دانلود رایگان Actual Writing Task 2 May – August 2022

دانلود رایگان Actual Writing Task 2 May - August 2022

دانلود رایگان Actual Writing Task 2 May – August 2022

دانلود رایگان Actual Writing Task 2 May – August 2022

در این صفحه سری جدیدی از کتاب های اکچوال سال 2022 بین ماه های می تا آگست سال 2022 برای دانلود رایگان در دسترس شما عزیزان هستند. همچنین برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.  

.

دریافت رایگان جدیدترین سری کتاب های اکچوال سال 2023

Actual_Writing_Task_2_(May_Aug_2022)_(www.ielts2.com).pdf – 2.7 MB

Actual_Writing_Task_1_(May_Aug_2022)_(www.ielts2.com).pdf – 5.1 MB

Actual_Speaking_(May_Aug_2022)_(www.ielts2.com).pdf – 3.1 MB

Actual_Reading_(May_Aug_2022)_(www.ielts2.com).pdf – 3.8 MB

Actual_Listening_(May_Aug_2022)_(www.ielts2.com).pdf – 3.0 MB

Actual_Listening_(May_Aug_2022)_Audio_(www.ielts2.com).rar – 322.1 MB

گذرواژه: www.ielts2.com

.

لینک دانلود پشتیبان تلگرام

.

دانلود بایگانی Actual IELTS Tests سال های قبل

Actual_IELTS_Speaking Questions_January _2020_Guesswork.pdf – 729 KB✅

SixIELTSListeningRecentActual Tests Fromielts2.com.rar – 161.8 MB ✅

Audio.Files.of IELTS Recent Actual Listening Test.Vol.1 .rar – 145.4 MB ✅

Audio.Files.of.IELTS.Recent.Actual.Listening Test.Vol.2 .rar – 166.5 MB ✅

Audio.Files.of.IELTS Recent Actual.Listening Test.Vol.3 .rar – 149.2 MB ✅

Audio.Files.of.IELTS Recent Actual.Listening Test.Vol.4 .rar – 146.4 MB ✅

Ielts Academic writing task-1 Dec- March-22 Actual Tests.pdf – 5.1 MB ✅

IELTS-Reading Recent Actual-Tests_8 Tests 2006_2012 .pdf – 69.4 MB✅

Ielts.Reading Recent.Actual.Tests.Vol.1 www.ielts2.com.pdf – 77.4 MB✅

Ielts.Reading Recent.Actual.Tests.Vol.4 www.ielts2.com.pdf – 73.9 MB✅

Ielts Reading Recent.Actual.Tests.Vol.5 Latest .pdf – 41.4 MB✅

Ielts Reading Recent.Actual.Tests.Vol.6 www.ielts2.com.pdf – 98.4 MB✅

IELTS Recent Actual.Listening.Test.Vol.1 www.ielts2.com.rar – 30.7 MB✅

IELTS Recent Actual.Listening.Test.Vol.2 www.ielts2.com.rar – 11.6 MB✅

IELTS Recent Actual.Listening.Test.Vol.3 www.ielts2.com.rar – 28.8 MB✅

IELTS Recent Actual.Listening.Test.Vol.4 www.ielts2.com.rar – 91.7 MB✅

IELTS Speaking Actual.Oct.2016.Jan.2017 www.ielts2.cm.pdf – 2.8 MB✅

IELTS Speaking Actual.Sep.Dec.2018 www.ielts2.com.pdf – 826 KB✅

IELTS Speaking Actual.Tests.April.July 2020.www.ielts2.com.rar – 86.2 MB✅

IELTS Speaking Actual.Tests.Jan 2019 .pdf – 3.2 MB✅

IELTS Speaking Actual.Tests.May.Aug 2018.www.ielst2.com.pdf – 7.0 MB✅

IELTS Speaking ActualTests.JanuaryApril 2018.www.ielts2.com.pdf – 5.7 MB✅

IELTS Speaking ActualTests.JanuaryApril 2018.www.ielts2.com.rar – 5.3 MB✅

IELTS Speaking ActualTestsJune2 AugustFromielts2.com.pdf – 6.1 MB✅

IELTS Listening Actual January April 2022_Target_Series .pdf – 3.4 MB✅

IELTS Reading Academic Actual Tests February_March_2023 .pdf – 2.7 MB✅

IELTS_Speaking_Actual_Tests May www.ielst2.com.pdf – 4.3 MB✅

IELTS_Speaking_Actual_Tests May.www.ielst2.com.rar – 5.1 MB✅

IELTS Writing Task 2 Actual Tests January April 2022 .pdf – 2.6 MB ✅

Writing_Task_2_Actual_Tests2015-2017 www.ielst2.com.pdf – 3.8 MB✅

گذرواژه: www.ielts2.com

.

دریافت رایگان Actual Writing Task 1 May – Aug 2022 – بیشتر