نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری Cambridge

در این صفحه کوشش کرده ایم تمامی پرسش های رایتینگ سری کتاب های کمبریج آیلتس را بصورت فایل تصویری گردآوری کنیم تا دسترسی به پرسش ها برای زبان آموزان و مدرسان ساده تر شود. بنابراین از هر کجا با دسترسی به اینترنت خواهید توانست برای همیشه در ielts2.com به آن ها دسترسی داشته باشید. اگر اطلاعاتی درباره رایتینگ های آیلتس ندارید میتوانید کار را با دانلود رایگان ویدیوهای آیلتس سایمون از اگزمینر های سابق آیلتس و دیگر مدرسان مطرح جهان آغاز بفرمایید.

در این مجموعه پرسش های آیلتس آکادمیک و جنرال کتاب های سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 17 فهرست شده که از آخرین یا جدیدترین جلد (17) به نخستین یا قدیمی ترین جلد (1) دسته بندی شده است. دانلود کتاب های کمبریج آیلتس – جلد 1 تا 18 در نشانی مربوطه امکانپذیر هست.

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

مجموعه پرسش های رایتینگ را در زیر ملاحظه میفرمایید. همچنین میتوانید هرگونه پرسش در زمینه ایده پردازی یا مشکل در فهم درست پرسش های زیر را در بخش دیدگاه ها با ما مطرح بفرمایید.

.

سوالات رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 18 آکادمیک تست 1 تا 4

.

سوالات رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 17 آکادمیک – نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

تست اول تسک 2

.

تست دوم تسک 2

 

.

تست سوم تسک 2

.

تست چهارم تسک 2

.

تست اول تسک 1

.

تست دوم تسک 1

.

تست سوم تسک 1

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

تست چهارم تسک 1

.

تاپیک های رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 16 آکادمیک

.

موضوعات رایتینگ کمبریج آیلتس جلد 15 آکادمیک

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

.

 

.

Cambridge IELTS 15 Academic Test 2

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

.

Cambridge IELTS 15 Academic Test 3

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

.

Cambridge IELTS 15 Academic Test 4

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

Cambridge IELTS 14 Academic Test 1

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

.

نمونه مقدمه 

There are always some unfavorable situations in life. Although some believe it is better not to deal with the challenge immediately, others including me think there should be attempts to deal with it. This essay will discuss both views. (39 words)

.

دیدن پاسخ کامل در سطح نمره 7 تا 7.5

.

Cambridge IELTS 14 Academic Test 2

.

.

نمونه مقدمه 

Human being has always been affected by the nature. Although some argue that the biggest environmental issues of our time is the disappearance of particular species, others including me disagree and believe other environmental challenges should be our priority. This essay will discuss both views. (45 words)

.

.

Cambridge IELTS 14 Academic Test 3

.

.

نمونه مقدمه 

There is nothing more ubiquitous than music and it truly knows no boundary. Although some maintain that music has the power to unify people despite their cultural diversity or their generation, others including me disagree with this notion. This essay will discuss both views.

 

.

دیدن پاسخ کامل در سطح نمره 7.5

.

Cambridge IELTS 14 Academic Test 4

.

.

نمونه مقدمه 

The way people choose their occupations and careers is now more diverse than ever before. Although several reasons can be suggested why some decide on working freelance, there is also a downside to think of. This essay will discuss both points. (41 words)

.

.

Cambridge IELTS 13 Academic Test 1

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge نمونه مقدمه 

Immigration is well known for posing enormous challenges. While some assert that the demand for using a new language in the host country will inevitably create both social and real life issues, others including me tend to disagree. This essay will elaborate on both views. (47 words)

.

Cambridge IELTS 13 Academic Test 2

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge – نمونه مقدمه

Human being has always sought a higher level of welfare. Although some people believe these days the number of options are unnecessarily high, others including me disagree. This essay will discuss the second view. (34 words)

.

Cambridge IELTS 13 Academic Test 3

 

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge – نمونه مقدمه

Scrutinizing subjects to design an efficient school curriculum can be a formidable task. While some argue that history should be considered the most valuable school subject, others are convinced that fields such as technology or science should be prioritized. This essay will discuss both standpoints. (45 words)

.

Cambridge IELTS 13 Academic Test 4

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge – نمونه مقدمه

The quest for achieving a certain level of food security is as old as humanity itself. Although the roots of global hunger can be logically categorized, several solutions can be also discussed. This essay will elaborate on both points. (39 words)

.

Cambridge IELTS 13 General Test 1

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

Cambridge IELTS 13 General Test 2

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

Cambridge IELTS 13 General Test 3

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

Cambridge IELTS 13 General Test 4

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

.

تغییرات نمونه سوالات رایتینگ آیلتس Cambridge

بسیاری از زبان آموزان و علاقمندان به آزمون آیلتس این سوال را دارند که آیا در نوع سوالات رایتینگ آیلتس تفاوتی نسبت به قبل وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت گرچه نوع سوالات که تقریبا 6 تا 7 نوع میتوان آن ها را دسته بندی کرد تفاوت خاصی نکرده و هنوز در همان فرمت و نوع سوالات جدید مطرح میشوند اما از نظر سطح دشواری و مفهومی بودن سوالات از نظر موضوع و فروانی انواع سوالات نسبت به 10 سال قبل تغییراتی دیده میشود. 

سوالات جدید هم دشوار تر شده اند و هم فراوانی انواع دو سوالی و Discussion در تسک 2 و نوع Map در تسک 1 آکادمیک بیشتر از قبل شده است که باید بر روی این موارد تمرکز بیشتری داشت. برای دانلود نمونه سوالات آزمون آیلتس pdf تا سال 2024 میتوانید از صفحه مربوطه در سایت ما بازدید بفرمایید.

.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS – همراه باشید

در کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official) جدیدترین منابع و در گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما میتوانید تمامی سوالات خود را مطرح بفرمایید.