دانلود کتاب Speaking دکتر معمارزاده

دانلود کتاب Speaking دکتر معمارزاده

دانلود کتاب Speaking دکتر معمارزاده

دانلود کتاب Speaking دکتر معمارزاده – آشنایی

کتاب اسپیکینگ علیرضا معمارزاده یکی از شناخته شده ترین کتاب های تقویت مکالمه برای مهارت اسپیکینگ آیلتس در داخل ایران به شمار میرود. این کتاب همچنین در فهرست پربازدید بهترین کتاب های آیلتس آکادمیک و جنرال سایت ielts2.com جای دارد. این کتاب برتری ها و کاستی های خود را داشته که در آن میان میتوان به کلیشه ای و ثابت بودن پاسخ ها و سطح بالای آن ها و از برتری های آن به دسترسی زبان آموز به یک مجموعه ارزشمند پرسش های آیلتس اشاره کرد. بسیاری از زبان آموزان بدنبال دستیابی به لینک دانلود این کتاب میباشند.

.