گروه چت ایلتس

گروه چت ایلتس

گروه چت ایلتس

 

گروه چت ایلتس

گروه های چت مختلفی در تلگرام در زمینه آیلتس فعال هستند که برخی توسط مدرسان با تجربه و حرفه ای آیلتس سرپرستی شده و برخی دیگر توسط آموزشگاه ها هدایت میشوند و هدف آن ها تنها گردآوری علاقمندان برای گفتگو بدون یک هدایت کننده مرکزی و نظر کارشناسی نهایی از طرف مدرسان است.

در ادامه کوشش میکنیم بجز کانال های آموزش آیلتس نگاهی به گروه های چت آیلتس در زمینه اسپیکینگ و دیگر مهارت ها داشته باشیم.