تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

سوالات پر کردن چارت جریانی یا Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس یکی از انواع سوالات پر کردنی یا Completion ریدینگ آیلتس و از سوالات نسبتا پرتکرار با سطح دشواری متوسط هستند. این سوالات یکی از انواع 14 فرم ممکن سوال در ریدینگ های ایلتس هستند که در صفحه جداگانه به صورت کامل و یکجا توضیح داده شده اند.

همچنین برای دانلود بهترین منابع برای تقویت ریدینگ ایلتس pdf به صورت دسته بندی شده همراه با توضیحات مدرس با تجربه آیلتس میتوانید از نشانی مشخص شده استفاده بفرمایید.

.

آشنایی با سوالات پر کردن چارت ریدینگ آیلتس

سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس شامل یک چارت جریانی مشابه نمونه ای که در پایین همین صفحه آورده شده است و در آن از شرکت کننده در آزمون خواسته میشود جاهای خالی داخل این چارت را با توجه به متنی که در دسترس قرار گرفته پر کنید. چارت در واقع خلاصه ای از 2 یا 3 پاراگراف از متن هست و این کلمات باید مستقیما از متن کپی شوند؛ همچنین مثل دیگر انواع سوالات پر کردنی اجازه تغییر در کلمات یا نوشتن هم معنی آن ها را ندارید.

در موارد نادر ممکن است از شما خواسته شود جاهای خالی را از یک فهرست کلمات پر کنید که در این حالت کلمات داخل فهرست تکرار کلمات متن نیست و با توجه به معنی کلی متن باید آن ها را انتخاب کرد. درجه دشواری این نوع سوال ها بالا نیست و با دقت به کلمات کلیدی یا اعداد میتوان حدود کلی محل مورد نظر در متن که مربوط به اطلاعات چارت هست را تقریبا به سرعت مشخص کرد.

چارت های جریانی یا Flow Chart ها توصیف کننده توالی یک سری رویداد ها در متن هستند و معمولا در متن های توصیفی یا Descriptive دیده میشوند نه نوع استدلالی یا Argumentative.

.

تکنیک های مهم سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

تکنیک های مهمی در پاسخ به سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس وجود دارند که البته بسیاری از آن ها با دیگر سوالات پر کردنی یا Completion آیلتس یکسان و برخی متفاوت هست. این موارد را در اینجا به صورت یک فهرست اشاره میکنیم:

تکنیک اول: پیش از هر چیز به محدودیت تعداد کلمات در این سوالات توجه داشته باشید. کوچکترین اشتباه در این مورد کل نمره سوال مربوطه را از بین میبرد. کلماتی که هایفن دارند همراه با همدیگر تنها یک کلمه شمارش میشوند. برای مثال اگر پاسخ Mother-in-law هست این کلمه یک کلمه شمارش میشود. تمامی صفت های مرکب از همین گروه هستند. آموزش مربوطه را میتوانید در صفحه جداگانه مطالعه بفرمایید. این نکات برای تمامی سوالات جای خالی به ویژه سوالات Flow Chart Completion با اهمیت هستند.

تکنیک دوم: توجه به نقش دستوری یا part of speech کلمه یا کلمات مورد نظر در جای خالی و توجه به اینکه پاسخ تمامی سوالات جای خالی و پرکردنی باید از نظر دستوری و معنی با کلمه ای که انتخاب میکنیم هماهنگی کامل داشته باشند. با توجه به این توضیحات باید مشخص کنیم آیا بدنبال یک اسم هستیم یا یک صفت و اسم یا مثلا یک فعل؟ چه کلمه ای میتواند جای خالی را به درستی تکمیل کند. در گام بعد باید توجه کنیم بدنبال چه چیزی هستیم؟ آیا اسم یک جانور مد نظر هست یا یک ویژگی از یک ترکیب شیمیایی یا مزیت یک تکنیک کشاورزی. حدس ما باید چه از نظر پیشبینی کلمه از نظر دستوری چه از نظر معنی کاملا هوشمندانه باشد. هیچ چیزی مثل یک حدس خوب در زمان صرفه جویی نکرده و شما را به پاسخ صحیح نزدیک نمیکند.

تکنیک سوم: تمامی محتوای چارت در سوالات Flow Chart Completion مربوط به تنها چند پاراگراف و حدود 20 تا 30 درصد متن هستند. گرچه ممکن است برخی پاسخ ها در متن به ترتیب نباشند و باید برای این مورد آماده بود، معمولا پاسخ سوالات در متن به ترتیب ظاهر میشوند. پس اولین گام باید پیدا کردن محل پاسخ در متن به طور کلی باشد که با تکیه بر مهارت اسکیمینگ انجام میشود و سپس تمرکز بر روی جزئیات برای انتخاب پاسخ صحیح که بیشتر به مهارت اسکنینگ مربوط میشود.

تکنیک چهارم: باید به تمامی کلمات خاص و کمتر تکرار شده در متن که میتوان روی پیدا کردن آن ها بدون پارافریز تکیه کرد توجه کنیم. مثلا اگر کل متن ما در مورد زندگی یک جانور خاص هست، اسم این جانور کمکی به ما نمیکند چون بار ها و بارها در متن تکرار شده اما اگر عبارت مشخصی برای مثلا فرایند تولید مثل این جانور در چارت جریانی در سوال وجود دارد، این عبارت خیلی مهم هست چون بدون شک بیش از 2 تا 3 بار تکرار نشده و سر نخ خوبی برای پیدا کردن محل کلی اطلاعات چارت ما خواهد بود. تمامی اعداد، اسم های خاص با حرف اول بزرگ و عبارت هایی که با لغات دشوارتر و خاص تر نوشته میشوند چنین ویژگی ای دارند و باید در آغاز کار دور آن ها خط کشید.

تکنیک پنجم: با توجه به اینکه پاسخ سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس در متن محدود به تنها بخشی از متن هستند، در برخورد با این سوالات به هیچ عنوان خواندن کل متن ضرورت ندارد و کار را باید با خواندن سوال آغاز کرد. خواندن متن باید کاملا هوشمندانه و فقط برای پیدا کردن clue یا سرنخ ها باشد نه به دست آوردن اطلاعات کلی راجع به متن.

تکنیک ششم: در هیچ سوال Gap fill یا جای خالی امکان انتخاب کلماتی که در سوال نوشته شده اند در جای خالی ها وجود ندارد. برای مثال اگر عبارت Task Achievement در خود سوال مثلا در عنوان یا در بخشی از سوال وجود دارد و پاسخی که شما پیدا کردید هم همین عبارت Task Achievement هست، پاسخ بدون شک اشتباه هست. این نکته مهم را درباره تمامی سوالات پرکردنی های آیلتس باید به یاد داشته باشید.

تکنیک هفتم: در این سوالات باید به پارافریز ها، هم معنی و متضاد ها توجه ویژه ای داشته باشیم و از همان برخورد اول با سوال دور این کلمات را خط کشیده و در ذهن خود به سرعت به پارافریز های آن ها فکر کنیم.

.

نمونه سوال استاندارد Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

نمونه سوال Flow Chart Completion زیر یک نمونه استاندارد و قابل اعتماد از سری کتاب های کمبریج آیلتس هست. عنوان چارت به خوبی نشان میدهد محتوای آن در چه زمینه ای است و میتوان کمک بزرگی به پیدا کردن محل پاسخ ها در متن باشد. در این چارت مجموعا 6 سوال وجود دارد و محدودیت 2 کلمه و/یا 1 عدد برای پاسخ در نظر گرفته شده است. در بخش بعدی به صورت گام به گام پاسخ های صحیح این سوال را مشخث میکنیم.

تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion

سوالات پر کردن چارت ریدینگ آیلتس

.

تکنیک پاسخ سوالات Flow Chart Completion

سوالات پر کردن چارت ریدینگ آیلتس

.

پاسخگویی گام به گام سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس

استراتژی پاسخ به سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس عبارتست از تعیین حدودی مکان پاسخ ها در متن و سپس تمرکز بر روی اطلاعات خاص مورد نظر برای پر کردن جای خالی ها. این فرایند را در ادامه به صورت گام به گام توضیح میدهیم.

گام اول: در این سوالات هیچ نیازی به مطالعه کلی متن برای پاسخگویی نیست و مستقیما سراغ سوال میریم. به عنوان و کلیدواژه های داخل سوال توجه میکنیم و دور کلمات کلیدی که میتوانند راهنمای ما و سرنخی برای پیدا کردن پاسخ در متن باشند خط میکشیم(در فرمت کامپیوتری هایلایت میکنیم). در سوالاتی که به ترتیب هستند به خصوص اعداد میتوانند بهترین راهنما باشند. در اینجا در اولین بخش سوال عدد 71 را میبینیم. گرچه ظاهر چارت ممکن است در نگاه اول برای برخی شرکت کنندگان استرس آور باشد، عدد 71 در متن به ساده ترین شکل ممکن قابل مشاهده هست و هیچ نیازی به جستجوی زیاد برای پیدا کردن آن نیست.

گام دوم: با توجه به اینکه دقیقا میدانیم کدام قسمت از متن باید مطالعه شود، اول بر روی سوال و حدس زدن پاسخ و بعد بر روی پاراگراف مربوطه و پیدا کردن بهترین معادل برای حدسی که زدیم تمرکز میکنیم. در اینجا عبارت a total of نشان میدهد در جای خالی باید حتما دست کم یک عدد وجود داشته باشد. ضمنا کلمه ای که پیدا میکنیم باید با عبارت were takes یا مشخص تر با فعل take هماهنگی داشته باشد و یک ترکیب معنادار بسازد یا collocate شود.

برای مثال به ترکیب های take a picture، take a sample، take side و امثال اینها دقت کنید. جواب ما باید چنین ترکیبی با take بسازد و ضمنا همراه با یک عدد باشد. اگر متن را کامل تر بخوانیم نوشته شده ….were taken from the bones بنابراین کلمه bone هم میتواند یک راهنمای دیگر برای پیدا کردن جواب باشد. پس متن را به دقت میخوانیم تا مشخص کنیم چه کلمه یا کلماتی مناسب معیارهایی که مشخص کردیم هستند.

گام سوم: عبارت  obtained three measurements from bones of 71 species را داریم که از چند جهت دارای اهمیت هست. (1) کلمه bones در آن عینا از سوال تکرار شده، (2) عدد 71 را عینا داریم، (3) عدد three برای جای خالی مناسب هست چون گفتیم بعد از a total of که در سوال داریم حتما عدد لازم هست و در نهایت (4) measurement با فعل take هماهنگی کامل دارد و ترکیب معناداری می سازد. پس در نهایت عبارت three measurement میتواند یک پاسخ کامل و صحیح برای جای خالی اول در این Flow Chat باشد.

گام چهارم : سوال و جای خالی بعدی را در نظر گرفته به سرعت ادامه متن را برای پیدا کردن بقیه پاسخ ها بررسی میکنیم. در اینجا به نظر میرسد کار ساده تر است چون با کلمات ساده تری روبرو هستیم. در سوال نوشته شده data recorded on …… بنابرین یک اسم برای جای خالی نیاز داریم که اطلاعاتی که در مرحله قبلی از اندازه گیری استخوان ها به دست آمده بر روی آن record شود. حدس شما چیست؟ یک برنامه کامپیوتری؟ یک برگه کاغذ؟ یک ماتریکس یا جدول؟ و البته در ادامه در سوال اشاره شده (necessary for comparing information) که به این معنی هست که جنس چیزی که روی آن رکورد کردن یا ثبت کردن انجام شده اهمیتی ندارد بلکه این ثبت با هدف مقایسه یا comparing هست.

بنابراین به نظر میرسد جدول یا برنامه های کامیپوتری مثل Excel میتوانید برای این پاسخ گزینه مناسبی باشد. حال به متن نگاه میکنیم و دقیقا از همانجایی که پاسخ قبلی را پیدا کردیم بدنبال هم معنی برای Record و data میگردیم. چند کلمه بعدی از پاسخ قبلی نوشته شده they used a triangular graph paper to plot three measurement against one another؛ این ساختار از چند نظر قابل توجه هست.

against one another کاملا با عبارت comparing هماهنگی دارد. measurement هم با information در سوال از نظر معنایی یکسان هست و plot که در اینجا فعل هست با record که در سوال توضیح دادیم به معنی ثبت کردن هست هماهنگی دارد. بنابراین این ثبت یا رکورد کردن بر روی چه چیزی انجام شده است؟

به نظر میرسد عبارت Triangular graph paper نزدیک ترین بخش از متن برای پاسخ هست اما سوال در flow chart دقیقا چه چیزی را درخواست کرده است؟ جنس چیزی که روی آن ثبت کردن انجام شده یا مدل آن چیزی که کار ثبت را انجام داده؟ دقت داشته باشید سوال فقط گفته در چه چیزی ثبت شده بنابراین هر دو واژه triangular که نوع گراف را نشان میدهد و paper که جنس آن هست عملا هدف سوال نیستند و پاسخ صحیح فقط واژه Graph هست.

با توجه به محدود بودن فضا در این صفحه، توضیحات گام به گام پاسخگویی به این سری سوالات پر کردن چارت ریدینگ آیلتسم حدود به 2 سوال نخست می باشد اما میتوانید با عضویت در گروه تلگرام ما در تست زنی های روزانه اینچنینی ریدینگ و لیسنینگ ما همراه باشید و نمونه های بسیاری را با دیگر هم آموزان تمرین بفرمایید.

.

جمع بندی و سخن پایانی

سوالات Flow Chart Completion ریدینگ آیلتس و تکنیک های پاسخ به آن در این صفحه به صورت کامل توضیح داده شد. پیشنهاد میکنیم برای تمرین روزانه تست زنی لیسنینگ و ریدینگ آیلتس و دریافت فیدبک بر روی رایتینگ ها در گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) همراه باشید. همچنین جدیدترین منابع آیلتس و جزوه های ارزشمند کاربردی در کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official)  ما در دسترس شما عزیزان می باشند.