دانلود کامل پادکست های BBC 6 Minute English سال 2022

دانلود کامل پادکست های BBC 6 Minute English سال 2022

دانلود کامل پادکست های BBC 6 Minute English سال 2022

دوستانی که در سال های گذشته با سایت ielts2.com همراه بوده اند اطلاع دارند که جدیدترین مجموعه های دانلودی مجموعه پادکست های بی نظیر BBC 6 Minute-English در چندین سال پیاپی برای نخستین بار به صورت کامل و رایگان در این سایت در دسترس قرار گرفته.