کلاس خصوصی آیلتس در سال 1401

کلاس خصوصی آیلتس در سال 1401

کلاس خصوصی آیلتس در سال 1401

دوره های خصوصی آیلتس آکادمیک و جنرال از سال 1391 توسط مهندس ابوالقاسمی به صورت پیوسته برگزار شده است. در ده سال گذشته هزاران نفر در دوره های خصوصی و نیمه خصوصی ایشان به نمره های مطوب دست یافته و در کشورهای مورد نظر مشغول تحصیل یا کار هستند. در سال 1401، با کوله باری از تجربه افتخار خدمت به زبان آموزان گرامی را داریم.