تمرین لغت و گرامر سطح پیش آیلتس

تمرین لغت و گرامر سطح پیش آیلتس

تمرین لغت و گرامر سطح پیش آیلتس

در این صفحه تمرین هایی از چند کتاب معتبر و مرجع آموزش زبان انگلیسی و آیلتس برای تمرین های کلاسی در دوره های پیش آیلتس و آیلتس مهندس ابوالقاسمی گزینش شده است. برای دانلود این منابع به نشانی زیر در تلگرام همراه باشید: 

https://t.me/ielts2download

.

بخش گرامر و لغت

تمرین اول

.

تمرین دوم

.

تمرین سوم

.

تمرین چهارم

.

تمرین پنجم

.

تمرین ششم 

 

.

تمرین هفتم

.

تمرین هشتم

.

تمرین نهم

 

.

تمرین دهم

.

تمرین یازدهم

.

تمرین دوازدهم

.

تمرین سیزدهم

.

تمرین چهاردهم 

.

تمرین پانزدهم

 

.

تمرین شانزدهم

.

تمرین هفدهم

.

تمرین هجدهم

.

تمرین نوزدهم 

.

تمرین بیستم

.

تمرین بیست و یکم

.

تمرین بیست و دوم

.

تمرین بیست و سوم

.

تمرین بیست و چهارم

.

تمرین بیست و پنجم

.

تمرین بیست و ششم

.

تمرین بیست و هفتم

 

تمرین بیست و هفتم

.

تمرین بیست و هشتم

.

تمرین بیست و نهم

.

تمرین سی ام

 

تمرین سی و یکم

 

تمرین سی و دوم