جستجو

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages آیلتس

سوالات رایتینگ آیلتس Advantages Disadvantages

در مجموع در رایتینگ امتحان آیلتس 7 نوع سوال ممکن است مطرح شود که هر یک را به صورت جداگانه در همین سایت بررسی و نمونه هایی استاندارد از هر یک ارایه کردیم. در این صفحه به طور مشخص درباره سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages که به مزیت و معایب / برتری و کاستی هم شناخته میشوند صحبت میکنیم. همچنین ضمن ارایه یک نمونه استاندارد از سری کتاب های کمبریج آیلتس، آموزش ایده پردازی، مقدمه نویسی، نوشتن پاراگراف های اصلی و نکات مربوط به این نوع سوال ها را با هم خواهیم دید.

.

آشنایی با سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages یا مزایا و معایب از انواع نسبتا ساده تر رایتینگ آیلتس در تسک 2 به شمار میروند اما ممکن است به شکل های گوناگونی با آن ها برخورد کنیم و باعث سردرگمی ما بشوند. در اینجا 3 حالت از این سوال ها را میبینیم:

 • What are the advantages and disadvantages of….?
 • Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
 • Discuss the advantages and disadvantages and give your opinion.

همچنین در این نمونه سوالات ممکن است با کلماتی هم معنی مثل ‘benefits’ و ‘drawbacks’ روبرو شویم که معنایی کاملا همسان دارند. در کل همانطور که مشخص هست سوال از ما میخواهد درباره مزایا و معایب یک چیز صحبت کنیم.

.

نمونه سوال رایتینگ آیلتس Advantages Disadvantages

در اینجا یک نمونه از سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages را با هم میبنیم. لطفا به کلیدواژه های سوال با دقت توجه داشته باشید و آن ها را یادداشت کنید. در بخش های بعدی این سوال را تحلیل خواهیم کرد و یک نمونه پاسخ نمره 7+ برای آن مینویسیم.

 

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

.

انواع سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

سوالات مزایا معایب رایتینگ آیلتس را میتوانیم به 2 گروه کلی (1) سوالاتی که دیدگاه ما را درخواست میکنند و (2) سوالاتی که دیدگاه ما را درخواست نمیکنند دسته بندی کنیم.

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

در اینجا دو سوال نوع مزایا معایب رایتینگ آیلتس داریم. در سوال اول باید دیدگاه خودمان حتما مشخص شود اما در سوال دوم دیدگاه شخصی درخواست نشده و باید فقط درباره مزایا و معایب صحبت کنیم.

.

ساختار Essay های آیلتس Advantages Disadvantages

ساختار 4 پاراگرافی بهترین سبک برای نوشتن این نوع رایتینگ ها هست و به صورت کوتاه میتوان گفت در سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages میبایست یک پاراگراف اصلی را به نوشتن مزیت ها و یک پاراگراف اصلی را به نوشتن معایب اختصاص داد. سبک نوشتن مقدمه و نتیجه گیری با دیگر انواع سوالات رایتینگ آیلتس تقریبا یکسان هست. در اینجا در یک نگاه به ساختار 4 پاراگرافی این رایتینگ ها نگاهی داریم:

1. مقدمه

 • پارافریز سوال
 • اشاره به دو دیدگاه سوال
 • موضع گیری و نوشتن دیدگاه شخصی (درصورت درخواست سوال)

2. پاراگراف اصلی اول – مزیت ها

 • Topic Sentence – نوشتن مزیت اول
  توضیح – ارایه جزئیات بیشتر
  ارایه یک مثال

3. پاراگراف اصلی دوم – معایب

 • Topic Sentence – نوشتن مورد منفی اول
  توضیح – ارایه جزئیات بیشتر
  ارایه یک مثال

4. نتیجه گیری

 • خلاصه نکات کلیدی
 • موضع گیری (درصورت درخواست سوال)

.

آیا باید مورد 1 برتری و کاستی نوشت یا 2 مورد

گرچه در سوال Advantages / Disadvantages مشخصا با اس جمع نوشته شده و Plural یا جمع هستند، اما به باور برجسته ترین مدرسان آیلتس در جهان و اگزمینر های سابق آیلتس نوشتن یک مورد برای هر کدام کاملا صحیح و بدون مشکل خواهد بود.

با نوشتن یک مزیت و کاستی، رایتینگ ما کوتاه و موثر و چیزی حدود 250 تا 300 کلمه خواهد بود. بدون شک با نوشتن 2 مورد برای مزیت و 2 مورد برای معایب و توضیحاتی برای هر کدام، رایتینگ ما بیش از 400 کلمه خواهد بود و همراه با چک کردن خطاها و ایده پردازی به بیش از 40 دقیقه زمان نیاز خواهد داشت.

بنابراین منطقی تر است تنها به یک Advantage و  Disadvantage اشاره کنیم اما هر یک را به طور کامل و منطقی بسط دهیم تا اینکه 2 مورد برای هر کدام داشته باشیم اما تضیحات و/یا مثال ناقصی ارایه کنیم. 

در ادامه با تمرکز بر یک سوال استاندارد از سری کتاب های Cambridge IELTS، به صورت گام به گام درباره استراتژی پاسخگویی به سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages آیلتس صحبت خواهیم کرد.

.

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ Advantages Disadvantages

گام اول نگارش یک رایتینگ Advantages Disadvantages، تحلیل سوال و ایجاد یک طرح اولیه یا Planning، پیش از آغاز به نوشتن است که معمولا به حدود 5 دقیقه زمان نیاز دارد. این مرحله یک گام بسیار حیاتی است چرا که یک رایتینگ منسجم و منطقی تر و در نتیجه نمره بالاتر منجر میشود. در این مرحله 3 کار باید انجام شود:

 • تحلیل سوال
 • ایده پردازی
 • تمرکز بر لغات

.

گام اول Planning رایتینگ – تحلیل سوال

تحلیل و آنالیز دقیق سوال احتمال ارایه یک پاسخ مرتبط و کامل را افزایش میدهد. در این بخش باید 3 نوع کلیدواژه را در سوال شناسایی کنیم:

 •  Topic Wordیا کلیدواژه های کلی سوال
 • کلیدواژه های اختصاصی
 • Instruction Word یا کلیدواژه های دستورالعمل سوال

در اینجا با بررسی سوالی که قبلا صحبت کردیم کوشش میکنیم این کلیدواژه ها را شناسایی کنیم:

در اینجا کلیدواژه های کلی سوال یا Topic Word ها لغاتی هستند که به طور کلی چندین بار در سوال تکرار شده اند و موضوع کلی سوال را مشخص میکنند. در اینجا کلمه house و apartment هم در بخش اول که جمله خبری هست و هم در بخش دستوالعمل تکرار شده است پس متوجه میشویم سوال ما به طور کلی در خصوص house و apartment هست.

Question: Some people prefer to live in a house, while others feel that there are more advantages to living in an apartment. Are there more advantages than disadvantages of living in a house compared with living in an apartment?

.

کلیدواژه های اختصاصی و یک خطای رایج

یکی از خطاهای رایج بی توجهی به کلیدواژه های اختصاصی تر سوال و کلی نوشتن در خصوص کلیدواژه های کلی هست. برای مثال در اینجا ممکن است برخی شروع به نوشتن در خصوص house و apartment بکنند و به دیگر لغات توجهی نداشته باشند. این سبک رایتینگ ها در معیار Task Achievement نمره قابل توجهی را از دست میدهند. در خصوص معیارهای نمره دهی در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.

اما کلیدواژه های اختصاصی در خصوص موضوع سوال اطلاعاتی دقیق تر به ما میدهند. در اینجا این کلیدواژه ها عبارتند از live، people و feel بنابراین به طور مشخص تر متوجه میشویم در این رایتینگ در خصوص house و apartment چه چیزی باید نوشته شود.

در پایان کلیدواژه های دستورالعمل سوال هم advantages و disadvantages و compared هستند که مشخص میکنند دقیقه درباره کلیدواژه های قبلی چه کاری باید انجام شود و سمت و سوی رایتینگ ما باید چگونه باشد.

پس در اینجا سوال درخواست میکند تا 3 کار انجام دهیم:

نوشتن درباره مزایای Living in a house در مقایسه با Living in an apartment

نوشتن درباره معایب Living in a house در مقایسه با Living in an apartment

دیدگاه ما در خصوص بیشتر بودن مزایا در مقایسه با معایب (Are there more advantages) در این مقایسه

.

گام دوم Planning رایتینگ – ایده پردازی (Idea Generation)

ایده پردازی برای بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون آیلتس از چالشی ترین بخش ها محسوب میشود و سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages از این اصل جدا نیست. عدم مطالعه کافی نمونه رایتینگ ها، مطالعه و دانش عمومی کم و استرس درجلسه آزمون همگی باعث میشود ایده ها و چیدمان و فرموله کردن آن در جلسه اصلا مطلوب نباشد.

به همین دلیل پیشنهاد میکنیم برای رسیدن به نمره 7 و بالاتر حتما روی ایده پردازی تمرین کافی داشته باشید و  همچنین دانلود دو جزوه استثنائی ایده پردازی رایتینگ آیلتس که توسط 2 اگزمینر سابق آیلتس استاد سایمون و استاد لیز تنظیم شده را به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم.

همچنین چندین تکنیک خیلی خوب برای ایده پردازی رایتینگ آیلتس وجود دارد که از بین آن ها میتوانیم به (1) تکنیک Brainstorm به طور کلی و انتخاب از بین تمامی ایده ها، (2) تکنیک گفتگوی دوستانه و (3) تکنیک مثال زدن برای ایجاد ایده اشاره کنیم. در اینجا تکنیک سوم را برای ایده پردازی برای این تاپیک رایتینگ استفاده میکنیم.

.

تکنیک Example برای ایده پردازی

در مرحله اول به یک مثال واقعی برای Living in a house فکر کنید. مثلا یک خانواده در گذشته که زندگی در خانه های مستقل متداول تر بود را در نظر بگیرید. یا افراد ثروتمندی که امروزه در خانه های مستقل زندگی میکنند را در نظر بگیرید. اگر کسی را میشناسید دقیقا روی همان فرد و خانواده تمرکز کنید. در مرحله بعدی سعی کنید به صورت عینی نه فقط تئوری، مزایا و معایب زندگی این خانواده یا شخص را فهرست کنید.

مثلا مزیت ها و معایب سبک زندگی “خانواده عباسی” که از آشنایان شما هستند چه مواردی هست؟ شاید حتی بعضی از این موارد را قبلا در گفتگوهای فامیلی شنیده باشید. این تکنیک برای در اینجا چندین مورد مزیت و معایب به همین روش نوشته شده:

Advantages:

 • more freedom
 • potential for expansion or renovation.
 • more spacious
 • fewer neighbors
 • no responsibility towards others
 • outdoor space like a yard or garden.
 • less noise and disturbance from neighbors.

Disadvantages:

 • security
 • more costly to maintain
 • too expensive
 • more isolation
 • harder to move to a new neighborhood

و سپس از بین تمامی این ایده ها که دقیقا در مورد یک شخص یا خانواده خاص نوشته شده تنها یک مورد مزیت و یک مورد عیب انتخاب میکنیم.  برای مثال داریم:

Advantages of living in a house:

 • more freedom

Disadvantages of living in a house:

 • security

 

نکته: برای این موارد از ربات هوش مصنوعی در فرایند ایده پردازی رایتینگ کمک گرفتیم. اگر علاقمند به روش انجام کار هستید از صفحه مربوطه حتما بازدید بفرمایید چون کمک بزرگی برای به دست آوردن ایده های جدید برای تاپیک های دشوار هست.

.

فهرست لغات آکادمیک مرتبط با تاپیک رایتینگ

یکی دیگر از استراتژی های پیشنهادی پیش از آغاز نوشتن رایتینگ، فهرست کردن تمامی لغات آکادمیک مرتبط با تاپیکی هست که به ذهن شما میرسد. این کار به شما کمک میکند تمرکز بیشتری بر روی لغات و جمله ها داشته باشید. در اینجا فهرستی را در همین خصوص میبینیم.

Vocabulary for advantages of living in a house:

1. Spaciousness and seclusion
2. Outdoor amenities like a garden or patio
3. Potential for expansion and customization
4. Greater autonomy over maintenance and modifications
5. Quieter surroundings and reduced neighborly disturbances

Vocabulary for disadvantages of living in a house:

1. Higher upkeep costs and maintenance demands
2. Longer commute times to urban hubs
3. Elevated utility expenses
4. Limited access to communal facilities like gyms or pools
5. Increased susceptibility to security breaches and intrusions

میتوانید فهرست لغات رایتینگ آیلتس را با هوش مصنوعی ChatGPT ایجاد کنید و لغات بالا هم با همین روش فهرست شده اند و پیشنهاد میکنیم آموزش مربوطه را حتما دنبال بفرمایید.

.

نوشتن مقدمه سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

در اینجا نوشتن رایتینگ را با پاراگراف مقدمه برای سوال رایتینگ Advantages Disadvantages آغاز میکنیم. برای فراموش نشدن سوال و فرمت کلی رایتینگ بار دیگر هر دوی آن ها را در بالا نگاه کنید.

اما مقدمه در سوالات مزایا و معایب از 2 یا 3 بخش ساده تشکیل میشود:

 • پارافریز یا بازنویسی سوال
 • اشاره به ایده های اصلی
 • موضع گیری و بیان نظر(در صورت درخواست سوال)

.

اولین گام: پارافریز کردن سوال

مقدمه سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages را با بازنویسی جمله خبری یا statement خود سوال آغاز میکنیم. در جمله خبری سوال نوشته شده بود:

Some people prefer to live in a house, while others feel that there are more advantages to living in an apartment.

پس باید همین جمله را بازنویسی کنیم:

Houses are preferred by some people while others see more benefits in living in apartments.

دومین گام: اشاره به ایده های اصلی

در اینجا به صورت مشخص اما کوتاه به ایده های اصلی(مزیت ها و معایب) که قرار هست در پاراگراف های اصلی به طور کامل درباره آن ها صحبت شود اشاره میکنیم. دو ایده ای که انتخاب کردیم عبارت بود از more freedom برای مزایا و Security برای Living in a house

بنابراین جمله دوم را میتوانیم به این صورت بنویسیم:

This essay will discuss how people who live in houses enjoy certain benefits but may also have to deal with certain issue

سومین گام: اشاره به دیدگاه شخصی(در صورت درخواست در سوال)

همانطور که گفتیم سوال دیدگاه ما را هم به طور غیر مستقیم درخواست کرده (Are there more advantages than disadvantages of living in a house compared with living in an apartment) و باید یک موضع گیری در این مقدمه ارایه کنیم که به این صورت آن را مینویسیم:

I believe that the benefits that one enjoy by living in a house are somehow balanced out by its drawbacks.

و با ترکیب این 3 جمله مقدمه ما به این صورت خواهد بود:

.

این مقدمه 3 عملکرد مهم دارد:

 • به اگزمینر نشان میدهد سوال را متوجه شده ایم
 • اگزمینر را راهنمایی میکند محتوای سوال و مسیر آن را درک کند.
 • به ما کمک میکند در طول نوشتن تمرکز خود را بر روی کلیدواژه ها حفظ کنیم.

دقت داشته باشیم که دو ایده نوشته شده در مقدمه به دو پاراگراف اصلی ما تبدیل خواهند شد. پس:

 • پاراگراف اصلی اول: People enjoy certain benefits by living in a house
 • پاراگراف اصلی دوم: There are drawbacks for people who live in a house

.

پاراگراف های اصلی سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

در این بخش در خصوص استراتژی گام به گام نوشتن پاراگراف های اصلی یا Main Body Paragraphs سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages صحبت میکنیم. همانطور که در فرمول بالای همین صفحه اشاره کردیم، آغاز کار با نوشتن جمله اصلی یا Topic Sentence خواهد بود.

جمله اصلی یا Topic Sentence ایده اصلی پاراگراف را به صورت خلاصه بیان میکند و نقش مهمی در اتصال منطقی مطالب در بین پاراگراف ها با یکدیگر دارد. عملکرد این جمله را میتوان به عملکرد تابلوهای جاده ای(Signpost) تشبیه کرد که به راننده نشان میدهد به چه سمت و سویی در حال حرکت هست و انتظار رسیدن به چه جایی را باید داشته باشد.

اگر در توضیح منطقی ایده ها در تمامی رایتینگ موفق عمل کنیم، نمره بالایی برای معیارهای task achievement و cohesion & coherence دریافت میکنیم. این دو معیار 50% کل نمره رایتینگ ما را تشکیل میدهند پس در نمره نهایی تاثیر زیادی دارند.

در اینجا یخش های اصلی پاراگراف را به ترتیب میبینیم:

Topic sentence: People who live in a house enjoy much more freedom in general.

Explanation sentence: Unlike apartment, residents of a house have very little contact with their neighbors and in most cases there is no shared living space. This means their lifestyle, everyday activities or choices almost never directly affect others in the neighborhood and they have the final say in what they do.

Example sentence: Having a pet or throwing a party is not going to be an issue for these people and they can also easily modify the building or the outer space like garden the way they like. What limits these people is almost negligible compare to residents of apartments.

و با ترکیب این 3 بخش پاراگراف اصلی اول را به این صورت خواهیم داشت:

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

.

نوشتن پاراگراف اصلی دوم این سوال

پاراگراف اصلی دوم ار نظر فرمت کاملا همسان با پاراگراف اول هست و فقط محتوای آن متفاوت هست. در سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages، پاراگراف دوم درباره معایب و کاستی های موضوع مورد نظر خواهد بود. در اینجا با توجه به ایده پردازی هایی که قبلا کردیم داریم:

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

در این مرحله با نوشتن پاراگراف نتیجه گیری، با توجه به فرمت 4 پاراگرافی بودن سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages، کار به پایان خواهد رسید و Essay ما تکمیل خواهد بود. در بخش بعدی توضیح میدهیم چطور میتوان یک پاراگراف کانکلوژن کوتاه اما بسیار موثر در این گونه سوالات نوشت.

.

پاراگراف Conclusion سوالات Advantages Disadvantages

پاراگراف نتیجه گیری یا conclusion خلاصه ای از ایده های اصلی رایتینگ شماست و میتوان آن را در یک یا دو جمله نوشت. این پاراگراف هرگز نباید حاوی ایده های جدید باشد. اگر بعد از پایان نوشتن این پاراگراف در سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages متوجه شدیم رایتینگ ما کوتاه تر از 250 کلمه هست، میتوانیم یک جمله در خصوص پیشبینی یا پیشنهاد هم به این پاراگراف اضافه کنیم تا از حداقل مجاز کمتر ننوشته باشیم.

پاراگراف نتیجه گیری ساده ترین اما یکی از مهم ترین بخش های رایتینگ شماست. یک پاراگراف Conclusion خوب باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

 • به خوبی و به شکل منطقی رایتینگ را به پایان برساند
 • تمامی ایده ها را به هم متصل کند.
 • بحث ها یا دیدگاه ها را خلاصه کند و
 • سوال مطرح شده در تاپیک را پاسخ دهد
.

اگر در رعایت موارد بالا موفق باشیم، نمره معیارهای task achievement و cohesion & coherence ما افزایش خواهد یافت. این دو معیار با هم 50% نمره رایتینگ را تشکیل میدهند و پاراگراف کانکلوژن میتواند کمک زیادی به بهبود نمره این معیارها کند.

پاراگراف نتیجه گیری سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages را میتوانید با یکی از این دو عبارت آغاز کنید:

 • In conclusion

        یا

 • To conclude

در اینجا باید ایده های اصلی را در یک جمله خلاصه کنید. نکته خیلی مهمی که در اینجا مطرح هست شباهت بسیار زیادی پاراگراف مقدمه و نتیجه گیری به یکدیگر هست. چون در مقدمه هم در جمله دوم به هر دو ایده اصلی اشاره میشود، دراینجا با بازنویسی همین موارد میتوانیم یک کانکلوژن بسیار خوب داشته باشیم.

پاراگراف مقدمه که در بالاتر به آن اشاره کردیم:

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

و پاراگراف نتیجه گیری:

.

و با پیوند تمامی 4 پاراگراف، نسخه کامل و پایانی Essay نوع Advantages Disadvantages به این صورت آماده خواهد بود:

سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages

.

دانلود منابع آموزشی و نمونه سوال رایتینگ آیلتس

بدون شک معتبرترین سوالات رایتینگ ایلتس منجمله سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages را در سری کتاب های کمبریج آیلتس میتوانیم ببینیم. این کتاب ها سوالاتی از آزمون های برگزار شده دوره های قبلی آیلتس را بعنوان نزدیک ترین نمونه در خود دارند. هر جلد شامل 4 تست کامل هست و برای فرمت های آکادمیک و جنرال کتاب های جداگانه ای در دسترس هست.

برای آموزش رایتینگ کتاب های زیادی تنظیم شده که به صورت یک مجموعه با نام بهترین کتاب های آموزش رایتینگ آیلتس به صورت سطح بندی شده همراه با لینک دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد.

اما برای نمونه سوالات رایتینگ آیلتس با جواب میتوانید از مجموعه 1000 نمونه استاندارد در همین سایت بازدید بفرمایید که شامل معتبرترین سوالات رایتینگ آیلتس هستند که معمولا توسط اگزمینر های سابق آیلتس  نوشته شده اند. بجز فایل های pdf همچنین میتوانید نمونه های رایتینگ خیلی خوبی را در سایت های مرجع اینترنتی که در بخش بعدی آن ها را معرفی کردیم بررسی بفرمایید.

.

مطالعه بیشتر در سایت های مرجع

سایت های انگلیسی زبان مرجع که اکثرا توسط اگزمینر های سابق آیلتس اداره میشوند منبع بسیار خوبی برای نکته ها و نمونه سوالات سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages هستند و در اینجا 3 وبسایت با مطالب/نمونه Essay های بسیار ارزشمند در این خصوص را برای شما در نظر گرفته ایم:

https://www.ieltsjacky.com/ielts-advantages-and-disadvantages-essays.html

https://ielts-up.com/writing/advantages-disadvantages-essay.html

https://ieltsliz.com/ielts-advantage-disadvantage-model-essay

.

جمع بندی و سخن پایانی

در این پست در خصوص سوالات رایتینگ Advantages Disadvantages آیلتس صحبت کردیم. در پایان میتوانید برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) و همچنین برای انجام تمرین های روزانه در گروه تست زنی آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید. 

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از هفته اول مردادماه با 20% تخفیف

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.