گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس - حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

گرامر پیشرفته آیلتس – حرف اضافه + ضمیر موصولی

دامنه ساختارهای دستوری و صحیح بودن جمله های نوشته شده 25% کل نمره را در رایتینگ آیلتس تشکیل میدهد. استفاده از ساختارهای حرفه ای تر به شرط استفاده درست و بجا میتواند تاثیر زیادی در بهبود نمره رایتینگ داشته باشد و همچنین نقش زیادی در رساندن منظور ما به تصحیح کننده رایتینگ ایفا خواهد کرد. 

در اینجا یک گرامر پیشرفته و بسیار کاربردی را با توضیح کامل و مثال های زیاد برای شما عزیزان انتخاب کردیم و امیدواریم بتوانید با بررسی این ویدئو که مربوط به مبحث جمله واره های موصولی و حروف اضافه هست بتوانید کارکرد بهترین در رایتینگ آیلتس داشته باشید.