کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه – قسمت اول

کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه

کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه

تلفظ 25% نمره اسپیکینگ آیلتس را تشکیل میدهد و بجز این موضوع تلفظ درست لغات فرد صحبت کننده، در اعتماد به نفس ایشان تاثیر قابل توجهی دارد. از این رو در یک مجموعه جدید آموزش تلفظ کوشش کردیم مجموعه لغاتی که در زبان فارسی به صورت روزمره به کار میروند اما زبان آموزان در تلفظ درست آن ها در زبان انگلیسی مشکل دارند را خدمت شما عزیزان ارایه کنیم. 

تلفظ درست واژه Aisle

تلفظ درست واژه Aisle

تلفظ درست واژه Aisle

تلفظ درست واژه Aisle

در این ویدئوی آموزشی چند دقیقه ای که پنجمین ویدئوی از مجموعه خطاهای متداول تلفظ زبان آموزان ایرانی هست کوشش کردیم در مورد کلمه Aisle که در آزمون آیلتس و کلا زبان انگلیسی بسیار کاربردی هست صحبت کنیم. این واژه تنها با نگاه کردن به ظاهر کلمه قابل حدس زدن نیست و مثل هزاران واژه دیگر باید حتما در دیکشنری چک شود. همچنین باید توجه داشت که این کلمه با واژه دیگری در زبان انگلیسی با ظاهری مشابه(isle) تلفظی همسان دارد.