دانلود pdf خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس

دانلود pdf خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس

دانلود pdf خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس

دانلود pdf خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس

در بخش لیسنینگ آیلتس کوچکترین اشتباه در نوشتن لغات در پاسخنامه برابر با از دست رفتن نمره سوال مربوطه است و شرکت کنندگان باید توجه ویژه ای به Spelling یا املای لغات آکادمیک داشته باشند. در اینجا یک فهرست کوتاه از لغاتی که معمولا در لیسنینگ آیلتس اشتباه نوشته میشوند آورده شده است. پیشنهاد میکنیم حتما از فهرست 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس هم بازدید بفرمایید. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

.

✅ دانلود pdf فهرستی خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس

دانلود فهرست / دانلود تلگرام

.

ریشه خطاهای متداول در درک لغات در لیسنینگ آیلتس

در اینجا فهرستی از مهم ترین دلایل اشتباه شنیده شدن لغات در لیسنینگ آیلتس دسته بندی شده که امیدواریم برای شما عزیزان سودمند باشد. 

1. ترکیب صداها: برخی از خطاهای متداول در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به ترکیب صداها است. به عنوان مثال، ترکیب “th” که معمولاً به صورت /θ/ یا /ð/ تلفظ می‌شود، می‌تواند به جای آن به صورت /t/ یا /d/ تلفظ شود. به عنوان مثال، کلمه “think” به جای /θɪŋk/ ممکن است به صورت /tɪŋk/ تلفظ شود.

2. حذف صداها: یکی دیگر از خطاهای متداول در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس حذف صداها است. به عنوان مثال، کلمه “important” ممکن است به جای /ɪmˈpɔːrtənt/ به صورت /ɪmˈpɔːrtnt/ تلفظ شود.

3. اضافه کردن صداها: خطای دیگر در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس اضافه کردن صداها است. به عنوان مثال، کلمه “comfortable” ممکن است به جای /ˈkʌmfərtəbl/ به صورت /ˈkʌmfərtəbəl/ تلفظ شود.

4. تلفظ نادرست حروف بی‌صدا: برخی از خطاهای متداول در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف بی‌صدا است. به عنوان مثال، کلمه “ask” ممکن است به جای /æsk/ به صورت /æks/ تلفظ شود.

5. تلفظ نادرست حروف صدا: خطای دیگر در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف صدا است. به عنوان مثال، کلمه “world” ممکن است به جای /wɜːrld/ به صورت /wɔːrld/ تلفظ شود.

6. تلفظ نادرست حروف آوای بسته: خطای دیگر در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف آوای بسته است. به عنوان مثال، کلمه “cat” ممکن است به جای /kæt/ به صورت /kɑːt/ تلفظ شود.

7. تلفظ نادرست حروف آوای باز: یکی دیگر از خطاهای متداول در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف آوای باز است. به عنوان مثال، کلمه “name” ممکن است به جای /neɪm/ به صورت /nem/ تلفظ شود.

8. تلفظ نادرست حروف آوای دیگر: خطای دیگر در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف آوای دیگر است. به عنوان مثال، کلمه “bird” ممکن است به جای /bɜːrd/ به صورت /bɪrd/ تلفظ شود.

9. تلفظ نادرست حروف صدا و حروف آوای: یکی دیگر از خطاهای متداول در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست حروف صدا و حروف آوای است. به عنوان مثال، کلمه “house” ممکن است به جای /haʊs/ به صورت /hʌs/ تلفظ شود.

10. تلفظ نادرست کلمات دو قسمتی: خطای دیگر در اسپلینگ در بخش لیسنینگ آیلتس مربوط به تلفظ نادرست کلمات دو قسمتی است. به عنوان مثال، کلمه “football” ممکن است به جای /ˈfʊtbɔːl/ به صورت /ˈfʊtbɑːl/ تلفظ شود.

.

تلفظ 1200 لغت پرتکرار لیسنینگ آیلتس (پارت اول)

.

خطاهای متداول اسپلینگ لیسنینگ آیلتس – مطالب پیشنهادی

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان