دستور زبان پیشرفته؛ ساختار “Not Only But Also”

دستور زبان پیشرفته؛ ساختار “Not Only But Also”

دستور زبان پیشرفته؛ ساختار “Not Only But Also”

دستور زبان پیشرفته؛ ساختار “Not Only But Also”

اگر در سطح پیشرفته زبان انگلیسی هستید و بدنبال آموختن نکته های دستوری و غیره در سطح بالا و هموار کردن راه برای دریافت نمره های بالای 7 در آیلتس بالای 100 در تافل هستید شاید پرداختن به یکی از دشوارترین ساختارها برای زبان آموزان در زبان انگلیسی بسیار خوب و بجا باشد.