نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 – Pie Chart نمره 9

مجموعه ای از نمونه رایتینگ های آیلتس آکادمیک تسک 1 در سطح نمره 9 به همراه نمونه های ساده تر در سطح نمره 7 توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک تنظیم شده و در سایت ielts2 به صورت رایگان در دسترس زبان آموزان گرامی قرار گرفته است. نمودار دایره ای بالا از کتاب کمبریج آیلتس 8 تست 2 در اینجا آورده شده است و امیدواریم سمپل های نمره 9 و 7 راهنمای زبان آموزان عزیز باشد.

شما عزیزان میتوانید برای تعیین سطح رایگان رایتینگ در گروه ielts2 در تلگرام اقدام بفرمایید: @ielts2group

.

نمونه پاسخ مدرس به این سوال در سطح نمره 7 تا 7.5 

Three pie charts illustrate how a school in the UK spent its budget on different categories annually over three decades in 1981, 1991 and 2001.

Overall, 3 out of 5 categories saw a rather moderate rise in their level of expenditure except for the insurance but for other 2 categories that showed a fall, the change was more dramatic.

Payment to employees was by far the biggest share of the budget. While teachers’ payment moderately rose from 40 to 45 percent from 1981 to 2001, school paid other workers almost a third (28 percent) of its whole budget in 1981, falling to only 15 percent over the same period.

The budget set for both furniture and equipment on one hand and resources on the other appears to have the most significant fluctuations. As the former fell into 5 percent in 1991 and then rose more than 4 time (to 23 percent) in 2001, the latter had increased to one fifth of the whole expenditure by 1991, but dipped to less than 10 percent in 2010.

Insurance formed a negligible share of school’s whole expenses at only 2 percent, but it saw an improvement to 3 and to 8 percent in 1991 and 2001 respectively.

(Total = 204 Words)

.

.

نمونه پاسخ اگزمینر به این سوال در سطح نمره 9 

.

نمونه رایتینگ تسک 1 جنرال – نمونه نمودار دایره ای

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

دانلود 5000 پادکست آموزش زبان انگلیسی

.

بزرگترین مجموعه منابع گرامر زبان انگلیسی و آیلتس

.