آموزش رایتینگ آیلتس (رادیو ielts2)

آموزش رایتینگ آیلتس

آموزش رایتینگ آیلتس

آموزش صوتی گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2 (رادیو ielts2)

آموزش صوتی گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2 یکی از مستقیم ترین روش ها برای بهبود مهارت رایتینگ برای زبان آموزان خودآموز و دیگر زبان آموزان علاقمند به این مبحث است. در این برنامه از رادیو ielts2، مهندس پویا ابوالقاسمی دریافت کننده نمره 8 در رایتینگ آیلتس آکادمیک(آزمون 11 اردیبهشت 1395) به توضیح قدم به قدم نگارش بخش نوشتاری آیلتس در تسک دوم (IELTS Writing Task 2) میپردازد.

همچنین برای دریافت جدیدترین کتاب ها و جزوه های آیلتس در کانال دانلودی منابع آیلتس (https://t.me/ielts2official) و همچنین برای انجام تمرین های روزانه در گروه تست زنی آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما همراه باشید.  

.

پادکست صوتی 12 دقیقه ای مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با نمره 8 رایتینگ:
دانلود این فایل / دانلود دوره کامل آموزش ویدئویی رایتینگ آیلتس

.

آموزش رایتینگ آیلتس در 10 مرحله – تسک 1 و 2 آکادمیک و جنرال

دوستان عزیز در ادامه مجموعه آموزشی کامل نوشتن مقدمه، پاراگراف های اصلی و پاراگراف نتیجه گیری رایتینگ آیلتس به همراه آموزش تسک اول آیلتس آکادمیک و جنرال خدمت شما عزیزان به صورت رایگان در دسترس قرار داده شده که امیدواریم برای شما سودمند باشد. این فایل های مربوط به یک دوره غیر رایگان در تلگرام در سال های گذشته بوده که در حال حاضر به صورت رایگان برای شنیدن و دانلود در دسترس می باشد. 

.

جلسه اول – آموزش نوشتن پاراگراف های اصلی(Main Paragraphs)

.

جلسه دوم – آموزش نوشتن پاراگراف مقدمه (Introduction)

.

جلسه سوم – آموزش نوشتن نتیجه گیری (Conclusion)

.

جلسه چهارم – تمرین با سوالات Discussion

.

جلسه پنجم – آشنایی با سوالات متشکل از 2 پرسش

.

جلسه ششم – تمرین بیشتر با سوالات متشکل از 2 پرسش

.

جلسه هفتم پارت 1 – آموزش تسک 1 آیلتس آکادمیک

.

جلسه هفتم پارت 2 – آموزش تسک 1 آیلتس جنرال – نامه نویسی

.

جلسه هشتم پارت 1 – آشنایی با نمودارهای میله ای (Bar Chart)

آموزش رایتینگ آیلتس

.

جلسه هشتم پارت 2 – تمرین با نمونه نامه های بیشتر

.

جلسه نهم پارت 1 – تمرین با نمودارهای خطی (Line Graph)

آموزش رایتینگ آیلتس

.

جلسه نهم پارت 2 – تمرین با نمونه نامه های بیشتر

.

جلسه دهم – نمونه تسک 1 آکادمیک ترکیبی نمودار دایره ای و جدول

آموزش رایتینگ آیلتس

.

در ادامه با استفاده از آموزش های بالا نمونه رایتینگ برای سوال استاندارد زیر از کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 نوشته شده است:

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

آموزش رایتینگ آیلتس

نمونه نمودار حبابی برای پرسش بالا به روش توضیح داده شده در فایل صوتی

.

آموزش صوتی گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2 نمونه مقدمه

The changes that all people go through during different stages of their lives can directly affect how happy they consider themselves. Although some people argue that teenage years are the time we grade ourselves the happiest, others maintain that adult life is actually the happiest stages of the whole life. In this essay I will examine the issue and provide reasons for both of these viewpoints.

نمونه پاراگراف اصلی اول با روش توضیح داده شده در فایل صوتی

 Some argue that teenagers enjoy the happiest times mainly because they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Moreover, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. A luxury that majority of adults will not be able to afford.(104 words)

نمونه پاراگراف اصلی دوم با روش توضیح داده شده در فایل صوتی

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. This group tend to mention the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step.(107 words)

نمونه پاراگراف سوم(ایده شخصی)

I personally believe that the happiest time of life can not be rigidly attributed to certain age or stage of life and can be greatly influenced by myriad external factors. However, since teenagers normally take everything easy and have a simplistic and prettier picture of the world around them, they can be deemed to have a less challenging lives with more to enjoy and less to worry about.

آموزش رایتینگ آیلتس Task 2 – نمونه نتیجه گیری

All in all, while some point out that less responsibility in adolescents’ lives can be translated to more happiness, adult lives have considerable potential for one to lead a happy and fruitful life. With a more and more challenges even for the youth, I guess the future will be a world in which both teens and adults share obstacles with almost the same nature and so they will be at the same level of happiness.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط اگزمینر(ٍExaminer) آیلتس که در سطح نمره 9 براورد میشود:

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

برخی واژه های ناآشنا در رایتینگ نویسی:

Paraphrase: به معنای بازگویی یک جمله با واژگان و ساختار تفاوت است.

Restatement: به معنای بازگویی یک جمله با واژگان و ساختار تفاوت است.

Thesis Statement: جمله تز که به بیان کوتاه برابرست با قصد از نوشتن رایتینگ که در پایان پاراگراف اول آورده میشود.

Proofreading: به معنای خواندن سریع رایتینگ نهایی برای یافتن خطاهای غیر سیستماتیک است که از سوی بی توجهی سر زده اند.

.

آموزش رایتینگ آیلتس

دانلود مجموعه کامل ویدئویی رایتینگ آیلتس

.

آموزش رایتینگ آیلتس – پایان مطلب

دانلود سری کمبریج آیلتس جلد 1 تا 18

دانلود خودآموز ویدئویی رایگان 4 مهارت آیلتس

دانلود 1000 صفحه سوالات واقعی آیلتس از سراسر جهان