جستجو

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس
استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

سوال های انتخاب عنوان مناسب برای پاراگراف ها در ریدینگ آیلتس یا Matching Headings از انواع رایج در ماژول آکادمیک و جنرال و یکی از 14 نوع سوال ممکن مهارت ریدینگ هستند. در این صفحه قصد داریم ضمن آموزش اصول کلی و نکات کلیدی سوالات Matching Headings، استراتژی پاسخ به این سوالات که مشکل بسیاری از زبان آموزان هم به شمار میرود را توضیح داده و یک نمونه را به صورت کامل و گام به گام تست زنی کنیم.

در پیوند با این صفحه پیشنهاد میکنیم حتما از فهرست پیشنهادی بهترین منابع آیلتس به تفکیک 4 مهارت به همراه لینک دانلود منابع بازدید بفرمایید.

.

کلیات سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

این سوالات که پاسخ های آن ها در متن به ترتیب نیستند، جزء سوالات متداول آیلتس با سطح دشواری متوسط رو به بالا هستند که برای بعضی زبان آموزان چالشی و برای بعضی دیگر به سادگی قابل انجام هستند. برای پاسخ به سوالات هدینگ نیاز به درک مطلب خوب و شناسایی پارافریز ها از یک سو و سرعت بالای خواندن متن برای رسیدن به اطلاعات مشخص یا Skimming از سوی دیگر نیاز هست.

در این تست ها فهرستی از عنوان یا Heading در برابر شما قرار میگیرد و از شما خواسته میشود هر یک از این عنوان ها را با توجه به ایده اصلی یا Main idea پاراگراف های متن با آن ها هماهنگ یا مچ کنید. تعداد هدینگ ها از پاراگراف ها بیشتر هست و همیشه 2 یا 3 مورد عنوان بدون استفاده در پایان کار باقی خواهند ماند که بدون شک کار را برای ما دشوار خواهد کرد. بعضی هدینگ ها به خصوص در نگاه اول ممکن است از نظر معنایی بسیار نزدیک به هم به نظر برسند.

از سوی دیگر بعضی از این هدینگ ها در ظاهر با 2 پاراگراف هماهنگی کامل یا نسبی دارند و یا برعکس یک هدینگ به نظر برای 2 پاراگراف مناسب میرسد اما در نهایت با خواندن بیشتر و دقیق تر متن و عنوان ها متوجه میشویم که تنها یک عنوان برای هر پاراگراف بهترین هست و هدینگ دیگر به دلایلی که شاید خیلی ریز هم باشد کمتر مناسب پاراگراف مربوطه هست.

بعضی مدرسان تاکید دارند اول باید نگاهی به هدینگ ها داشت و سپس سراغ متن رفت و گروهی دیگر رویکرد واروی این را پیشنهاد میکنند. با توجه به اینکه ترتیبی در پاسخ ها وجود ندارد به نظر میرسد نباید زمان زیادی را بر روی سوال ها گذاشت و یک نگاه سریع و خط کشیدن زیر کلید واژه ها برای آن ها کفایت خواهد کرد.

.

استراتژی پاسخگویی سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

گام اول در پاسخگویی به سوالات هدینگ نگاه سریع اما دقیق به دستوالعمل یا Instruction سوال هست. در بعضی موارد اجازه داریم یک هدینگ را برای 2 پاراگراف استفاده کنیم و در برخی موارد خیر. به صورت پیش فرض(مثل مورد زیر) این اجازه وجود ندارد و هر زمان هر عنوانی را استفاده کنیم باید آن را خط بزنیم و برای پاراگراف های بعدی در نظر نگیریم. همچنین معمولا یک نمونه از قبل پاسخ داده شده است. دقت کنید که این مورد را اشتباها دوباره پاسخ ندهید!

در مرحله بعدی با دقت به عنوان ریدینگ نگاه کنید تا یک تصویر کلی از اینکه اصلا این متن راجع به چه چیزی هست به دست بیاورید. سپس میتوانید نگاهی سریع به هدینگ ها داشته باشید. دقت کنید همیشه 2 یا 3 عنوان اصلا استفاده نخواهند شد و در آخر کار بدون استفاده باقی میمانند پس قرار نیست همه هدینگ ها را استفاده کنیم. کوشش کنید خیلی سریع زیر کلید واژه ها خط بکشید یا آن ها را علامت بزنید و تا حد ممکن به خاطر بسپارید.

.

پاسخگویی گام به گام به نمونه سوال Matching Headings

نمونه سوال Matching Heading زیر از یکی از کتاب های کمبریج ایلتس انتخاب شده و کامل استاندارد می باشد. در این قسمت نحوه پاسخگویی به این نوع سوال ها را به صورت گام به گام با این نمونه توضیح میدهیم:

پاسخ سوالات Heading در متن به ترتیب نیستند پس منطقی ترین کار این است که پاسخگویی به این سوالات را به بعد از پاسخگویی به انواع دیگر همان Passage که پاسخ آن ها در متن به ترتیب هستند(برای مثال سوالات True False یا انواع Gap Fill ها) موکول کرد اما اگر قصد داشته باشید کار را با سوالات هدینگ آغاز کنید در گام اول در برخورد با این سوال ها باید نگاهی به عنوان Reading Passage داشت و کوشش کرد در کوتاهترین زمان یک تصویر کلی از محتوای متن به دست آورد. خیلی سریع نگاهی به 2 جمله اول و 2 جمله آخر هر پاراگراف داریم و سعی میکنیم بفهیم داستان از چه قرار هست. بدون شک پیدا کردن ایده اصلی بعضی پاراگراف ها دشوار تر و بعضی کمی ساده تر و مشخص تر هست. اگر حس میکنیم ایده اصلی یا یک اطلاعات مهم را در هر پاراگراف میبینیم زیر آن خط بکشیم یا در فرمت کامپیوتری خیلی سریع زیر آن علامت میزنیم.

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings
استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings

توضیحاتی درباره تست Matching Heading بالا

 

.

در گام دوم نگاهی سریع به هدینگ ها خواهیم داشت. در بخش قبلی توضیح دادیم که همیشه 2 یا 3 عنوان یا Heading در این نوع سوال ها اضافه هستند و ایده اصلی هیچ پاراگرافی نمیباشند پس نباید همه هدینگ ها را بعنوان اطلاعاتی که واقعا در متن باید به دنبال آن ها باشیم در نظر بگیریم. در اینجا هم زیر کلیدواژه های هدینگ خط میکشیم و کوشش میکنیم در حد امکان آن ها را به ذهن بسپریم. نکته دیگر اینکه معمولا یک سوال هم حل شده پس مواظب باشیم هم هدینگ مربوطه و هم پاراگراف را خط بزنیم تا دوباره به اشتباه به آن ها جواب ندهیم یا بجای جواب درست انتخاب نکنیم. در موارد استثناء ممکن است به 2 سوال پاسخ داده شده باشد و ممکن است به هیچ سوالی پاسخ داده نشده باشد. باید به این موارد هم دقت کنیم.

در گام سوم باید بدنبال پاراگراف هایی باشیم که ایده اصلی آن ها به سادگی قابل تشخیص هست. متاسفانه هیچ نشانه ظاهری و از پیش مشخصی برای شناسایی این پاراگراف ها وجود ندارد. بعضی منابع بزرگی یا کوچکی و سایز پاراگراف ها را بعنوان یک عامل برای ترتیب پاسخگویی در نظر گرفته اند اما واقعیت است است که در واقعیت درک یک پاراگراف کوچک و شناسایی ایده اصلی آن ممکن است بسیار دشوار و برعکس شناسایی ایده اصلی یک پاراگراف بزرگ ممکن است بسیار ساده باشد. معمولا شناسایی ایده اصلی و مچ کردن هدینگ برای پاراگراف هایی که مثال های طولانی دارند ساده تر هست ولی باز هم باید مورد به مورد پاراگراف ها را با دقت بررسی کرد چون همیشه استثناء هایی وجود دارد.

در گام بعدی یا گام چهارم بعد از Match کردن چند هدینگ با پاراگراف های ساده تر، نوبت به پاراگراف های دشوار تر میرسد. در این حالت باید به دو پاراگرافی که کلیدواژه هایی ظاهرا همسان دارند و هدینگ هایی که به ظاهر همسان هستند دقت زیادی داشت. معمولا یک کلیدواژه در هر یک از این موارد تعیین کننده این است که از بین دو پاراگراف همسان کدامیک پاسخ درست است و کدامیک در عین شباهت ظاهری در واقعیت حرف دیگری را میزند و پاسخ درست نیست.

در اینجا در ابتدای کار بهتر است اگر در ظاهر 2 هدینگ برای 1 پاراگراف به نظر درست میرسند، هر دوی آن ها را برای پاراگراف مربوطه یادداشت کرد و در مرحله بعدی و بررسی دیگر پاراگراف ها به احتمال زیاد یکی از همین هدینگ ها برای پاراگراف های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در نهایت برای هر پاراگراف یک هدینگ باقی خواهد ماند.

نکته مهمی که در سوالات Heading Matching وجود دارد اینست که گاهی ممکن است سوال اعلام کند اجازه داریم از یک هدینگ برای دو پاراگراف استفاده کنیم. برای مثال پاسخ هر دو پاراگراف A و C هدینگ iv هست. در این حالت استثناء، استراتژی سوالات Matching Headings در عمل متفاوت و کار دشوارتر خواهد بود چون با پاسخ دهی به سوالات و مشخص کردن هدینگ ها برای هر سوال همچنان ممکن است تمامی هدینگ ها پاسخ پاراگراف بعدی هم باشند و هیچ هدینگی حذف نخواهد شد.

در گام پنجم و پایانی به نقطه ای رسیده ایم که بیشتر پاراگراف ها با هدینگ ها هماهنگ یا مچ شده و احتمالا تنها یکی دو مورد باقی مانده است. در این لحظه باید یک نگاه خیلی سریع بر روی گزینه هایی که قبل انجام شده اما شک داشته ایم بیندازیم. آیا هدینگ های انتخاب شده واقعا بازتاب ایده اصلی پاراگراف هست؟ آیا ایده اصلی شناسایی شده توسط تمامی جمله های دیگر همان پاراگراف بسط و توضیح داده شده(ایده اصلی هست) با فقط به صورت محدود درباره آن موضوع صحبت شده و ایده اصلی نیست. اگر حس میکنید پاسخ نادرست است از تغییر دادن آن نترسید چون یکی از خطاهای رایج در تمامی سوالات آیلتس پافشاری بر روی گزینه ای هست که انتخاب کرده ایم حتی اگر شواهد به خوبی نشان میدهد که گزینه مربوطه ممکن است غلط باشد.

اگر هدینگی غلط انتخاب شده باشد احتمال اینکه 2 پاسخ را تبدیل به پاسخ غلط بکند وجود دارد چرا که هم سوال اول و هم سوالی که هدینگ آن به غلط در جای دیگر به کار رفته تبدیل به پاسخ های غلط خواهد شد پس در تصحیح گزینه غلطی که شواهد نادرست بودن آن را نشان میدهد تردید نکنید.

در پایان اگر هنوز زمان وجود دارد یک بار دیگر به گزینه هایی که احساس میکنید درست هستند نگاه کنید و بار دیگر صحیح بودن آن ها را چک کنید. ضمنا اگر هدینگ ها را اول جواب دادید و در ادامه سراغ دیگر سوالات Passage مربوطه میروید، احتمال اینکه ضمنا بازخوانی متن متوجه شوید پاسخ یکی از هدینگ ها غلط بوده زیاد هست. باز هم تاکید میکنیم جسور باشید و پاسخ غلط را با توجه به اطلاعات و شواهد تازه به دست آمده عوض کنید.

.

نکته های پاسخ به سوالات Matching Headings

نکته اول: هدینگ های مشابه را شناسایی کنید و تفاوت ریز بین کلیدواژه ها دقت کنید.

نکته دوم: تمامی پاراگراف ها باید دست کم یک هدینگ داشته باشند اما بعضی هدینگ ها هرگز استفاده نمیشوند.

نکته سوم: پاسخ به صورت عدد(I, II, III, IV و همانند اینها) در پاسخنامه نوشته میشود. پاسخ با هر فرمت دیگر مثل شماره یا کلمات نادرست خواهد بود.

نکته چهارم: در این نوع سوال، ایده ها و مفاهیم باید با هم مچ شوند نه کلمات! حتی اگر کلمه ای عینا در هدینگ و پاراگراف تکرار شده باشد دلیل پاسخ بودن نیست.

نکته پنجم: باید کوشش کنید بین ایده اصلی و اطلاعات اضافی و تکمیلی در هر پاراگراف تمایز قائل شوید و آن ها را شناسایی کنید.

نکته ششم: معمولا طراح در آغاز و پایان پاراگراف ها عبارت هایی دقیقا شبیه به هدینگ ها قرار میدهد که هیچ ارتباطی با دیگر بخش های پاراگراف ندارد. بدون خواندن ادامه پاراگراف اقدام به انتخاب پاسخ نکنید.

.

حل تمرین گام به گام با نمونه سوالات هدینگ مچینگ آیلتس

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings

توضیحات مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس و 15 هزار ساعت تجربه تدریس:

.

در این برنامه ضمن تمرکز بر استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings برای حل تمرین به پرسش های زیر پاسخ داده ایم:

سوالات match کردن heading با پاراگراف را چطور باید پاسخ داد؟

آیا تعداد heading ها از پاراگراف ها بیشتر هستند؟

آیا ممکن است بتوان از یک heading برای دو پاراگراف استفاده کرد؟

نقش تندخوانی و حافظه قوی در این گونه پرسش ها چیست؟

توجه کردن به عنوان و تصویر چه سودی برای من دارد؟

آیا لازم است تمامی پاراگراف ها را کامل  و واژه به واژه بخوانم یا نه؟

مهمترین جای هر پاراگراف برای توجه بیشتر کجای آن است؟

آیا خط کشیدن زیر ایده اصلی پاراگراف ها یا یادداشت نوشتن لازم است؟

آیا match کردن پاراگراف ها با heading ها بصورت واژه به واژه درست است؟

نقش دانش واژگان یا دایره لغات در پاسخگویی درست به این پرسش ها چیست؟

کدام سوال ها در یک مجموعه 6 تا 8 پرسشی از همه دشوارتر است؟

برای پیدا کردن heading مناسب، آیا تمرکز من باید بر واژه ها باشد یا بر روی مفهوم؟

اگر 2 تا heading به نظرم درست بود باید چه کار کنم؟

آیا بهتر است از پاراگراف کوچکتر کار را آغاز کنیم یا پاراگراف های بزرگتر؟

پاسخ ها معمولا در کدام بخش از پاراگراف پدیدار میشوند؟(آغاز، میانه یا پایان؟)

نکته های کلی در چینش پاسخ ها در متن کدامند؟

استراتژی پاسخ به سوالات Matching Headings – جمع بندی

حرف آخر ما این است که نگران نباشید! این نوع سوال ها به اندازه ای که فکر میکنید دشوار نیستند؛ به خصوص اگر در متن اول و دوم با آن ها برخورد کنیم معمولا بسیاری از آن ها را میتوان با کمی دقت به درستی پاسخ داد. در مجموع باور ما این است که با تمرین کافی این سوالات را میتوانید به یکی از نقاط قوت خود تبدیل کنید. اگر موردی هست که برای شما چالش برانگیز بوده و دلیل درست بودن یکی از پاسخ ها برای شما مشخص نیست حتما در گروه آیلتس ما به نشانی (https://t.me/ielts2Group) مطرح بفرمایید تا به صورت تشریحی و دقیق پاسخ برای شما توضیح داده شود.

در این گروه به صورت روزانه تست های ریدینگ و لیسنینگ آیلتس در سطوح مختلف برای تمرین و تحلیل قرار داده میشود و ضمنا تمامی سوالات شما عزیزان به صورت کامل توسط مدرس آیلتس پاسخ داده خواهد شد.

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.