سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve
4.3 (86.67%) 15 vote[s]

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

در این صفحه یک نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک بدون خطاهای دستوری به همراه واژگان مناسب و پیوستگی و انسجام متن در سطح نمره 7 تا 7.5 در دسترس علاقمندان گرامی می باشد. این سوال از کتاب کمبریج آیلتس 14 آکادمیک تست 1 بوده و پاسخ آن توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس و بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده است.

کلاس رایتینگ آیلتس برای نمره 7 IELTS Writing

Rate this post

کلاس های رایتینگ آیلتس و تافل مهندس ابوالقاسمی که با هدف نمره 7 و بالاتر از 7 رایتینگ آیلتس/ 25 و بالاتر از 25 رایتینگ تافل بصورت فشرده در 5 تا 10 جلسه برگزار میشود و در سال های گذشته پذیرای بسیاری از زبان آموزان با پیشینه های آموزشی گوناگون بوده است.

کلاس رایتینگ آیلتس برای نمره 7

برنامه و شیوه تدریس کلاس های رایتینگ

کلاس های رایتینگ مهندس ابوالقاسمی که در سال های گذشته با نمره های بسیاری خوبی برای زبان آموزان همراه بوده بر 2 بخش اصلی استوار است: (1) آموزش حرفه ای بخش های اصلی رایتینگ در هر دو بخش یا Task بصورت بسیار آشکار و بدون پرداختن به حواشی و جزئیات نامربوط و تنها تمرکز بر نکته های کلیدی و کاربردی برای به حداکثر رساندن بخت زبان آموز برای دریافت نمره هدف و (2) انجام تمرین های پرشمار از سوی زبان آموزان که بخشی از آن ها بصورت خلاصه و کوتاه در کلاس های درسی و باقی آن در خارج از کلاس انجام میشود. انجام این تمرین ها نکته های آموزشی و چهارچوب کلی رایتینگ ها را در ذهن زبان آموز ثابت کرده و ایشان خواهد توانست با کسب مهارت در بخش نگارش براحتی پاسخی مناسب به پرسش های بخش نوشتاری امتحان آیلتس دهد و خود براورد روشنی از وضعیت آموزشی و کارکردش در آزمون داشته باشد.

بر این باور هستیم رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) و بالاتر از آن نیازمند یک آموزش حرفه ای و درست با چیره دستی کامل استاد در این بخش و از سوی دیگر تمرین فراوان زبان آموز و مهارت کامل وی در این بخش میباشد. با نوشتن تنها چند رایتینگ نمیتوان به نمره مناسبی در این بخش دست یافت و زبان آموز باید آشنایی و مهارت کاملی از چهارچوب کلی رایتینگ و همچنین معیارهای نمره دهی در این بخش داشته باشد. این معیارهای نمره دهی در رایتینگ آیلتس آکادمیک/جنرال در زیر فهرست شده اند و تمرکز کلاس ها و اساتید بر (1) ارتقاء و تقویت زبان آموزان در این چهار سنجه خواهد و (2) تمرین فراوان برای بالا بردن مهارت در نوشتن خواهد بود.

Task Achievement

Coherence and Cohesion

Lexical Resource

Grammatical Range and Accuracy

شهریه کلاس های رایتینگ آیلتس

شهریه پرداختی کلاس های رایتینگ آیلتس برابر با شهریه کلاس های فشرده و فوق فشرده ای است که از سوی گروه آموزشی مهندس ابوالقاسمی برگزار میشود و حدودا جلسه ای 70 هزار تومان بوده و در منزل زبان آموزان برگزار میشود.

همچنین زبان آموزان به ویژه اگر زن و شوهر هستند میتوانند بصورت 2 نفره در کلاس شرکت کننده و تغییری در این شهریه برای آن ها وجود نخواهد داشت.