سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس

پیشتر فهرستی از سوالات بخش دوم(topic card یا task card) و بخش اول اسپیکینگ آیلتس بهمراه نمونه پاسخ هایی ضبط شده برای دانلود در دسترس قرار دادیم که با استقبال بسیار خوبی از سوی خوانندگان و بازدیدکنندگان ielts2.com همراه بود. در اینجا نمونه ها پرسش های استاندارد و متداولی برای بخش سوم(پارت 3) در دسترس شما عزیزان قرار داده میشود.

برای بررسی جدیدترین سمپل های اسپیکینگ لطفا در کانال اسپیکینگ ما به نشانی (https://t.me/ielts2SpeakingWriting) در تلگرام همراه باشید.

.

در دو صفحهزیر بیش از 150 نمونه سوال از پارت اول و دوم اسپیکینگ آیلتس در دسترس عزیزان می باشد:

دانلود 100 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس(پارت 1)

دانلود 50 تاپیک کارت (پارت دوم) اسپیکینگ آیلتس

.

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس – موضوع رژیم و عادات غذایی

1. What are the main eating habits in your country?

.

2. Have the eating habits in your country changed over the last 20 years?

.

3. In what ways are the eating habits of the people in your country going to change in the future?

.

4. Do people nowadays have healthy diet in your country?

.

5. Are people in your country consume more fast foods nowadays? Why?

.

6. To what extent have the media affected the eating habits of the people?

.

7. To what extent has people’s health been affected by their eating habits?

.

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس – موضوع حمل و نقل عمومی

8. What are the main modes of transport in your city?

.

9. Do people in your country prefer their private cars to the public transport? Why?

.

10. Do you have an advanced public transport in your city?

.

11. In your opinion what can be done to solve the problem of traffic?

.

12 .Is it a good idea to ban private cars from entering certain districts of the city?

.

13. What are the main problems of using the public transport in your city?

.

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس – موضوع مد و صنعت پوشاک

14. Are you interested in fashion and designer’s clothes?

.

15. Why do clothes companies promote a new fashion after a short time?

.

16. Do you prefer international fashion to the national clothing fashion?

.

17. Do clothes give status to people in your country?

.

18. To what extent do you judge a person by their appearance?

.

19. How do you think fashion sensation will change in the future?

.

20. In your opinion who are affected by fashion and designer’s clothes more in your country?

.

.

7 نوع سوال متداول در پارت سوم مصاحبه آیلتس

7 نوع سوال متداول در بخش سوم مصاحبه آیلتس

.

آموزش اسپیکینگ آیلتس لیز، پارت سوم مصاحبه

.

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس – همراه باشید

برای تعیین رایگان نمره اسپیکینگ در گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید و به مدیر گروه اطلاع رسانی بفرمایید.