ساختارهای موازی Parallel Structures در آیلتس

ساختارهای موازی(Parallel Structures) در آیلتس

ساختارهای موازی(Parallel Structures) در آیلتس

در اینجا یک پادکست سودمند آموزشی در زمینه ساختارهای موازی یا Parallel Structures و کاربرد های آن در آزمون آیلتس در دسترس عزیزان قرار داده میشود. گرچه آشنایی با این ساختارها و کاربرد آن ها برای نمره های 5 و 6 آیلتس ضروری نیست، بدون شک عزیزانی که به نمره های بالاتر مثل 7 و 8 فکر میکنند باید با این ساختارها و دیگر سرفصل های گرامر پیشرفته آیلتس که در کتاب هایی مثل Cambridge Grammar for ielts در دسترس هستند آشنایی کامل داشته باشند.