پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

عزیزان در این پست به دسته بندی متداول ترین سوالاتی که شرکت کنندگان در آزمون آیلتس در بخش اسپیکینگ در پارت اول با آن ها روبرو میشوند میپردازیم. این مجموعه بسیار جامع هست و 24 تاپیک پارت 2 و ده ها موضوع پارت 3 اسپیکینگ آیلتس را هم شامل میشود. اما در صفحه پیش رو در نسخه اول 36 موضوع را دربرگرفته و برای هر کدام چندین نمونه سوال آورده شده.

همچنین برای هر موضوع نمونه های صوتی جواب در سطح نمره 8 هم در دسترس شما قرار گرفته که امیدواریم مورد توجه و پسند شما واقع شود.

.

پاسخ به 30 سوال متداول پارت اول اسپیکینگ آیلتس:

دانلود فایل

.

گروه اول رایج ترین سوالات پارت 1 آیلتس – شغل

رایج ترین سوالات پارت 1 آیلتس

رایج ترین سوالات پارت 1 آیلتس

.

گروه دوم سوالات رایج اسپیکینگ پارت 1 آیلتس – تحصیل

.

گروه سوم متداول ترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1 – شهر زادگاه

متداول ترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

متداول ترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

.

گروه چهارم معمول ترین تاپیک های پارت 1 اسپیکینگ – خانه

معمول ترین تاپیک های پارت 1 اسپیکینگ

معمول ترین تاپیک های پارت 1 اسپیکینگ

.

گروه پنجم تاپیک های رایج پارت اول اسپیکینگ – هنر

تاپیک های رایج پارت اول اسپیکینگ

تاپیک های رایج پارت اول اسپیکینگ

.

گروه ششم تاپیک های همیشگی اولین بخش مصاحبه آیلتس – دوچرخه

تاپیک های همیشگی اولین بخش مصاحبه آیلتس

تاپیک های همیشگی اولین بخش مصاحبه آیلتس

.

گروه هفتم سوالات تکراری مصاحبه آیلتس در پارت اول – تولد

سوالات تکراری مصاحبه آیلتس در پارت اول

سوالات تکراری مصاحبه آیلتس در پارت اول

.

گروه هشتم سوالات تکراری IELTS Speaking در پارت اول – دوران کودکی

سوالات تکراری IELTS Speaking در پارت اول

سوالات تکراری IELTS Speaking در پارت اول

.

گروه نهم سوالات متداول IELTS Speaking در پارت 1 – لباس

سوالات متداول IELTS Speaking در پارت 1

سوالات متداول IELTS Speaking در پارت 1

.

گروه دهم پرسش های متداول IELTS Speaking در بخش اول – کامپیوتر

پرسش های متداول IELTS Speaking در بخش اول

پرسش های متداول IELTS Speaking در بخش اول

.

گروه یازدهم سوالات رایج مصاحبه IELTS در قسمت اول – روتین روزانه

سوالات رایج مصاحبه IELTS در قسمت اول

سوالات رایج مصاحبه IELTS در قسمت اول

.

گروه دوازدهم پرتکرارترین سوالات  مصاحبه IELTS در پارت 1 – دیکشنری ها

پرتکرارترین سوالات  مصاحبه IELTS در پارت 1

پرتکرارترین سوالات  مصاحبه IELTS در پارت 1

.

گروه سیزدهم نمونه سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1 – رویاها

نمونه سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1

نمونه سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1

.

گروه چهاردهم سمپل سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1 – نوشیدنی ها

سمپل سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1

سمپل سوالات پرتکرار آیلتس پارت 1

.

گروه پانزدهم پرسش های پرتکرار IELTS Speaking پارت 1 – بعد از ظهر ها

پرسش های پرتکرار IELTS Speaking پارت 1

پرسش های پرتکرار IELTS Speaking پارت 1

.

گروه شانزدهم پرتکرارین IELTS Speaking Questions پارت اول – خانواده و دوستان

پرتکرارین IELTS Speaking Questions پارت اول

پرتکرارین IELTS Speaking Questions پارت اول

.

گروه هفدهم نمونه سوالات ازمون ایلتس پارت اول – گل ها

نمونه سوالات ازمون ایلتس پارت اول

نمونه سوالات ازمون ایلتس پارت اول

.

گروه هجدهم نمونه سوالات ازمون ielts بخش اول – غذا

نمونه سوالات ازمون ielts بخش اول

نمونه سوالات ازمون ielts بخش اول

.

گروه نوزدهم نمونه سوالات آیلتس با جواب پارت اول – بیرون رفتن

نمونه سوالات آیلتس با جواب پارت اول

نمونه سوالات آیلتس با جواب پارت اول

.

گروه بیستم سمپل سوالات آیلتس pdf پارت اول – خوشبختی

سمپل سوالات آیلتس pdf پارت اول

سمپل سوالات آیلتس pdf پارت اول

.

گروه بیست و یکم پرسش های مصاحبه آیلتس Part 1 – سرگرمی ها

پرسش های مصاحبه آیلتس Part 1

پرسش های مصاحبه آیلتس Part 1

.

گروه بیست و دوم جدیدترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1 – زبان ها

جدیدترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

جدیدترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

.

گروه بیست و سوم متداول ترین سوالات IELTS Speaking پارت 1 – زمان تفریح

متداول ترین سوالات IELTS Speaking پارت 1

متداول ترین سوالات IELTS Speaking پارت 1

.

گروه بیست و چهارم رایج ترین سوالات اسپیکینگ ایلتس با جواب – موسیقی

رایج ترین سوالات اسپیکینگ ایلتس با جواب

رایج ترین سوالات اسپیکینگ ایلتس با جواب

.

گروه بیست و پنجم سوالات همیشگی اسپیکینگ ایلتس با جواب در بخش اول – همسایه و محله

سوالات همیشگی اسپیکینگ ایلتس با جواب در بخش اول

سوالات همیشگی اسپیکینگ ایلتس با جواب در بخش اول

.

گروه بیست و ششم نمونه سوالات متداول اسپیکینگ پارت اول – روزنامه ها 

نمونه سوالات متداول اسپیکینگ پارت اول

نمونه سوالات متداول اسپیکینگ پارت اول

گروه بیست و هفتم رایج ترین Speaking Sample در پارت اول – اینترنت

رایج ترین Speaking Sample در پارت اول

رایج ترین Speaking Sample در پارت اول

.

گروه بیست و هشتم متداول ترین تاپیک های اسپیکینگ پارت 1 – سرو صدا

پرتکرارترین سوالات آیلتس

پرتکرارترین سوالات آیلتس

.

گروه بیست و نهم پرتکرارترین سوالات اسپکینگ آیلتس پارت 1 – صبور بودن

پارت های اسپیکینگ آیلتس

پارت های اسپیکینگ آیلتس

.

گروه سی ام تاپیک های همیشگی پارت 1 اسپیکینگ – حیوانات خانگی

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 2

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 2

.

گروه سی و یکم نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب پارت 1 – خواندن

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

.

گروه سی و دوم پارت اول اسپیکینگ آیلتس و رایج ترین سوالات – خرید کردن

پارت های اسپیکینگ آیلتس

پارت های اسپیکینگ آیلتس

گروه سی و سوم- نمونه سوالات رایج اسپیکینگ آیلتس اولین پارت – ورزش

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 3

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 3

.

گروه سی و چهارم سمپل های پرتکرار اسپیکینگ در پارت یکم – تلویزیون

پارت دوم اسپیکینگ آیلتس

پارت دوم اسپیکینگ آیلتس

.

گروه سی و پنجم پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1 – حمل و نقل

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1

.

گروه سی و ششم پرتکرارترین پرسش های اسپیکینگ آیلتس پارت اول –  آب و هوا

منبع تصاویر: https://ieltsliz.com/ielts-speaking-part-1-topics

.

پیش بینی سوالات اسپیکینگ آیلتس

 

.

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 3

عزیزان باید دقت داشته باشند که برای بدست آوردن تسلط بیشتر با سوالات دشوار پارت سوم اسپیکینگ بعضی از سایت های خارجی این سوالات را به 7 گروه از نظر جنس سوالات دسته بندی کرده اند که میتواند بسیار سودمند و کاربردی باشد. این دسته بندی را همراه با نمونه سوالات هر گروه و گرامر مورد نظر هر کدام میتوانید در لینکی که قرار شده شد مشاهده بفرمایید.

اما در پست جداگانه ای در این صفحه، متداول ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 3 را دسته بندی کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

.

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

یک بایگانی بزرگ از 1000 نمونه از رایج ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب نمره 8 و متن پاسخ ها در قالب pdf برای خریداری و دانلود در دستری شما عزیزان میباشد. این مجموعه دربرگیرنده سوالات سری کتاب های کمبریج آیلتس، بسیاری از سوالات کتاب های اکچوال اسپیکنیگ، کتاب آیلتس پلاس 3، و بسیاری از دیگر منابع اصلی آزمون آیلتس هست.

برای سفارش این مجموعه به این شماره در تلگرام یا واتس اپ پیام ارسال بفرمایید: 09107751201

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

.

پرتکرارترین سوالات اسپیکینگ آیلتس پارت 1 – کلام آخر

اما در پایان ضمن تشکر از شما برای دنبال کردن این مطلب تا این نقطه، چند لینک پیشنهادی برای شما در نظر گرفته ایم که امیدواریم برای شما عزیزان سودمند باشد.

ویدئوهای خودآموز رایگان 4 مهارت اصلی آیلتس

تعیین سطح رایگان اسپیکینگ شما

نکات زمان حال استمراری برای آیلتس بالای 7

موفق باشید ❤️

پویا ابوالقاسمی