کلاس خصوصی ۲ ماهه آیلتس اسفند ۱۳۹۷ – الهام

کلاس خصوصی ۲ ماهه آیلتس اسفند ۱۳۹۷ – الهام
۴٫۱ (۸۱٫۸۲%) ۱۱ votes

 

کلاس خصوصی 2 ماهه آیلتس اسفند 1397 - الهام

کلاس خصوصی ۲ ماهه آیلتس اسفند ۱۳۹۷ – الهام

کلاس خصوصی ۲ ماهه آیلتس اسفند ۱۳۹۷ – الهام

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده و آنلاین آیلتس در اسفند ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.