گرامر the در انگلیسی

گرامر the در انگلیسی

گرامر the در انگلیسی

گرامر the در انگلیسی

در این صفحه درباره قوانین گرامری حروف تعریف به صورت ویدئویی و به ویژه حرف تعریف The به صورت کامل تر و متنی توضیحاتی ارایه میکنیم. تعداد زیادی از زبان آموزان به ویژه در سطح متوسط و مقدماتی با کاربرد the مشکل دارند و امیدواریم این توضیحات ایشان را با قوانین و استثنائات این سرفصل آشناتر کند.

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

.

آموزش گرامر the در زبان انگلیسی

.

1. چیز های آشنا و از قبل اشاره شده – موارد کاربرد The

وقتی به یک شخص، چیز یا گروهی اشاره می کنیم که قبلاً به آن اشاره شده، حرف تعریف “the” قبل از اسم های مفرد و جمع استفاده می شود. به عنوان مثال:

– I saw a dog. The dog was brown. (Referring to a specific dog that was previously mentioned)
– The students are studying for the exam. (Referring to a specific group of students that is known)

– یک سگ را دیدم. سگ قهوه ای بود. (اشاره به یک سگ خاص که قبلاً اشاره شده است)
– دانشجویان برای آزمون درس می خوانند. (اشاره به یک گروه خاص از دانشجویان که شناخته شده است)

.

2. اشاره به چیزهای خاص – موارد کاربرد The

وقتی به اشیاء، مکان ها یا چیزهای خاص مانند رودخانه ها، اقیانوس ها، کوه ها، نمادها یا ساختمان های مشهور اشاره می کنیم، حرف تعریف “the” قبل از اسم های مفرد و جمع استفاده می شود. به عنوان مثال:

– The moon shines brightly at night. (Referring to the specific celestial object)
– We visited the Grand Canyon. (Referring to the specific landmark)

– ماه در شب به روشنایی درخشان است. (اشاره به جسم آسمانی خاص)
– ما به کانیون بزرگ رفتیم. (اشاره به نماد خاص)

.

3. با صفت های عالی – موارد کاربرد The

حرف تعریف “the” قبل از صفت های عالی(Superlative) استفاده می شود. صفت های عالی برای نشان دادن بالاترین یا پایین ترین درجه چیزی در یک گروه به کار میروند. به عنوان مثال:

– She is the tallest girl in the class.
– It is the best movie I have ever seen.

– او قد بلندترین دختر کلاس است.
– این بهترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.

.

4. چیزهایی که تنها یک مورد از آن ها وجود دارد – موارد کاربرد The

حرف تعریف “the” قبل از اسم های خاص مانند “خورشید”، “آسمان”، “زمین”، “جهان” و “اقیانوس ها” و چیزهایی که تنها یکی از آن ها وجود دارد مثل Internet یا Government استفاده میشود. این قانون استثنائاتی هم دارد برای مثال همراه با اسم کشورها یا شهرها the استفاده نمیشود. دقت کنید:

– The sun rises in the east.

– The oceans cover most of the Earth’s surface.

– Tehran is the capital of Iran

– خورشید در شرق طلوع می کند.

– اقیانوس ها بیشترین بخش سطح زمین را پوشش می دهند.

– تهران پایتخت ایران است. 

5. پیش از ابزار موسیقی و ساختمان ها – موارد کاربرد The

قبل از سازهای موسیقی، ساختمان ها اگر به خود ساختمان به صورت فیزیکی اشاره میکنیم و برخی از سازمان ها یا موسسات از the استفاده می شود. به عنوان مثال:

– She plays the piano.
– He works at the hospital.
– We went to the theater to see a play.

– او پیانو می نوازد.
– او در بیمارستان کار می کند.
– ما به تئاتر رفتیم تا یک نمایش ببینیم.

.

6. پیش از عنوان گروهی از افراد در جامعه – موارد کاربرد The

وقتی به یک گروه خاصی از افراد یا یک دسته منحصر به فرد اشاره می کنیم از “the” استفاده می شود. به عنوان مثال:

– The elderly should be taken care of.
– The rich have many privileges.

– سالمندان باید مراقبت شوند.
– ثروتمندان امتیازات زیادی دارند.

.

توجه! “the” قبل از اسم های غیرقابل شمارش انتزاعی(غیر قابل لمس) وقتی به آنها به صورت عمومی اشاره می کنیم استفاده نمی شود. به عنوان مثال:

– Love is a beautiful emotion. (Not “The love is a beautiful emotion.”)

– عشق احساس زیبایی است. (نه “عشق احساس زیبایی است.”)

این برخی از قواعد گرامری پایه برای استفاده از حرف تعریف “the” در انگلیسی هستند. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که استثناءها و زمینه های خاصی وجود دارد که قواعد ممکن است متفاوت باشند.

.

گرامر حروف تعریف(A, An و The) در زبان انگلیسی

آموزش ویدئویی گرامر انگلیسی

.

کاربرد The در انگلیسی با اسم های مفهومی

.

اسم مکان هایی که با The میگیرند

.

گرامر the در انگلیسی – مطالب پیشنهادی

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان