آموزش رایتینگ آیلتس Discuss both views

آموزش رایتینگ آیلتس Discuss both views

آموزش رایتینگ آیلتس Discuss both views

عزیزان در این بخش از مجموعه تدریس رایگان رایتینگ آیلتس قصد داریم در مورد نوع سوال متداول در رایتینگ های تسک 2 آیلتس جنرال و آکادمیک که به این صورت Discuss both views و Discuss both views and give your own opinion طرح میشوند صحبت کنیم.