کلاس گرامر مقدماتی تا آیلتس سال 1400

کلاس گرامر مقدماتی تا آیلتس سال 1400

کلاس گرامر مقدماتی تا آیلتس سال 1400

 

کلاس گرامر مقدماتی تا آیلتس سال 1400

این صفحه مربوط به درج تمرین های کلاس مقدماتی گرامر زبان انگلیسی و آیلتس برگزار شده در سال 1400 هست که در 24 جلسه تشکیل شده و به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت. در این صفحه زبان آموزان ضمن درج تمرین ها به صورت جلسه به جلسه، تمامی پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها مطرح کرده و در کوتاه ترین زمان پاسخ مناسب را از مدرس دریافت خواهند کرد.