چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

استفاده از عبارت های غیر رسمی در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس و به خصوص در مهارت رایتینگ پیشنهاد نمیشود اما از برخی از ایدیم ها میتوان در اسپیکینگ آیلتس به شکل خوبی استفاده کرد و منظور را به خوبی رساند و شاهد تاثیر مثبت آن بر روی نمره بود. در این صفحه کوشش میکنیم چند Idiom که با متداول ترین سوالات اسپیکینگ آیلتس سال های گذشته هماهنگ تر هستند به عزیزان پیشنهاد کنیم. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2Books) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

.

25 ایدیوم کاربردی برای اسپیکینگ آیلتس

دانلود ویدیو

.

ویدئوی آموزشی درباره Idiom در زبان انگلیسی

دانلود فایل

.

✅ 1. Blind as a cat

Meaning: Can’t see , bad eyesight

.

✅ 2. Driving me up the wall

Meaning: Something that annoys you

.

✅ 3. Tongue-in-cheek

Meaning: Something said in humor rather than seriously

.

✅ 4. Let the cat out of the bag

Meaning: Tell someone something that you were not supposed to

.

✅ 5. Working against the clock

Meaning: Not having enough time to do something

.

✅ 6. You are what you eat

Meaning: If you eat bad food, you will be unhealthy. If you eat well, you will be healthy

.

✅ 7. Let sleeping dogs lie

Meaning: To avoid a conflict

.

✅ 8. Find my feet

Meaning: To be comfortable with something

.

✅ 9. To have a whale of a time

Meaning: To enjoy a lot

.

✅ 10. Make a long story short

Meaning : To explain something quickly or to summarize ( to literally shorten a long story )

.

✅ 11. Kill two birds with one stone

Meaning : Accomplish two tasks with one action

.

✅ 12. Bite off more than you can chew

Meaning: Take on more work than you can handle

.

✅ 13. Barking up the wrong tree

Meaning: Looking for something in the wrong place

.

✅ 14. 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗮𝘀 𝗮 𝗰𝘂𝗰𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿

Meaning: calm and composed, especially in stressful situations

.

✅ 15. 𝗛𝗼𝗹𝗱 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀𝗲𝘀

Meaning: wait a minute; be patient

.

✅ 16. 𝗞𝗶𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝘂𝗰𝗸𝗲𝘁

Meaning: to die

.

✅ 17. 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲

Meaning: exhausted from great, generally futile, effort

.

✅ 18. 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱𝘀

Meaning: oblivious or having unrealistic ideas

.

✅ 19. 𝗗𝗲𝗮𝗱 𝗮𝘀 𝗮 𝗱𝗼𝗼𝗿𝗻𝗮𝗶𝗹

Meaning: to be completely devoid of life

.

✅ 20. 𝗔 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗸𝗲

Meaning: very easy to do or accomplish

.

چند نمونه دیگه:

.

.

چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

Idiom شماره 5 – Like Father, Like Son

.

چند Idiom کاربردی در اسپیکینگ آیلتس – مطالب پیشنهادی

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان