تاثیر لهجه British و American در نمره آیلتس

British Accent in IELTSآیا داشتن لهجه بریتیش (British) یا امریکن (American) در بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آیلتس نمره ای به زبان آموز اضافه میکند؟

بسیاری از زبان آموزان پاسخ های گوناگونی در پاسخ به این پرسش در ذهن دارند. البته مدرسان خصوصی و آموزشگاهی که پیش از این به اندازه کافی در وبسایت های مرجع به جستجو نپرداخته اند نیز تفاوتی با ایشان ندارند و واقعا پاسخ درست این پرسش را نمیدانند تا جایی که تقریبا همه نوع اظهار نظری در این زمینه به چشم میخورد. “هرگز نرسیدن به نمره 9 در آیلتس”، “کم شدن 1 نمره از نمره اسپیکینگ”، “لازم بودن تغییر لهجه در روز آزمون” و ….

در اینجا پاسخ به این پرسش را از یکی از ممتحنین پیشین آیلتس در سایت آیلتس سایمن، که در تالارهای اینترنتی بخش فارسی به “سیمون” معروف است، میخوانیم:

بسیاری از زبان آموزان از من درباره تاثیر لهجه در نمره آیلتس میپرسند. پاسخ کوتاه این است که لهجه در نمره آیلتس هیچ تاثیری ندارد. نمره شما در بخش تلفظ به واضح صحبت کردن و قابل فهم بودن(intelligibility) گفته های شما بستگی دارد.

 در یکی دیگر از وبسایت های معتبر بخش انگلیسی زبان اینترنت به نام ieltsessentials.com میخوانیم:

آیا صحبت نکردن به لهجه استرالیایی یا بریتیش نمره من را در آزمون آیلتس کم میکند؟

اصلا انتظار نمیرود لهجه خود را برای امتحان آیلتس تغییر بدهید. بجای آن کوشش کنید واضح صحبت کرده و با سرعت طبیعی حرفه بزنید تا آزمون گیرنده آیلتس بتوانید به سادگی متوجه پاسخ های شما شود.  توجه داشته باشید تمرین کردن هر روزه و گوش کردن به لهجه انگلیسی زبان ها به شما کمک میکند تلفظ واژه های دشوار را به ساده تر انجام دهید.

4 معیار اصلی تعیین نمره بخش speaking یا مصاحبه آزمون آیلتس کدامند؟

تاثیر داشتن یا نداشتن لهجه در نمره اسپیکینگ آیلتس ناگزیر این پرسش را مطرح میکند که معیارهای اصلی نمره دهی یا تعیین نمره مصاحبه یا اسپیکینگ آیلتس چه مواردی هستند؟ بطور خلاصه چهار معیار وجود دارد که عبارتند از Fluency and coherence، Pronunciation، Lexical resource، Grammatical range and accuracy و اینکه هریک از این معیارها دقیقا چه معنایی دارند را میتوانید در جدول زیر دنبال کنید.

IELTS Speaking Scoring Criteria
Fluency and coherence                     گفتار روان و پیوسته سخن گفتن
Lexical resource                               توان بهره گیری از دایره بزرگ واژگان
Grammatical range and accuracy      دامنه دستور زبان و بدون خطا بودن
Pronunciation
                                 تلفظ (گویش) بدون خطا

عملکرد شرکت کننده ای در بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آیلتس برپایه این چهار معیار سنجیده میشود که هر یک 25% وزن دارد.

منبع تصویر: dcielts.com