بزرگترین اشتباهات در رایتینگ آیلتس

بزرگترین اشتباهات در رایتینگ آیلتس

بزرگترین اشتباهات در رایتینگ آیلتس

بزرگترین اشتباهات در رایتینگ آیلتس

در اینجا قصد داریم در مورد متداول ترین اشتباهات شرکت کنندگان در آزمون آیلتس در مهارت رایتینگ صحبت کنیم. این خطاهای متداول به 12 گروه تقسیم شده اند و هر یک با توجه به یکی از 4 معیار اصلی نمره دهی که در جدول رسمی(Band Score Descriptor) اعلام شده موجب کاهش نمره شرکت کننده در آزمون میشود.


منبع: https://www.instagram.com/p/CH8Mv7mAcqF

.

1. Missing an Overview/Conclusion

نداشتن پاراگراف جمع بندی یا نتیجه گیری به ترتیب در تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس.

2. Not Having the Right Essay Structure

عدم رعایت ساختار مقدمه/پاراگراف های اصلی/نتیجه گیری در تسک دوم یا مقدمه/پاراگراف های اصلی/پاراگراف جمع بندی در تسک اول.

3. Not Expressing Your Opinion

عدم موضع گیری و توضیح در مورد دیدگاه شخصی در مواردی که در سوال این مورد مشخصا پرسیده شده.

4. Expressing Your Opinion in Task 1

نوشتن دیدگاه شخصی در رایتینگ تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک.

5. Not Using Linking Words

عدم استفاده از کلمات ربط مناسب برای ایجاد پیوند مناسب بین جمله ها و ساختن جمله های پیچیده و موثر تر در مورد نیاز.

6. Overcomplicating Sentences

بیش از اندازه طولانی و پیچیده نوشتن جمله ها به شکلی که برای اگزمینر ایجاد مشکل در فهمیدن ایجاد کند.

7. Using Words You Don not Know Well

استفاده از کلماتی که معنی آن ها را به درستی نمیدانیم یا ترکیب هایی که از درست بودن آن ها اطمینان نداریم.

8. Repeating Words/Phrases/Ideas Frequently

تکرار کلمات/ترکیب ها و ایده ها در رایتینگ بجای استفاده از هم معنی ها یا توضیح دادن این ایده ها.

9. Copying Words from The Question

رونویسی مستقیم از ترکیب های استفاده شده در سوال یا استفاده از کلیشه ها و جمله های حفظی.

10. Using Informal Writing Style

استفاده از ساختارهای غیر رسمی و نامناسب برای رایتینگ های آکادمیک.

11. Answering the Wrong Question

پاسخ ندادن درست به سوال مطرح شده و یا پرت(off-topic) نوشتن و عدم واکنش مناسب به سوال مطرح شده.

12. Writing under 150/250 Words

به ترتیب کمتر از 150 یا 250 کلمه نوشتن در تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس.

.

.

گرچه این فهرست به بسیاری از خطاها اشاره میکند، همچنان موارد مهمی هستند که به آن ها پرداخته نشده است. برای مثال با رعایت تمامی این موارد همچنان اگر خطاهای گرامری زیادی در رایتینگ شما وجود داشته باشند نمره به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. فهرستی از متداول ترین خطاهای دستوری زبان آموزان فارسی زبان را میتوانید در این صفحه مشاهده بفرمایید.

همچنین واژگان مناسب معیار دیگری برای رایتینگ آیلتس هست که 25% کل نمره را به خود اختصاص میدهد. در این زمینه پیشنهاد میکنیم به بایگانی موضوعی لغات آیلتس تهیه شده توسط مهندس ابوالقاسمی در این صفحه بازدید فرمایید.