چند جلد از کمبریج آیلتس ها برای امتحان لازم هستند؟

چند جلد از کمبریج آیلتس ها برای امتحان لازم هستند؟

چند جلد از کمبریج آیلتس ها برای امتحان لازم هستند؟

یکی از سوالاتی که زبان آموزان در آغاز کار دارند این هست که از مجموعه بزرگ 15 جلدی کمبریج آیلتس ها چه تعدادی برای رسیدن به هدف نیاز هست و آیا باید واقعا همه جلد ها مطالعه شوند یا خیر؟!

دانلود جلد 6 کتاب Cambridge IELTS

دانلود جلد 6 کتاب Cambridge IELTS

دانلود جلد 6 کتاب Cambridge IELTS

دانلود جلد 6 کتاب Cambridge IELTS

سری کتاب های کمبریج آیلتس دربرگیرنده نمونه سوال های آزمون آکادمیک و جنرال آیلتس دوره های پیشین بهمراه پاسخ های غیر تشریحی و نمونه پاسخ هایی برای بخش رایتینگ هستند. بسیاری از زبان آموزان برای بدست آوردن براوردی از سطح خود پیش از برگزاری آزمون اصلی به پاسخدهی به تست های این کتاب پرداخته و به کاستی های احتمالی خود پی میبرند. در زیر جلد ششم این سری برای دانلود در دسترس زبان آموزان گرامی قرار داده شده است.