گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری
۴٫۳ (۸۵%) ۱۲ votes

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری

آموزش گرامر زبان انگلیسی با هدف فراگیری این زبان و در ادامه برای شرکت در آزمون های آیلتس و تافل در سایت ielts2.com بصورت پیگیر انجام شده است. در کوشش های تازه، با همکاری سرکار خانم مهتاب متعبد برگردان کتاب کمبریج گرامر برای آیلتس یکی از بهترین منابع دستور زبان انگلیسی در سطح متوسط و پیشرفته در دستور کار جای داده شده و بصورت گفتار به گفتار پیشکش شما علاقمندان گرامی خواهد شد.

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS بهمراه فایل های صوتی

زمان های حال

.

توضیحات مهندس ابوالقاسمی با نمره ۸ آیلتس درباره زمان حال ساده به زبان فارسی

.

الف.گوش دادن به متن

۱٫مصاحبه ی یک خانم و یک دانش آموز در رابطه با اینکه مردم اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند خواهید شنید. به نظر شما دانش آموزان در اوقات فراغت خود به چه فغالیت هایی می پردازند؟

۲٫گوش دهید و ببینید که آیا درست فکر کردید یا خیر.

۳٫مجدد گوش دهید و مشخص کنید که عبارات زیر درست اند یا نادرست.در صورت نادرست بودن،آن را تصحیح کنید و عبارت درست را بنویسید.

۱٫کدام جملات در مورد وضعیت دائم و یا یک حقیقت است؟

۲٫کدام جملات در رابطه با عادات روزانه است؟

۳٫کدام جملات راجع به فعالیتی است که در حال حاضر در حال انجام است؟

۴٫کدام جملات در مورد وضعیتی موقتی است؟

ب.گرامر

۱. زمان حال ساده

از زمان حال ساده در این مواقع استفاده می کنیم:

 • برای بیان عادات منظم و یا فعالیت های مکرر

کلماتی که نشان دهنده هر چند وقت یکبار یا چه زمانی هستند معمولا استفاده می شوند.برای متال:

 • برای بیان وضعیتی دائم

My parents own a restaurant.

برای نشان دادن اینکه چقدر یک وضعیت طول کشیده از زمان حال کامل به جای حال ساده استفاده می کنیم.

I have worked there since I was 15. (به جای   I work there since I was 15  : به درس ۳ مراجعه کنید

 • برای بیان واقعیات یا حقایقی که بطور کلی پذیرفته شده اند.

Students don’t generally have much money.

If you heat water to 100°C, it boils.

به درس ۱۷ مراجعه کنید.

این کلمات معمولا مورد استفاده رار می گیرند:

 • برای آدرس دادن یا ارائه دستورالعمل

You go down to the traffic lights, then you turn left.

To start the program, first you click on the icon on the desktop.

 • برای تعریف داستان و یا صحبت از یک فیلم، کتاب یا داستان.

In the film, the tea lady falls in love with the Prime Minister.

۲٫ زمان حال استمراری

از زمان حال استمراری در مواقع زیر استفاده می کنیم:

 • برای بیان شرایط موقتی

I’m studying really hard for my exams.

My cousin is living in Thailand at the moment. (=he doesn’t normally live there.)

چنین کلماتی اغلب مورد استفاده قرار می گیرند:

 • برای بیان عملی که در حین صحبت در حال انجام است.

I’m waiting to my friends.

 • برای بیان روند یا شرایطی که در حال تغییراند.

The Internet is making it easier for people to stay in touch with each other.

The price of petrol is rising dramatically.

 • برای صحبت از وقایعی که بیش از انتظار ما، اتفاق می افتند. مانند نشان دادن حسادت یا نقد.معمولا از چنین کلماتی استفاده می شود:

Always (همیشه), constantly (دائما”), continually (مکررا”), forever (همیشه)

My mom’s always saying I don’t help enough! (Complainشکایت)

He’s always visiting exciting places! (Envyحسادت)

۳٫ افعال حالت

زمان حال استمراری معمولا با افعال حالت به کار برده نمی شود زیرا اینگونه افعال بیشتر به معنای حقایق کلی هستند تا شرایط موقتی.این افعال در توصیف افکار، عواطف، احساسات، مالکیت، و توصیفات به کار می روند.

 • افکار:

agree(موافق بودن), assume(پنداشتنن), believe(باورداشتن), disagree(مخالف بودن),forget(فراموش کردن), hope(امید داشتن),know(دانستن),regret(پشیمان شدن), suppose(اعتقاد داشتن), think(فکر کردن), understand(فهمیدن)

I assume you’re too busy to play computer games.

 • عواطف:

adore(تحسین کردن),despise(بیزار بودن),dislike(دوست نداشتن),enjoy(لذت بردن),feel(احساس کردن),hate(تنفر داشتن),like(علاقه مند بودن),love(عاشق بودن),mind(در نظر داشتن),prefer(ترجیح دادن),want(خواستن)

Do you mind if I ask you a few questions?

I love music.

 • احساسات:

feel(حس کردن),hear(شنیدن),see(دیدن),smell(بوییدن),taste(چشیدن)

This pudding smells delicious.

برای بیان چیزی که در حال اتفاق افتادن است می توان از can استفاده کرد:

I can smell something burning.

 • مالکیت:

have (داشتن),own(مالک بودن),belong(تعلق داشتن)

My parents own a restaurant.

 • توصیف:

appear(به نظر رسیدن),contain(شامل بودن),look like(شباهت داشتن)mean(معنی دادن),resemble(همانند بودن), seem(به نظر رسیدن),sound(به نظر رسیدن),taste(چشیدن),weigh(وزن داشتن)

You look like your mother. (=شرایطی دائمی نه موقتی)

برخی از افعال حالت را زمانیکه معنای موقتی بدهند می توان بصورت استمراری استفاده کرد.

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – مقایسه کنید

What are you thinking about? (now)

I think you should tell her exactly what happened. (نظر من، بنابراین موقتی نیست)

I’m tasting the sauce to see if it needs any more salt.

The sauce tastes delicious.

She’s having a great time. (is having=is experiencing, not possession در این جا به معنای تجربه کردن است نه مالکیت)

Students don’t generally have much money. (Have=possessionدر اینجا به معنای مالکیت)

پ.تمرینات گرامر

 1. بهترین پایان را برای جملا زیر انتخاب کنید:

۲٫جاهای خالی را با شکل صحیح از افعال داخل پرانتز پرکنید.

۳٫جاهای خالی را با شکل صحیح زمان حال افعال زیر پر کنید.

agree, catch up, cause, have, go up, know, think, use

۴٫به گزیده های زیر نگاه کنید.شش فعل نادرست وجود دارد آن ها را بیابید و اصلاح کنید.

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – بخش شنیداری ۱

سوالات ۱ تا ۳

از بین گزینه های a،b و c  آن را که صحیح است انتخاب کنید.

سوالات ۴ تا ۱۰

نوشته زیر را کامل کنید

بیش از سه کلمه و یک عدد ننویسید.

 

بخش تمرکز گرامر

به گزیده های زیر که بخشی از یک مکالمه هستند نگاه کنید و زیر زمان هایی که مکلم به کار برده است خط بکشید.

برگردان از انگلیسی به فارسی به کوشش سرکار خانم مهتاب متعبد دریافت کننده نمره ۷ آیلتس جنرال (mahtab.moteabed@gmail.com) به سفارش ielts2.com

گرامر زبان انگلیسی زمان حال ساده و زمان حال استمراری – بیشتر بخوانید

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین منابع تافل iBT

آموزش آنلاین آیلتس و تافل

تدریس خصوصی تافل

تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی با مدرس خانم

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

پیوستن به کانال تلگرام @ielts2com برای دریافت روزانه نمونه پرسش های اسپیکینگ و نکته ها:

Telegram Logo