نمره رایتینگ آیلتس و جدیدترین نسخه جدول نمره دهی رایتینگ آیلتس لطفا آموزش مربوطه را در همین سایت بازدید بفرمایید. ضمنا در یک آموزش صوتی این معیارها برای نمره های 7 و 8 توضیح داده شده است.

.

آموزش و نمونه سوالات رایتینگ آیلتس با جواب

دانلود مجموعه بزرگی از 1000 نمونه سوالات معتبر رایتینگ آیلتس به همراه پاسخ نمره 8 و 9 که توسط اگزمینر های آیلتس تنظیم شده میتوانید از صفحه مربوطه در همین سایت بازدید بفرمایید. بجز سمپل های رایتینگ آموزش های خوبی هم در دسترس می باشد که به صورت سطح بندی شده از مقدماتی تا پیشرفته در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در این خصوص میبایست صفحه بهترین منابع برای رایتینگ آیلتس در سطح مقدماتی تا پیشرفته را بازدید بفرمایید.

.

نمونه رایتینگ آیلتس – همراه باشید

در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) و همچنین برای انجام تمرین های روزانه در گروه تست زنی آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید.