نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 - کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – نمودار میله ای(Bar Chart)

پیش از این نمونه رایتینگ هایی در سطح نمره 7+ برای تسک اول تست 1 و 2 کمبریج آیلتس 17 آکادمیک خدمت عزیزان ارایه شد. در اینجا تست 3 مورد بررسی قرار گرفته و سمپلی برای نمره 7+ برای این نمودار میله ای ارایه میشود. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 15 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 آیلتس در مهارت رایتینگ نگارش شده که امیدوایم مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد. 

.

رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تست 3 تسک 1

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره 7+

The bar chart illustrates a breakdown of eight family expenses per week in a given country at two times 50 years apart (1968 and 2018). It seems in categories related to basic needs such as food and housing, there has been a significant change.

The biggest expenditure back in 1968 was Food with just over a third of the whole weekly income (35%), followed by two other categories, Housing and Clothing and Footwear, each receiving 10% of the income. All other categories including Fuel, both Household and Personal Goods, Transport and Leisure had less than 10 percent of the income.

By contrast, in 2018, the categories with the biggest share from the income were Leisure, Housing and Food with over 20%, just under 20% and just under 15% of the income. The only other significant category in 2018 was Transport with just under 15% of the weekly income. Other categories remained insignificant at this time.

Overall, while in the country in question the biggest expenses such as Food, Housing, Leisure and Transport showed a marked change, they remained being the biggest expenses on the list.

Total = 185 Words

.

✅ پادکست توضیحات مدرس درباره این سمپل نمره 7+

.

جدول معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس تسک 1: 

دانلود pdf جدول کامل + توضیحات تکمیلی