جستجو

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک
نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

نوشتن رایتینگ تسک 1 شاید به هیچ وجه کار ساده ای نباشد و حتی ظاهر نمودارها هم برای بعضی زبان آموزان در ابتدای کار هراس آور هست. اما واقعیت این است که با آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ به صورت روشن و موثر و تمرین کافی و بررسی سمپل های استاندارد رایتینگ های تسک 1 pdf که توسط اگزمینرهای آیلتس و افراد چیره دست نوشته شده اند میتوان پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه داشت. در پایان، تمرین با گلچین بهترین منابع آیلتس در زمینه تسک 1 رایتینگ آکادمیک را نباید فراموش بفرمایید. آموزش پیش رو نخستین بار در سال 2015 در www.ielts2.com در دسترس عزیزان قرار گرفته و در حال حاضر آپدیت سال 2024 آن را مشاهده میفرمایید.

همچنین آموزش رایتینگ تسک 2 آیلتس در صفحه ای جداگانه در دسترس شما عزیزان می باشد.

.

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

در این صفحه به تحلیل دقیق و گام به گام گزارش نویسی تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک، انواع 7 نوع سوال ممکن در این بخش و تمامی جزییات مربوط به یک پاسخ مناسب برای نمره کامل خواهیم پرداخت.

.

نمونه سوال رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

برای آشنایی با این نوع رایتینگ، ابتدا نگاهی به یک نمونه سوال  که در واقع نموداری خطی(Line Graph) می باشد داریم: نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیکنحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیکنکات مهمی که با بررسی این سوال متوجه میشویم عبارتند از:

1. برای این تسک تنها 20 دقیقه زمان نوشتن داریم.

2. دست کم باید 150 کلمه یعنی 3 پاراگراف 50 کلمه ای بنویسیم.

3. سه گروه یا category در این سوال وجود دارد که 2 تای آن ها در یک بازه زمانی 25 ساله افزایش و یکی کاهشی بوده است.

4. طبق دستورالعمل سوال نوشتن تمامی جزئیات اشتباه هست و میبایست حتما خلاصه نویسی(Summarize the information) انجام شود.

5. نکته مهم دیگر اینکه این خلاصه نویسی باید در راستای شناسایی و گزارش مهم ترین جزئیات(Selecting & reporting the main features) باشد نه تمامی جزئیات.

6. مورد دیگر که البته در سوال اشاره نشده اینکه تسک 1 در واقع 1/3 کل نمره رایتینگ شما را تشکیل میدهد و تسک دوم 2/3 نمره. چون مجموع نمره رایتینگ از 9 گزارش میشود، تسک 1 در بهترین حالت 3 نمره و تسک 2 در بهترین حالت 6 نمره خواهد داشت یعنی تسک 1 نصف تسک 2 نمره و ارزش دارد و جالب اینکه زمان در دسترس برای تسک 1 هم دقیقا نصف تسک دوم هست(20 دقیقه در برابر 40 دقیقه)

7. نکته آخر اینکه گزارش ما باید به گونه ای نوشته شود که کسی که این نمودار را ندیده بتواند تصویری کلی از مهم ترین اطلاعات آن ترسیم کند.

.

اجزای اصلی پاسخ در رایتینگ تسک 1 آکادمیک

1. نوشتن یک پاراگراف مقدمه با معرفی کوتاه نمودار یا ویژوال

2. نوشتن پاراگراف جمع بندی کلی اطلاعات (نوشتن Overview)

3. نوشتن 2 یا 3 پاراگراف توضیح و گزارش جزئیات

در ادامه هر یک از این موارد را دقیق تر بررسی خواهیم کرد:

.

1)  معرفی کوتاه نمودار و نوشتن مقدمه

در تسک 1 رایتینگ ایلتس آکادمیک انواعی از نمودارهای گرافیکی که به آن ها ویژوال(Visual) هم گفته میشود پیش روی شما قرار میگیرد. به طور کلی اولین کار نوشتن یک یا دو جمله در توصیف اینکه دقیقا این نمودارها چیست و چه چیزی را نشان میدهد هست. خوشبختانه کار بسیار ساده است و تنها باید خود سوال را بازنویسی (paraphrase) کنیم و خیلی کوتاه (حدود 30 کلمه) بنویسم. حتما به زمان و تاریخ های موجود در نمودار توجه کنید و در جمله ی آغازین به آن ها اشاره کنید.

در اینجا به مقدمه ای که در مورد گراف بالا نوشته شده توجه کنید:

The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

همانطور که می بینید این جمله دقیقا یک بازنویسی از خود سوال هست و هیچ چیزی اضافه یا کم نوشته نشده است. بنابراین به نظر میرسد کار ساده باشد.

با اینحال اگر در بازنویسی یا پارافریز کردن مشکل دارید حتما مقاله مهم آموزشی ما در زمینه تکنیک های پارافریز کردن در رایتینگ آیلتس را در لینک مشخص شده دنبال بفرمایید چون هم در تسک 1 هم در تسک 2 رایتینگ آیلتس مهارت بازنویسی بسیار با اهمیت هست.

.

2) جمع بندی کلی اطلاعات (نوشتن پاراگراف Overview)

در مرحله بعدی باید یک پاراگراف کوتاه (حدود 30 کلمه) جمع بندی نوشته شود. یکی از ضروری ترین کارها در رایتینگ تسک 1 نوشتن پاراگراف Overview است و ننوشتن آن میتواند نمره زیادی از شما کم کند. این پاراگراف میتواند در آغاز گزارش شما بعد از مقدمه یا در پایان و بعنوان آخرین پاراگراف نوشته شود و تفاوتی از این نظر وجود ندارد. این پاراگراف را حتما با عبارت Overall, آغاز کنید.

در گراف بالا موردی که مشخص و بارز به نظر می رسد این است که یکی از غذاها در طول مدت کاهش داشته ولی دو مورد دیگر افزایش داشته، بنابراین این اطلاعات می توانند به عنوان کلیات گفته شوند.

به طور مثال:

Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

در واقع این جمله نشانگر تغییرات اصلی در طول یک دوره می باشد. دقت کنید در تسک 1 نباید عبارت In conclusion نوشته شود چون در واقع یک انشاء نوشته نمیشود که بخوایم در پایان نتیجه گیری داشته باشیم. در این پاراگراف بدون اشاره به جزئیات یا اعداد میگوییم در یک نگاه مهم ترین تغییرات یا روند ها چه بوده است.

.

3) گزارش جزئیات در 2 پاراگراف اصلی 60 کلمه ای

در این قسمت شما در پارگراف های اصلی بایستی به جزئیات بیشتری اشاره کرده و آن ها را به صورت مقایسه و دسته بندی یا گزارش روند بنویسید. باید دقت کنید آیا در نمودار زمان درج شده یا خیر.

1. اگر زمان وجود دارد به روند های اصلی در نمودار اشاره کنید. در این حالت بیش از اندازه به مقایسه و جزییات و اعداد نپردازید بلکه همانطور که سوال درخواست کرده بود بیشتر باید به دنبال گزارش تغییرات اصلی(Main features) نمودارها و روند ها باشید.

2. اما اگر زمان وجود ندارد عملا روندی هم وجود ندارد بنابراین باید بدنبال مقایسه بین نمودارها باشید و میبایست شباهت ها و تفاوت های اصلی را دسته بندی و گزارش کنید.

وقتی که در پاراگراف های اصلی به جزئیات اشاره می کنید بایستی دقیقا به اطلاعات موجود در گراف اشاره کنید و گزارش شما خالی از اطلاعات غلط باشد. کلید سازماندهی پاراگراف های اصلی در تسک اول آیلتس دسته بندی اطلاعات و الگوی های موجود می باشد. برای انجام این کارشما باید تفاوتها و شباهت ها را شناسایی کنید. به گراف نگاه کنید و ببینید چه چیزهایی متفاوت و مشابه هستند. همچنین کوشش کنید پاراگراف های شما یک حالت کل به جزء داشته باشند یعنی اول یک اتفاق کلی که در نمودارها شناسایی کرده اید را بنویسید و در ادامه در مورد آن به خواننده جزئیات ارایه کنید و جمله اصلی و کلی اول پاراگراف را باز کنید و درباره اش عدد و زمان بیاورید.

مهم ترین تغییرات در آغاز پاراگراف های اصلی

همانطور که قبلا در قسمت نوشتن مقدمه اشاره شد در نمودار ما یکی از گروه های مواد غذایی کاهش و دو تا کاهش یافته اند. از دیگر مشاهدات اصلی اینکه در آغاز این دوره 2 گروه(Pizza & Hamburgers) در مقداری بسیار اندک و یک گروه دیگر(fish and chips) در اندازه ای بسیار زیاد کار را آغاز کرده اند. اشاره به این تفاوت یک Main features هست و عدم اشاره به آن با جریمه همراه خواهد بود .

پس با نوشتن یک جمله کلی در آغاز پاراگراف اصلی اول یکی از این مشاهدات را مینویسیم. واضح است که پیتزا و همبرگر الگوی مشابه و ماهی و سیب زمینی روند متفاوتی دارند. بر همین اساس، شما می توانید این موضوع را بعنوان یک مشاهده اصلی در نظر گرفته و یک پاراگراف را به Fish & Chips اختصاص دهید. پاراگراف بعدی میتواند فقط به پیتزا و همبرگر اختصاص داشته باشد.

در اینجا اولین پاراگراف نمونه را میبینیم. دقت کنید جمله اول یک حرف کلی(General Statement) و جمله های بعدی بسط و توضیح این مشاهده هستند بنابراین پاراگراف یک روند کل به جزء دارد.

In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.

همانطور که می بینید، تمرکز این پاراگراف بر روی Fish and Chips می باشد. البته این بدان معنا نیست که در این قسمت اصلا به گروه های دیگر اشاره نشود چرا که شما کماکان در این قسمت نیز مقایسه اطلاعات را انجام می دهید و مثلا اگر نمودارها با هم تلاقی دارند میتوانیم این مورد را در همینجا بنویسیم.

اما پاراگراف دوم که به 2 گروه دیگر غذا(Pizza & Hamburgers) اشاره دارد. باز هم دقت کنید پاراگراف با یک جمله کلی و مشاهده اصلی آغاز شده و بقیه جمله ها در بسط و توضیح این جمله نوشته شده اند.

In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

.

نسخه پایانی پاسخ 4 پاراگرافی رایتینگ تسک 1

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک
برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید

در اینجا کل پاسخ ما 177 کلمه است اما معمولا در رایتینگ های شلوغ تر یعنی بازه زمانی طولانی شامل گذشته و آینده یا تعداد گروه های بیشتر نیاز هست توضیحات بیشتری ارایه شود. همچنین مقدمه و پاراگراف جمع بندی یا overview میتواند بلند تر باشد و درازای متداول در این تسک ها 180 تا 200 کلمه هست.

برای پاسخ خود این فرمول را در نظر بگیرید یا در جلسه آزمون از زیاد یا کم نوشتن غافلگیر نشوید:

25 + 25 + 70 + 70 = 190 Words

که نشان دهنده طول 25 کلمه برای مقدمه و overview و طول 70 کلمه برای پاراگراف های اصلی هست. اگر قصد دارید پاسخ را در 5 پاراگراف بنویسید میتوانید 3 پاراگراف اصلی 50 کلمه ای داشته باشید و 2 پاراگراف دیگر همچنان 25 کلمه باشند.

.

دانلود 1000 نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 pdf

امیدواریم این آموزش گام به گام مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. پیشنهاد ما این هست که حتما مجموعه نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 pdf که گلچینی از بهترین ها و معتبرترین منابع هست را در نشانی مربوطه دانلود بفرمایید تا تمرین شما با منابع و سمپل های معتبر انجام شود.

.

آموزش صوتی نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

در زیر مجموعه ای از آموزش های صوتی رایگان نوشتن رایتینگ های آیلتس تسک 1 آکادمیک به زبانی ساده آورده شده که مربوط به یک پکیج آموزشی رایتینگ همراه با تصحیح در سال های گذشته بوده است. جلسات 1 تا 6 مربوط به تسک اول هست که در صفحه دیگری از سایت در دسترس می باشند.

.

جلسه هفتم – آموزش تسک 1 آیلتس آکادمیک

در این آموزش 23 دقیقه ای، مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس، درباره کلیات تسک 1 رایتینگ آیلتس، نمره این بخش و نحوه برگزاری آن در آزمون و دیگر موارد توضیحاتی دقیق ارایه میکنند. در ادامه توضیحات با یک نمونه واقعی از سری کتاب های کمبریج آیلتس ادامه پیدا میکند.

.

جلسه هشتم – آشنایی با نمودارهای میله ای (Bar Chart)

.

جلسه نهم – تمرین با نمودارهای خطی (Line Graph)

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

.

جلسه دهم – نمونه تسک 1 آکادمیک ترکیبی نمودار دایره ای و جدول

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

ویدیوی آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Task 1

.

معیارهای تعیین نمره در رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک
برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید

شاید به این سوال فکر کرده باشید که نمره رایتینگ ما در تسک 1 دقیقه به چه چیزی ارایه میشود و اگزمینر چه معیارهایی برای تعیین نمره ما دارد؟ پاسخ دقیقا در همین جدول هست و 4 معیار اصلی (1) Task Response یا پاسخ درست و کامل به سوال، (2) Coherence & Cohesion یا انسجام درون و بین پاراگراف ها، (3) Lexical Resource یا لغات بجا و مناسب در سطح بالا و (4) Grammatical Range & Accuracy به معنی دامنه وسیع ساختارهای مناسب گرامری و درست بودن جمله ها از نظر دستوری را شامل میشود. آموزش کامل مربوط به معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ آیلتس را در صفحه مربوطه به طول کامل با فایل صوتی آموزشی دنبال بفرمایید.

انواع سوالات رایتینگ تسک 1 آکادمیک

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک
برای اندازه بزرگ روی عکس کلیک کنید.

.

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک – همراه باشید

کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official) ما ارایه کننده جدیدترین و موثرترین منابع آیلتس و گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما محلی برای پاسخگویی به سوالات شما در مسیر آیلتس می باشد.

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از هفته اول مردادماه با 20% تخفیف

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.