نمونه سوال و جواب رایتینگ آیلتس – نمره 9

نمونه سوال و جواب رایتینگ آیلتس - نمره 9

نمونه سوال و جواب رایتینگ آیلتس – نمره 9

نمونه سوال و جواب رایتینگ آیلتس – Advantages Outweigh Disadvantages

در این صفحه یک نمونه سوال استاندارد رایتینگ آیلتس از نوع مزایا و معایب به همراه یک سمپل نمره 9، سمپل نمره 7 نوشته شده توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس و نمره 8 نوشته شده توسط هوش مصنوعی آورده شده که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

رایتینگ آیلتس نوع مزایا معایب

رایتینگ آیلتس نوع مزایا معایب

رایتینگ آیلتس نوع مزایا معایب

رایتینگ آیلتس نوع مزایا معایب (Advantages & Disadvantages)

در این صفحه درباره سوالات رایتینگ ایلتس تسک دوم از نوع مزایا و معایب صحبت میکنیم. بجز آموزش ویدئویی و نمونه پاسخ هایی در سطح های مختلف نوشده شده توسط مدرس آیلتس با نمره 8 رایتینگ، توضیحی کلی درباره اصول نوشتن این نوع Essay ها و یک نمونه نوشته شده توسط هوش مصنوعی ارایه شده که امیدواریم برای شما عزیزان سودمند باشد. این تاپیک رایتینگ مربوط به کمبریج آیلتس 11 آکادمیک تست 2 می باشد.

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1 ترکیبی (Mixed)

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1 ترکیبی

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1 ترکیبی

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1 ترکیبی (Mixed)

نوع ترکیبی در رایتینگ تسک 1 آیلتس به این معنی است که شما باید همزمان اطلاعاتی را از دو نمودار یا نمودار و جدول دریافت کرده و آنها را توصیف کنید. به عبارت دیگر، شما باید قسمت‌های مختلف اطلاعات را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌ها و الگوهای مشترک را بیان کنید. در این نوع ترکیبی، شما باید همزمان از دو نمودار استفاده کنید و درباره هر دو نمودار صحبت کنید. در اینجا بجز آموزش ویدئویی، یک نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک از کمبریج 11 آکادمیک تست 4 با عنوان Ashdown Museum توسط مدرس آیلتس در سطح نمره 7 تا 7.5 نوشته شده است.

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

رایتینگ تسک 2 تست دوم کمبریج آیلتس 17 جنرال

<yoastmark class=

رایتینگ تسک 2 تست دوم کمبریج آیلتس 17 جنرال

در اینجا نمونه سمپل در سطح نمره 7+ برای دومین تست کتاب کمبریج آیلتس 17 جنرال در دسترس هست. تنظیم این نمونه پاسخ توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس انجام شده است. پیش از این برای تمامی تاپیک های رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 و تسک 2 (مجموعا 8 تاپیک) سمپل هایی در سطح نمره 7 و 7+ نوشته شده و در سایت ielts2.com به صورت رایگان به همراه توضیحات صوتی در دسترس عزیزان می باشد که در این لینک میتوانید این نمونه ها را دنبال بفرمایید. 

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.  

رایتینگ کمبریج آیلتس 18 آکادمیک تست 1، تسک 2

رایتینگ کمبریج آیلتس 18 آکادمیک تست 1، تسک 2

رایتینگ کمبریج آیلتس 18 آکادمیک تست 1، تسک 2

رایتینگ کمبریج آیلتس 18 آکادمیک تست 1، تسک 2

در این صفحه نمونه رایتینگ نمره بالای هفت ارایه شده توسط خود کتاب کمبریج آیلتس 18 آکادمیک(دانلود کتاب) در دسترس عزیزان قرار میگیرد. همچنین یک نمونه نوشته شده توسط مدرس در ادامه ارایه شده و کوشش میکنیم امکان ارسال رایتینگ های تمامی عزیزان علاقمند و امکان تحلیلی مختصر بر روی رایتینگ های ارسال ایشان در آینده وجود داشته باشد. 

نمونه رایتینگ جنرال تسک 2 تست اول کمبریج آیلتس 17

نمونه رایتینگ جنرال تسک 2 تست اول کمبریج آیلتس 17

نمونه رایتینگ جنرال تسک 2 تست اول کمبریج آیلتس 17

نمونه رایتینگ جنرال تسک 2 تست اول کمبریج آیلتس 17

در این صفحه نمونه پاسخی در سطح نمره 7 برای اولین تاپیک رایتینگ آیلتس تسک 2 از کتاب کمبریج آیلتس 17 جنرال نوشته شده است. این نمونه توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده است. پیش از این برای تمامی تاپیک های رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 و تسک 2 (مجموعا 8 تاپیک) سمپل هایی در سطح نمره 7 و 7+ نوشته شده و در سایت ielts2.com به صورت رایگان به همراه توضیحات صوتی در دسترس عزیزان می باشد که در این لینک میتوانید این نمونه ها را دنبال بفرمایید. 

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.  

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 – نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 - نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4 – نمودار خطی

سمپل رایتینگ کمبریج آیلتس 17 آکادمیک تسک 1 تست 4

پیش از این نمونه رایتینگ هایی در سطح نمره 7+ برای تسک اول تست 1 و 2 کمبریج آیلتس 17 آکادمیک خدمت عزیزان ارایه شد. در اینجا تست 3 مورد بررسی قرار گرفته و سمپلی برای نمره 7+ برای این نمودار میله ای ارایه میشود. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 15 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 آیلتس در مهارت رایتینگ نگارش شده که امیدوایم مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد.

همچنین برای دانلود آموزش های رایگان ویدئویی مدرس های برجسته آیلتس میتوانید این صفحه را دنبال بفرمایید.

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 - کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – کمبریج 17 تست 3

نمونه نمره 7 رایتینگ آیلتس تسک 1 – نمودار میله ای(Bar Chart)

پیش از این نمونه رایتینگ هایی در سطح نمره 7+ برای تسک اول تست 1 و 2 کمبریج آیلتس 17 آکادمیک خدمت عزیزان ارایه شد. در اینجا تست 3 مورد بررسی قرار گرفته و سمپلی برای نمره 7+ برای این نمودار میله ای ارایه میشود. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 15 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 آیلتس در مهارت رایتینگ نگارش شده که امیدوایم مورد پسند و استفاده علاقمندان قرار گیرد. 

کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 – رایتینگ ترکیبی جدول و نمودار دایره ای

کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 - رایتینگ ترکیبی جدول و نمودار دایره ای

کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 – رایتینگ ترکیبی جدول و نمودار دایره ای

کمبریج آیلتس جلد 17 تسک 1 – رایتینگ ترکیبی جدول و نمودار دایره ای

در این صفحه یک سمپل نمره 7+ برای تست دوم جلد 17 از سری کتاب های کمبریج مربوط به تسک 1 آکادمیک تقدیم علاقمندان گرامی میشود. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی، مدرس آیلتس با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده که امیدواریم مورد توجه عزیزان قرار گیرد.  

رایتینگ تسک 1 آکادمیک – کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک - کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک – کمبریج آیلتس 17 تست 1

رایتینگ تسک 1 آکادمیک – کمبریج آیلتس 17 تست 1

در این صفحه یک سمپل نمره 7+ برای اولین سوال تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک مربوط به جلد 7 از سری کتاب های کمبریج آیلتس تقدیم علاقمندان گرامی میشود. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی، مدرس آیلتس با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده که امیدواریم برای عزیزان سودمند واقع شود. 

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

سمپل رایتینگ نوع Positive / Negative کمبریج 17 تست 4

در این صفحه نمونه پاسخی در سطح نمره 7+ نوشته شده توسط مدرس آیلتس برای آخرین تست کتاب کمبریج آیلتس جلد 17 ام در دسترس زبان آموزان گرامی قرار میگیرد. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس در آزمون رسمی و 15 هزار ساعت تجربه تدریس نوشته شده و تمامی عوامل تاثیرگذار بر رسیدن این نمونه به نمره بالای 7 در یک پادکست آموزش در ادامه ارائه میشود. 

رایتینگ جلد 17 کمبریج آیلتس آکادمیک تست 3 – نمونه نمره 7

رایتینگ جلد 17 کمبریج آیلتس آکادمیک تست 3

رایتینگ جلد 17 کمبریج آیلتس آکادمیک تست 3

رایتینگ جلد 17 کمبریج آیلتس آکادمیک تست 3 – نمونه نمره 7

یک نمونه پاسخ در سطح نمره 7+ برای رایتینگ تسک 2 تست سوم کمبریج آیلتس 17 برای شما عزیزان در دسترس قرار داده شده است. این سمپل توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با نمره 8 در مهارت رایتینگ تنظیم شده است. همچنین یک پادکست آموزشی در توضیح چگونگی دستیابی به این نمره همراه با این رایتینگ تقدیم شما عزیزان میشود.  

کمبریج آیلتس جلد 17 تست 2 – رایتینگ تسک 2 نمونه نمره 7+

کمبریج آیلتس جلد 17 تست 2 - رایتینگ تسک 2 نمونه نمره 7+

کمبریج آیلتس جلد 17 تست 2 – رایتینگ تسک 2 نمونه نمره 7+

کمبریج آیلتس جلد 17 تست 2 – نمونه نمره 7+

در این صفحه یک نمونه پاسخ در سطح نمره بالای هفت برای سوال رایتینگ تست 2 از کمبریج آیلتس جلد 17 آکادمیک تقدیم عزیزان علاقمند میشود. همراه با این سمپل، یک پادکست آموزشی جهت روشن کردن نکته های موجود در مسیر رسیدن این essay به این نمره برای شنیدن و دانلود در دسترس می باشد. این پادکست توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده است. مجموعه پادکست های آموزشی آیلتس در سایت ielts2.com را میتوانید در این نشانی دنبال بفرمایید. 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 7 – کمبریج جلد 17 تست 1

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 7 - کمبریج جلد 17 تست 1

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 7 – کمبریج جلد 17 تست 1

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 7 – کمبریج جلد 17 تست 1

در این صفحه یک نمونه پاسخ در سطح نمره 7+ برای سوال اول رایتینگ کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک جلد 17 خدمت عزیزان علاقمند ارایه میشود. این نمونه توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 رایتینگ آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده و توضیحات ایشان در پادکستی صوتی در ادامه مطلب برای شنیدن و دانلود در دسترس می باشد. کوشش شده این سمپل ساده نوشته شود اما به بهترین شکل 4 سنجه اصلی مورد نظر مصحح را هدف قرار دهد. 

تاپیک های رایتینگ آیلتس برای تمرین

تاپیک های رایتینگ آیلتس برای تمرین

تاپیک های رایتینگ آیلتس برای تمرین

تاپیک های رایتینگ آیلتس تسک 2 طبقه بندی شده

در اینجا عنوان بیش از 20 تاپیک رایتینگ هایی که در کلاس های آیلتس مهندس ابوالقاسمی تمرین و تصحیح میشوند فهرست شده اند. تمامی این موارد از سری کتاب های کمبریج آیلتس هستند. برای تمامی این تاپیک ها، سمپل هایی در سطح نمره 6، 7 و بالاتر در دسترس هست. 

سمپل نمره 9 رایتینگ آیلتس – Born with Talents or Training

سمپل نمره 9 رایتینگ آیلتس - Born with Talents or Training

سمپل نمره 9 رایتینگ آیلتس – Born with Talents or Training

سمپل نمره 9 رایتینگ آیلتس – Born with Talents or Training

در این صفحه یک نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 از سری کتاب های کمبریج برای بررسی و بعنوان الگو برای علاقمندان گرامری در دسترس قرار داده شده است. نمونه های بیشتری را میتوانید در این نشانی دنبال بفرمایید. این سوال یکی از سوالات مفهومی و دشوار رایتینگ آیلتس به شمار میرود و برای تمرین باید در هفته های پایانی تمرین شود. یک نمونه با استفاده از هوش مصنوعی برای این سوال نوشته شده که امیدواریم برای شما عزیزان سودمند باشد. 

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 تسک 2

در این صفحه سمپل های استاندارد رایتینگ های آیلتس در سطح نمره 9 که توسط اگزمینر های رسمی آیلتس نوشته شده اند را در دسترس علاقمندان عزیز قرار میدهیم. این سمپل ها همگی از سری کتاب های کمبریج آیلتس هستند و هیچ سمپل غیر استانداردی در این مجموعه وجود ندارد. 

.

نمونه رایتینگ آیلتس جنرال سطح نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس جنرال سطح نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس جنرال سطح نمره 9

 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 نوع 2 سوالی

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 نوع 2 سوالی

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 نوع 2 سوالی

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9 نوع 2 سوالی

سوالات 2 بخشی رایتینگ آیلتس یکی از چالشی ترین سوالات برای بسیاری از شرکت کنندگان هستند و تجربه نشان داده بیشتر افراد در ارایه پاسخ صحیح به هر دو سوال و بسط کامل دلایل در پاراگراف ها ناتوان هستند. در اینجا یک نمونه از این سوال ها به همراه پاسخ مدرس آیلتس با نمره 8 رایتینگ و آموزش ویدئویی استاد سایمون به شما عزیزان تقدیم میشود.

تمامی منابع سایت به همراه هزاران کتاب دیگر در بزرگترین کانال های دانلود زبان انگلیسی و آیلتس در تلگرام با نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) در دسترس شما عزیزان می باشد. 

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 نمره 9

در اینجا یک نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 از نوع Discussion را همراه با یک پاسخ استاندارد نمره 9 برای شما عزیزان در دسترس قرار داده ایم. این رایتینگ از جلد 8 کتاب های کمبریج آیلتس انتخاب شده که دربرگیرنده سوالات اصلی آیلتس دوره های قبلی هستند.