سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 – نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 - نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 – نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4

پیش از این نمونه رایتینگ هایی در سطح نمره 7+ برای تسک اول تست 1 و 2 کمبریج آیلتس 17 آکادمیک خدمت عزیزان ارایه شد. در اینجا تست 3 مورد بررسی قرار گرفته و سمپلی برای نمره 7+ برای این نمودار میله ای ارایه میشود. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 15 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 آیلتس در مهارت رایتینگ نگارش شده که امیدوایم مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد.

همچنین برای دانلود آموزش های رایگان ویدئویی مدرس های برجسته آیلتس میتوانید این صفحه را دنبال بفرمایید.

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 - کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – نمودار میله ای(Bar Chart)

پیش از این نمونه رایتینگ هایی در سطح نمره 7+ برای تسک اول تست 1 و 2 کمبریج آیلتس 17 آکادمیک خدمت عزیزان ارایه شد. در اینجا تست 3 مورد بررسی قرار گرفته و سمپلی برای نمره 7+ برای این نمودار میله ای ارایه میشود. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 15 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 آیلتس در مهارت رایتینگ نگارش شده که امیدوایم مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد. 

رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1

رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 -

رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 17

رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 – ترکیبی جدول و نمودار دایره ای

مجموعا 7 نوع سوال در تسک 1 آیلتس آکادمیک وجود دارد. در این صفحه یک سمپل نمره 7+ برای رایتینگ کمبریج آیلتس 17 تسک اول تست دوم از سری کتاب های کمبریج تقدیم علاقمندان گرامی میشود. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی، مدرس آیلتس با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده که امیدواریم مورد توجه عزیزان قرار گیرد.  

تسک 1 کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک - کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک – کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک – کمبریج آیلتس 17 تست 1

در این صفحه یک سمپل نمره 7+ برای اولین سوال تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک مربوط به جلد 7 از سری کتاب های کمبریج آیلتس تقدیم علاقمندان گرامی میشود. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی، مدرس آیلتس با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده که امیدواریم برای عزیزان سودمند واقع شود. 

همچنین برای بررسی 7 نوع سوال در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک از صفحه مربوطه در همین سایت بازدید بفرمایید.

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

در این صفحه نمونه پاسخی در سطح نمره 7+ نوشته شده توسط مدرس آیلتس برای آخرین تست کتاب کمبریج آیلتس جلد 17 ام در دسترس زبان آموزان گرامی قرار میگیرد. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس در آزمون رسمی و 15 هزار ساعت تجربه تدریس نوشته شده و تمامی عوامل تاثیرگذار بر رسیدن این نمونه به نمره بالای 7 در یک پادکست آموزش در ادامه ارائه میشود.