Curable در زبان انگلیسی و کابرد در آیلتس

Curable در زبان انگلیسی و کابرد در آیلتس

Curable در زبان انگلیسی و کابرد در آیلتس

Curable در زبان انگلیسی و کابرد در آیلتس

دوستان در این صفحه در مورد واژه آکادمیک Curable صحبت خواهیم کرد. با استفاده از یکی از اپیزودهای سریال بریکینگ بد و چند ثانیه از این سریال یکبار به کاربرد آن در یک چهارچوب طبیعی نگاهی خواهیم داشت و تلفظ آن را بررسی خواهیم کرد. در ادامه این واژه را در دیکشنری کمبریج خواهیم دید. 

در پایان نمونه جمله هایی برای یکی از موضوعات استاندارد رایتینگ ایلتس خواهیم داشت و شما هم این امکان را دارید تا جمله سازی های خود را برای تصحیح در بخش دیدگاه ها ارسال بفرمایید.