بزرگترین مشکل در رایتینگ آیلتس – پادکست صوتی

بزرگترین مشکل در رایتینگ آیلتس - پادکست صوتی

بزرگترین مشکل در رایتینگ آیلتس – پادکست صوتی

بزرگترین مشکل در رایتینگ آیلتس – پادکست صوتی

یکی از چالش های بزرگ در آزمون آیلتس بخش رایتینگ است و به نظر میرسد بسیاری از شرکت کنندگان از نقطه ای ضربه میخورند که تا روز آزمون برای آن آنطور که باید آماده نشده و درباره آن آگاهی ندارند. در این پادکست صوتی 8 دقیقه ای در مورد بزرگترین دلایل کاهش نمره شرکت کنندگان در مهارت رایتینگ صحبت میشود. 

دانلود این پادکست

.

پادکست توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس و بیش از 15 هزار ساعت تجربه تدریس در زمستان 1401 تنظیم شده است. (بررسی رزومه)