جستجو

موضوع رایتینگ ساده Online Traditional Universities

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.   Online #less cost #more flexible timetable Traditional #better communication among students #valuable experience for work in the future

نمونه رایتینگ تسک 2 جنرال

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country. Discuss both views. Study in your country # inexpensive # more emotional support Study Abroad # World-class education # More job opportunities

موضوع انشا انگلیسی Students Study Whatever like

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future. Discuss both of these views. Choose favorite subjects # more energy # more ideas Sth Useful for the future # more jobs # more progress for the country

نمونه رایتینگ آیلتس نوع Problem Solution

نمونه رایتینگ آیلتس Problem Solution رویهمرفته 7 نوع سوال در تسک 2 رایتینگ آیلتس وجود دارد در این صفحه یکی نمونه رایتینگ آیلتس نوع Problem Solution برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. این سوال از سری کتاب های کمبریج آیلتس(کمبریج 13 آکادمیک تست 4) انتخاب شده و چندین پاسخ مناسب در سطح نمره 7 […]

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در دوره‌های آموزشی پیش آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از ابتدای تیرماه…

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.