ریشه های لاتین واژگان ضروری آیلتس

ریشه های لاتین واژگان ضروری آیلتس

ریشه های لاتین واژگان ضروری آیلتس

ریشه های لاتین واژگان ضروری آیلتس + (پسوند ها و پیشوند ها)

راه های گوناگونی برای آموختن و به یاد سپردن لغات ضروری زبان انگلیسی در پایه پیشرفته و سطح آیلتس و تافل وجود دارد. با توجه به شمار بالای واژگان ضروری در این آزمون ها و کم بودن زمان باید از شیوه های هوشمندانه تر بهره برد و از شیوه های حفظ کردن کورکورانه، که نیازمند زمان بیشتری هستند و پایداری کمتری هم دارند، دوری کرد.